hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

Samsung ProXpress Color SL-C4010, SL-C4012 - Overvågning af forbrugsvarernes levetid

Hvis du oplever problemer med hyppige papirstop eller udskrivning, skal du kontrollere antallet af sider, maskinen har udskrevet eller scannet. Udskift de relevante dele, hvis det er nødvendigt.
bemærk:
  • Adgang til menuerne kan afvige fra model til model. Kig efter "Adgang til menuen" i brugervejledningen.
  • Nogle menuer vises muligvis ikke på displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller.
  • På visse modeller kan det være nødvendigt at trykke på OK for at navigere til menuer på lavere niveau.

Brug printeren til at kontrollere forbrugsvarernes levetid

Brug disse trin til at overvåge forbrugsvarernes levetid på printerens skærm.
  1. Vælg Menu > System Setup (systemopsætning) > Maintenance (vedligeholdelse) > Supplies Life (forbrugsvarernes levetid) på kontrolpanelet.
  2. Vælg den ønskede indstilling, og tryk derefter på OK.
  3. Tryk på Cancel (annuller) for at vende tilbage til hovedmenuen.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...