hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

Samsung ProXpress SL-M3820, SL-M4020 - Sådan installeres et hukommelsesmodul

Dette dokument indeholder oplysninger om, hvordan man installere en dual in-line-hukommelsesmodul (DIMM) i stikket til hukommelsesmodulet.
Printere med et DIMM kan bruge hukommelsesmodulets stik til at installere en ekstra hukommelsesenhed.
bemærk:
HP anbefaler at du kun bruger originale Samsung DIMM-enheder.
Din garanti bliver ugyldig, hvis det fastslås, at printerens problem skyldes et DIMM-enhed fra en tredjepart.

Installation af en DIMM-hukommelsesenhed

Følg disse trin for at installere et hukommelsesmodul:
  advarsel:
Før du installerer eller fjerner eventuelle internt tilbehør, skal du aflade al statisk elektricitet fra din krop. For at mindske risikoen for skader, som følge af statisk elektricitet, skal du røre ved noget metal, som f.eks. metalpladen på en enhed, der er forbundet til en jordforbundet strømkilde. Hvis du går rundt før installationen afsluttes, skal du gentage denne procedure for at aflade al statisk elektricitet igen.
 1. Sluk printeren, og træk ledningsstikket ud.
  bemærk:
  For at undgå elektrisk stød, skal ledningsstikket altid trækkes ud, når alle slags interne eller eksterne enheder sættes i eller tages ud.
  Figur : Placering af tænd/sluk-knappen og ledningen
 2. Tag DIMM-enheden ud af emballagen.
  bemærk:
  Kontrolkortet og det interne tilbehør (f.eks. netværkskortet eller hukommelsesmodulet) er følsomme over for statisk elektricitet.
  Figur : Tag emballagen af den nye DIMM-enhed
 3. Åbn DIMM-adgangsdækslet og tag det af.
  Figur : Fjern DIMM-adgangsdækslet
 4. Find låsen på DIMM-enheden.
  Figur : DIMM-låse
 5. Hold indhakket på DIMM-enhed mod DIMM-stikket, og tryk derefter DIMM-enheden ned, indtil begge låse på hver side af DIMM-enheden låses fast.
  Figur : Sæt DIMM-enheden i
 6. Sæt DIMM-adgangsdækslet på igen, og luk det.
  Figur : Sæt DIMM-adgangsdækslet på
 7. Slut ledningen til igen, og tænd derefter printeren.
  Figur : Slut ledningen til igen, og tænd derefter printeren
Afhængigt af din printermodel, kan du muligvis - når den ekstra hukommelsesenhed er sat i - bruge de avancerede udskrivningsfunktioner, (f.eks. korrektur af et job og angivelse af udskrivning af et sikkert udskriftsjob) i vinduet Printer properties (Egenskaber for printeren) . For yderligere oplysninger bedes du venligst se afsnittet Sådan bruges ekstra enhedsfunktioner i Brugervejledningen.
bemærk:
Følgende printere understøttes ikke: Samsung ProXpress SL-M3320ND og Samsung ProXpress SL-M3320ND.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...