hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

Stationære pc'er fra HP og Compaq - Fejlfinding af problemer med bundkort

Dette dokument vedrører HP og Compaq desktop-pc'er.
Problemer med bundkortet er sjældne. Når en computer ikke kan starte eller fryser under brug, er problemet som regel relateret til en anden hardwarekomponent, f.eks. et videokort, eller hukommelse (RAM).
Hvis du kan identificere det symptom, computeren viser, skal du se Fejlfinding af specifikke symptomer. Følg vejledningen i afsnittet, der svarer til symptomet.
Hvis du ikke kan identificere symptomet eller ikke kan se symptomet på listen, skal du gå til afsnittet Generel fejlfinding af hardware for fejlfinding af hardware og bundkort.

Fejlfinding af specifikke symptomer

Hvis du kender det symptom, computeren viser, skal du bruge det afsnit, der passer til problemet, for at prøve at løse det.

Generel fejlfinding af hardware

Disse afsnit indeholder oplysninger, der kan hjælpe dig med at afgøre, om problemet faktisk har noget at gøre med bundkortet, eller om det er en anden hardwarekomponent, der forårsager problemet. Følg trinnene i rækkefølge, indtil problemet er løst.

Trin 1: Brug af HP diagnostisk software (HP Vision Hardware Diagnostics, Hardware Diagnostic Tools eller PC-Doctor) for at teste for hardwareproblemer

Hvis computeren blev købt efter 2001, indeholder den sandsynligvis et softwareprogram, der kaldes Hardware Diagnostic Tools eller PC-Doctor. Disse programmer tester hardwarekomponenter og indeholder nyttige oplysninger om de komponenter, der er problemer med.
Følg trinene i et af følgende afsnit for at bruge dette program til at teste bundkortet og andre hardwarekomponenter for problemer.

Trin 2: Nulstilling eller opdatering af BIOS-indstillingerne

Forkerte BIOS-indstillinger kan forårsage problemer med computeren. Følg disse trin for at nulstille eller opdatere BIOS-indstillingerne:

Trin 3: Afkøling af computeren

Mange problemer kan løses ved at afkøle computeren indeni, herunder følgende:
 • Systemet fryser.
 • Windows holder op med at svare.
 • Når computeren startes, stopper den ofte ved en sort skærm, og Windows kan ikke åbnes. Windows holder normalt op med at svare, når det åbnes.
 • Mus og tastatur holder op med at reagere.
 • Windows 7, Vista, XP – Computeren genstarter uventet eller viser en blå skærm.
  Windows 95, 98 og Me – Hyppige fejlmeddelelser om alvorlig undtagelse, ulovlig handling eller generel beskyttelsesfejl forekommer i flere programmer.
  bemærk:
  Disse fejl kan ikke forudsiges. Hvis disse fejl kun opstår i ét program, vedrører problemet sandsynligvis dette program og skyldes ikke varme.
  Se Afkøling af computeren for at få flere oplysninger. Hvis trinene i det pågældende dokument ikke løser problemet, skal du fortsætte med det næste trin.

Trin 4: Kontrol af tilslutninger af interne komponenter

Hvis interne komponenter, såsom RAM, videokort og drev, ikke er isat eller tilsluttet korrekt til bundkortet, kører computeren ikke problemfrit. Følg disse trin for at kontrollere tilslutningerne:
 1. Fjern alle kabler undtagen strømkablet. Noter de enkelte kablers placering, hvis du ikke allerede ved, hvor de skal tilsluttes.
 2. Med strømkablet fjernet skal du trykke på tænd/sluk-knappen på forsiden af computeren i fem sekunder.
 3. Fjern den skrue/de skruer, som holder panelet eller dækslet på plads på bagsiden af computeren.
 4. Skub sidepanelet mod computerens bagside.
 5. Tryk forsigtigt ned på de udvendige kanter af alle kort og hukommelsesmoduler, der er sat i bundkortet, for at placere dem bedre. Tryk ikke for hårdt.
 6. Tryk forsigtigt ned på stikkene til alle kabler for at placere dem bedre.
 7. Udskift panelet eller dækslet og skruen/skruerne, tilslut computerkablerne igen, og tænd for computeren.
  Hvis problemet er løst, er du færdig. Hvis problemet ikke er løst, skal du fortsætte med trinene i dette dokument.

Trin 5: Sådan fjernes og udskiftes hardwarekomponenter for at finde ud af, hvilken version der giver problemer

I de fleste tilfælde skyldes problemer en anden hardwarekomponent end bundkortet. Brug disse afsnit til at teste de andre komponenter, der kan give problemer.

Trin 6: Brug af HP Vision Hardware Diagnostics, Hardware Diagnostic Tools eller PC-Doctor for at teste systemet igen

Efter udførelse af fejlfindingstrinene skal du bruge HP Vision Hardware Diagnostics, Hardware Diagnostic Tools eller PC-Doctor for at teste systemet igen. For hjælp til at bruge disse programmer skal du se Brug af HP diagnostisk software (HP Vision Hardware Diagnostics, Hardware Diagnostic Tools eller PC-Doctor) for at teste for hardwareproblemer.
Hvis trinene i dette dokument ikke hjælper, skal du få computeren efterset. HP anbefaler brug af en autoriseret serviceudbyder. For at finde en serviceudbyder skal du klikke påContact HP (på engelsk) for yderligere assistance.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...