hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

Samsung ProXpress MFP SL-M4560, SL-M4562 - Udskrivning på specialpapir

Den følgende tabel viser det tilgængelige specialpapir for hver bakke.
Indstillingen for papir i printeren og driveren skal stemme overens, for at du kan udskrive uden fejl pga. uoverensstemmelser.
Hvis du vil ændre papirindstillingen i printeren, skal du åbne SyncThru™-webtjeneste og klikke på Oplysninger > Aktuelle indstillinger > Printeroplysninger > System > Papirbakker. Se fanen Indstillinger, eller angiv indstillingerne fra kontrolpanelet.
Angiv derefter papirtypen fra vinduet Udskriftsindstillinger> fanen Papir > Papirtype. Se Åbning af udskriftsindstillinger. Hvis du f.eks. vil udskrive på labels, skal du vælge Labels for Papirtype.
bemærk:
Når der bruges specialpapir, anbefaler vi, at papiret indføres ét ark ad gangen. Kontrollér det maksimale antal papirark for hver bakke under Specifikationer for printerpapir.
Typer
Bakke 1
Ekstrabakke
Multifunktionsbakke
Almindeligt
X
X
X
Tykt
X
X
X
Tykkere
X
Tyndt
X
X
X
Bomuld
X
X
X
Farve
X
X
X
Fortrykt
X
X
X
Genbrug
X
X
X
Konvolut
X
X
X
Labels
X
X
X
Karton
X
X
X
Bankpostpapir
X
X
X
Arkiv
X
X
X
Brevpapir
X
X
X
Hullet
X
X
X
Understøttet: X
Ikke understøttet: Tom
bemærk:
Papirtyperne vises under Udskriftsindstillinger. Denne papirtypeindstilling giver mulighed for at angive den type papir, der skal lægges i bakken. Denne indstilling vises på listen, så den kan vælges af brugeren. På denne måde kan du få en udskrift af bedste mulige kvalitet. Hvis ikke, kan den ønskede udskriftskvalitet muligvis ikke opnås.

Konvolut

Vellykket udskrivning på konvolutter afhænger af konvolutternes kvalitet. Hvis du vil udskrive en konvolut, skal den placeres som vist i figuren nedenfor.
Figur : Konvolut
 • Når du vælger konvolutter, skal du overveje følgende faktorer:
  • Vægt: Overstiger ikke 90 g/m2, da der ellers kan opstå papirstop.
  • Konstruktion: Skal ligge fladt og må ikke bøje mere end 6 mm, og må ikke indeholde luft.
  • Tilstand: Er ikke krøllede, hakkede eller beskadigede.
  • Temperatur: Skal kunne modstå printerens varme og tryk under drift.
 • Brug kun konvolutter af god konstruktion med skarpe og velpressede folder.
 • Brug ikke prægede konvolutter.
 • Brug ikke konvolutter med hægter, tryklåse, vinduer, belagt foring, selvklæbende forseglinger eller andre syntetiske materialer.
 • Brug ikke beskadigede konvolutter eller konvolutter af dårlig kvalitet.
 • Sørg for at sømmen i begge ender af konvolutten går helt til hjørnet på konvolutten.
   Figur : Sømme
  1. Acceptabel
  2. Uacceptabel
 • Konvolutter med en selvklæbende strimmel, der kan trækkes af, eller med mere end én flap, der foldes over forseglingen, skal bruge klæbemidler, der er kompatible med printerens fikseringstemperatur i 0,1 sekund på ca. 170 °C (338 °F). De ekstra flapper og strimler kan medføre, at konvolutten krøller, folder eller at der opstår papirstop, og de kan endda medføre beskadigelse af fikseringsenheden.
 • For at opnå den bedste udskriftskvalitet må margenerne ikke placeres tættere end 15 mm fra konvoluttens kanter.
 • Undgå udskrivning over det område, hvor konvoluttens sømme mødes.

Labels

For at undgå at beskadige printeren må der kun anvendes labels, der er designet til brug i laserprintere.
Figur : Labels
 • Når du vælger labels, skal du overveje følgende faktorer:
  • Klæbemidler: Er stabilt ved printerens fikseringstemperatur på omtrent 170 °C (338 °F).
  • Arrangement: Brug kun labels, hvor bagsiden ikke er blotlagt mellem dem. Hvis der er plads mellem de enkelte labels, kan de blive trukket af arket, hvilket kan medføre alvorlige papirstop.
  • Bøjning: Skal ligge fladt og må ikke bøje mere end 13 mm i hver retning.
  • Tilstand: Brug ikke labels med krøller, luftbobler eller andre tegn på, at de er ved at løsne sig.
 • Kontrollér, at der ikke er noget blotlagt, klæbende materiale mellem labels. Blotlagte områder kan medføre, at labels kan blive trukket af, hvilket kan medføre papirstop. Blotlagt klæbemiddel kan ligeledes medføre skade på printerens komponenter.
 • Kør ikke et ark med labels gennem printeren mere end én gang. Den klæbende bagside er kun designet til at køre gennem printeren én gang.
 • Brug ikke labels, der er adskilt fra bagsiden eller er krøllede, indeholder luftbobler eller er beskadigede på anden vis.

Karton og papir i specialformat

Figur : Karton og papir i specialformat
 • Udskriv ikke på papir, der er mindre end 98 mm (3,8 tommer) bredt eller 148 mm (5,8 tommer) langt.
 • I softwareprogrammet skal du indstille margenerne til mindst 6,4 mm (0,25") fra kanterne af materialet.

Fortrykt papir

Når du ilægger fortrykt papir, skal den udskrevne side vende opad med en ubøjet kant forrest. Hvis du oplever problemer med papirindføringen, skal du vende papiret. Bemærk, at udskriftskvaliteten ikke er garanteret.
Figur : Fortrykt papir
 • Skal udskrives med varmebestandigt blæk, der ikke smelter, fordamper eller frigiver farlige dampe, når det udsættes for printerens fikseringstemperatur i 0,1 sekund (ca. 170 °C (338 °F)).
 • Fortrykt papirblæk skal være ikke-brændbart og må ikke forringe printervalsernes ydeevne.
 • Før du ilægger fortrykt papir, skal du kontrollere, at blækket på papiret er tørt. Under fikseringsprocessen kan der blive frigivet vådt blæk fra fortrykt papir, hvilket reducerer udskriftskvaliteten.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...