hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP PageWide Enterprise Color, HP PageWide Managed Color - Installation af DIMM-hukommelse

Installation af DIMM-hukommelse

Dette dokument beskriver fremgangsmåden til installation af DIMM-hukommelse.
  advarsel:
Dette produkt indeholder komponenter, der kan blive beskadiget ved elektrostatiske afladninger (ESD). Du kan reducere risikoen for ESD-skader ved at anbringe produktet på en ESD-måtte (hvis tilgængelig) og bære et ESD-armbånd, der er forbundet med en jordet overflade. Hvis du ikke har en ESD-arbejdsstation eller -måtte, skal du sørge for jordforbindelse ved at berøre metalchassiset, før du berører en komponent, der er følsom over for elektrostatisk udladning.
Figur : Advarsel om statisk elektricitet
 1. Tag DIMM-hukommelsen ud af kassen, og fjern derefter emballagen. Kontrollér, at indholdet stemmer overens med denne illustration.
  Figur : Indholdet i kassen
  bemærk:
  HP anbefaler at genbruge emballagen, hvis det er muligt.
 2. Tryk på tænd/sluk-knappen for at slukke printeren, og træk derefter netledningen ud.
  Figur : Sluk printeren, og fjern netledningen
 3. Fjern USB-kablet eller netværkskablet.
  Figur : Frakobl USB- eller netværkskablet
 4. Åbn processorkortdækslet, og fjern det derefter forsigtigt og læg det til side.
  Åbn processorkortdækslet
  Fjern processordækslet
 5. Fjern de to fingerskruer på det indvendige processorkortdæksel.
  Figur : Fjern fingerskruerne på det indvendige processorkortdæksel
 6. Fjern det indvendige processorkortdæksel.
  Figur : Fjern det indvendige processorkortdæksel
 7. Indsæt DIMM-stikket i holderen. Sørg for, at DIMM'en er skubbet helt ind i stikket.
  Figur : Sæt DIMM i holderen
 8. Pivoter kanten af DIMM mod holderen (billedforklaring 1), og kontrollér, at de to låsearme klikker på plads (billedforklaring 2).
  Figur : Sørg for, at DIMM-modulet klikker på plads
 9. Sæt det indvendige processorkortdæksel i igen.
  Figur : Sæt det indvendige processorkortdæksel i igen
 10. Geninstaller de to fingerskruer på det indvendige processorkortdæksel.
  Figur : Sæt de to fingerskruer i igen
 11. Sæt processorkortdækslet i igen, og kontrollér, at det klikker på plads.
  Sæt processorkortdækslet i igen
  Luk processorkortdækslet
 12. Tilslut USB- eller netværkskablet.
  Figur : Tilslut USB-kablet eller netværkskablet
 13. Tilslut netledningen, og tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde printeren.
  Figur : Tilslut netledningen, og tænd for printeren

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...