hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...

Velkommen til HP's kundesupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

Samsung ProXpress Color SL-C4010, SL-C4012 - Ilægning af papir i bakken

Ilægning af papir i bakken
Illustrationerne i denne brugervejledning kan afvige fra printerens udseende, afhængigt af indstillingerne eller modellerne. Kontrollér printertypen under Frontvisning.
Bakke 1 og ekstrabakke
 • Fremgangsmåden er den samme for alle valgfrie bakker.
 • Skub ikke papirbreddestyret for langt ind, så papiret bliver bøjet.
 • Hvis du ikke justerer papirbreddestyret, kan det medføre papirstop.
  Figur : Justering af breddestyr
 • Brug ikke papir med bøjet forkant. Det kan medføre papirstop eller at papiret bliver krøllet.
  Figur : Krøllet papir
 1. Træk papirbakken ud.
  Figur : Papirbakke, åbn
 2. Juster papirbredde- og papirlængdestyrene.
  Figur : Papirstyr
 3. Bøj eller luft papiret.
  Figur : Bøj og luft
 4. Ilæg papiret.
  Figur : Ilæg papir
 5. Juster papirbreddestyret, så det passer til papiret.
   Figur : Juster breddestyr
  1. Breddestyr
  2. Længdestyr
 6. Skub papirbakken ind.
  Figur : Papirbakke, luk
Når du udskriver et dokument, skal du angive papirtype og -format for bakken. Se Indstilling af papirstørrelse og -type.
Multifunktionsbakke
Multifunktionsbakken kan rumme specialformater og -typer af udskriftsmateriale, f.eks. postkort, notekort og konvolutter. Se Specifikationer for udskriftspapir.
Tip til brug af multifunktionsbakken:
 • Ilæg kun én type, størrelse og vægt af udskriftsmedie ad gangen i multifunktionsbakken.
 • For at undgå papirstop må du ikke ilægge papir, mens der udskrives, når der stadig er papir i multifunktionsbakken. Dette gælder også for andre typer af udskriftsmedier.
 • For at forhindre papirstop skal du undgå at trække papir ud af papirbakken, mens udskrivningen fra multifunktionsbakken er i gang. Ellers afbrydes udskrivningen. Kontroller, at papirbakken er indsat.
 • Ilæg altid kun det angivne udskriftsmedie for at undgå papirstop og problemer med udskriftskvaliteten. Se Specifikationer for udskriftsmedie.
 • Udglat eventuelle krøllede postkort, konvolutter og labels, før de lægges i multifunktionsbakken.
  bemærk:
 • Når du udskriver på specialpapir, skal du følge retningslinjerne for ilægning. Se Udskrivning på specialpapir.
 • Når papir overlapper ved udskrivning ved hjælp af multifunktionsbakken eller bakken til manuel indføring, skal du åbne bakke 1 og fjerne det papir, der overlapper, og derefter forsøge at udskrive igen.
 1. Åbn multifunktionsbakken, og træk bakkeforlængeren ud.
   Figur : Multifunktionsbakke, åbn
  1. Multifunktionsbakkes dør
  2. Bakkeforlænger
 2. Læg papir i multifunktionsbakken.
  Figur : Ilæg papir
 3. Klem om multifunktionsbakkens breddestyr, og juster dem, så de passer til papirets bredde. Brug ikke for mange kræfter, da papiret ellers kan blive bøjet og der kan opstå papirstop eller skævheder.
  Figur : Papirbreddestyr
Når du udskriver et dokument, skal du angive papirtypen og -formatet for multifunktionsbakken. Hvis du vil have oplysninger om indstilling af papirtype og -format på kontrolpanelet, skal du se Bakkeindstillinger.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-online-communities-portlet

Funktioner
Indlæser...

Spørg gruppen!


Supportforum

Supportforum

Deltag i samtalen! Find løsninger, stil spørgsmål, og del råd med andre ejere af HP-produkter. Besøg nu


hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...