hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...

Velkommen til HP's kundesupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

Samsung ProXpress MFP SL-M4560, SL-M4562 - Overblik over skærmmeddelelserne

Meddelelser vises på kontrolpanelets display for at angive printerens status eller fejl. Se tabellerne nedenfor for at forstå meddelelserne og deres betydning, og løs derefter problemet, hvis det er nødvendigt.
  bemærk:
  • Fejlen kan løses med retningslinjen fra computerens programvindue Udskrivningsstatus, se Brug af Samsung-printerstatus.
  • Hvis der ikke er en meddelelse i tabellen, skal du tænde for strømmen igen og prøve at udskrive jobbet igen. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte:
  • Søg efter indholdet af displaymeddelelser på support-webstedet.
  • Nogle meddelelser vises muligvis ikke på displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller.
  • [fejlnummer]: Angiver fejlnummeret.
  • [bakkenummer]: Angiver bakkenummeret.
  • [medietype]: Angiver farven på toneren.
  • [medieformat]: Angiver mediestørrelsen.
  • [enhedstype]: Angiver enhedstypen.
Meddelelse
Betydning
Foreslåede løsninger
Leverede ikke nok toner. Fjern forseglingstapen fra tonerpatronen, eller ryst den. Tilkald service, hvis problemet fortsætter.
Maskinen kan ikke genkende en tonerpatron. Det er også muligt, at forseglingstapen ikke er blevet fjernet fra tonerpatronen.
Fjern forseglingstapen fra tonerpatronen. Se lyninstallationsguiden.
Levetiden er slut. Udskift med ny billedenhed
Den angivne billedenhed har nået slutningen af sin estimerede levetida.
Udskift billedenheden med en original Samsung-billedenhed, se Udskift billedenheden.
Levetiden er slut. Udskift med ny tonerpatron
Den angivne tonerpatron har nået sin estimerede levetida.
Brug originale Samsung-patroner til udskiftning af tonerpatronerb. Se Udskiftning af tonerpatron.
Engine System Failure [fejlnummer]. Turn off then on.
Der er et problem i motorsystemet.
Sluk og tænd for maskinen. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte: HP's kundesupport.
Engine Failure [fejlnummer]. Tilkald service, hvis problemet fortsætter.
Fan Failure: [fejlnummer]. Sluk og tænd igen. Tilkald service, hvis problemet fortsætter.
Der er et problem med blæseren.
Sluk og tænd for maskinen. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte: HP's kundesupport.
Frontdæksel er åbent. Luk det.
Dækslet er ikke lukket ordentligt.
Luk dækslet, indtil det klikker på plads.
Fuser Failure [fejlnummer]. Sluk maskinen, og tænd for den igen.
Der er et problem i fikseringsenheden.
Sluk og tænd for maskinen. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte: HP's kundesupport.
Fuser Unit Failure [fejlnummer]. Sluk og tænd igen.
Imaging Unit Failure: [fejlmeddelelse]. Installer billedenheden igen.
Billedenheden er ikke installeret.
Installer billedenheden. Hvis den allerede er installeret, skal du prøve at installere den igen. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte: HP's kundesupport.
Imaging Unit Failure: [fejlmeddelelse]. Ring efter service.
Der er et problem i billedenheden.
Sluk og tænd for maskinen. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte: HP's kundesupport.
Billedenhed er ikke kompatibel. Se brugervejledningen.
Den billedenhed, du har installeret, passer ikke til din maskine.
Installer en original Samsung-billedenhed, som er designet til maskinen. Se Tilgængelige forbrugsvarer.
Input System Failure [fejlnummer]: Kontrollér [bakkenummer] forbindelsen.
Der er et problem i bakken.
Åbn og luk bakken. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte: HP's kundesupport.
Input System Failure [fejlnummer]. Træk [bakkenummer] ud, og sæt den ind igen.
Der er et problem i bakken.
Åbn og luk bakken. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte: HP's kundesupport.
Lampefejl: [fejlnummer]. Åbn dækslet, og luk det igen. Tilkald service, hvis problemet fortsætter.
Der er et problem i lampen.
Åbn og luk bakken. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte: HP's kundesupport.
Load Manual with [Letter], [Plain] paper
Papirstørrelsen angivet i printeregenskaberne stemmer ikke overens med det papir, der er lagt i bakken.
Læg det korrekte papir i bakken. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte: HP's kundesupport.
LSU-fejl: [fejlnummer]. Sluk og tænd igen.
Der er et problem i LSU.
Sluk og tænd for maskinen. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte: HP's kundesupport.
LSU-fejl: [fejlnummer]. Sluk og tænd igen. Tilkald service, hvis problemet fortsætter.
Sluk og tænd for maskinen. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte: HP's kundesupport.
Motorfejl: [fejlnummer]. Sluk og tænd igen. Tilkald service, hvis problemet fortsætter.
Der er et problem i motorsystemet.
Sluk og tænd for maskinen. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte: HP's kundesupport.
Papirstop for original forrest i scanneren
Originalerne sidder fast i dobbeltdokumentføderen.
Ryd papirstoppet. Se Papirstop for original forrest i scanneren.
Papirstop for originalen inde i scanneren
Originalerne sidder fast i dobbeltdokumentføderen.
Ryd papirstoppet, se Papirstop for original inde i scanneren.
Udskriftsbakken er fuld. Fjern de udskrevne papirer.
Udskriftsbakken er fuld.
Fjern papiret fra udskriftsbakken. Printeren genoptager udskrivningen.
Der er intet papir i [bakkenummer]. Ilæg papir.
Der er intet papir i bakken.
Læg papir i bakken.
Der er intet papir i universalbakken. Ilæg papir.
Der er intet papir i multifunktionsbakken.
Ilæg papir i multifunktionsbakken.
Der er næsten intet papir i [bakkenummer]. Ilæg papir.
Der er snart intet papir i bakken.
Læg papir i bakken.
Paper Jam at the bottom of duplex path
Der opstod papirstop under dupleksudskrivning.
Fjern papirstoppet, se I området med dupleksenheden.
Paper Jam inside of duplex path
Papirstop øverst på dupleksvejen.
Papirstop i udgangsområdet.
Der er papirstop i udgangsområdet.
Ryd papirstoppet, se I udgangsområdet.
Paper Jam inside of machine
Der er papirstop inde i printeren.
Ryd papirstoppet. Se I bakke 1 eller I ekstra bakke eller Inde i maskinen.
Paper jam in tray 1
Papiret har sat sig fast i bakkens indføringsområde.
Fjern papirstoppet. Se I bakke 1.
Paper jam in tray 2
Papir har sat sig fast i ekstrabakken.
Fjern papirstoppet, se I ekstrabakke.
Paper jam in tray 3
Paper jam in tray 4
Prepare new imaging unit
Billedenhedensa forventede levetid er næsten udløbet.
Klargør en ny billedenhed til udskiftning, se Udskift billedenheden.
Prepare new toner cartridge
Patronens estimerede levetida for toneren er snart nået.
Klargør en ny tonerpatron til udskiftning. Du kan midlertidigt øge udskriftskvaliteten ved at omfordele toneren, se Omfordeling af toner.
Rear door is open. Close the door
Dækslet er ikke lukket ordentligt.
Luk dækslet, indtil det klikker på plads.
Replace with new toner cartridge
Den angivne tonerpatron har næsten opbrugt sin estimerede levetida.
Udskift tonerpatronen for at opnå den bedste udskriftskvalitet, når denne meddelelse vises. Hvis patronen fortsat bruges efter dette tidspunkt, kan det medføre problemer med udskriftskvaliteten, se Sådan udskiftes tonerpatronen. Hvis maskinen stopper med at udskrive, skal du udskifte tonerpatronen. Se Udskiftning af tonerpatron.
Replace with new imaging unit
Den angivne billedenhed har næsten nået slutningen af sin estimerede levetida.
Udskift billedenheden for at opnå den bedste udskriftskvalitet, når denne meddelelse vises. Hvis du bruger en billedenhed efter dette stadie, kan det resultere i problemer med udskriftskvaliteten, se Skift billedenheden.
Scanneren er låst, eller der opstod et andet problem.
CCD-låsen (Charged Couple Device) er blevet låst.
Lås CCD-låsen op. Sluk maskinen, og tænd for den igen. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte: HP's kundesupport.
Sensorfejl: [fejlnummer]. Sluk og tænd igen. Tilkald service, hvis problemet fortsætter.
Der er et problem i sensorsystemet.
Sluk og tænd for maskinen. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte: HP's kundesupport.
Shake toner cartridge and then install. Replace toner cartridge if the problem persists
Der er en lille mængde toner tilbage i den angivne patron.
Du kan midlertidigt øge udskriftskvaliteten ved at omfordele toneren, se Omfordeling af toner.
The room temperature is not suitable for this set use. Please adjust room temperature
Maskinen befinder sig i et rum med en rumtemperatur, der ligger uden for de anbefalede værdier for printerens drift.
Sørg for, at rumtemperaturen er korrekt. Se Specifikationer.
Toner Cartridge Failure: [fejlnummer]. Ring efter service
Der er et problem i tonerpatronen.
Sluk og tænd for maskinen. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte: HP's kundesupport.
Toner cartridge is not installed. Install the cartridge
Der er ikke installeret en tonerpatron.
Installer tonerpatronen.
Toner cartridge is not compatible. Check users guide
Den billedenhed, du har installeret, passer ikke til din maskine.
Installer en original Samsung-billedenhed, som er designet til maskinen. Se Tilgængelige forbrugsvarer.
Top door of scanner is open
Dækslet til dobbeltdokumentføderen er ikke lukket ordentligt.
Luk dækslet, indtil det klikker på plads.
[tray number] cassette is pulled out. Insert it properly.
Bakken er ikke sikkert lukket.
Luk bakken, indtil den klikker på plads.
a. Patronens estimerede levetid betyder den forventede eller anslåede levetid for patronen, hvilket indikerer den gennemsnitlige kapacitet for udskrifter og er designet i overensstemmelse med ISO/IEC 19752. Antallet af sider kan påvirkes af det procentmæssige billedareal, driftsmiljøet, udskrivningsinterval, medietype og medieformat.
b. Når billedenheden har nået slutningen af sin levetid, stopper maskinen med at udskrive. I dette tilfælde kan du vælge at stoppe eller fortsætte med at udskrive fra SyncThruWeb Service (Settings>Machine Settings>System>Setup>Supplies Management>Toner Cartridge Stop eller Samsung Easy Printer Manager (Device Settings>System>Supplies Management>Toner Cartridge Stop). Hvis denne indstilling deaktiveres, og udskrivning fortsættes, kan det beskadige enhedens system.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-online-communities-portlet

Funktioner
Indlæser...

Spørg gruppen!


Supportforum

Supportforum

Deltag i samtalen! Find løsninger, stil spørgsmål, og del råd med andre ejere af HP-produkter. Besøg nu


hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...