hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

Samsung ProXpress SL-M3820, SL-M4020 - Nyttige menuindstillinger

Åbning af menuen

  1. Tryk på knappen (Menu) på kontrolpanelet.
  2. Tryk på pilene, indtil det ønskede menupunkt vises, og tryk derefter på OK.
  3. Hvis punktet har undermenuer, skal du gentage trin 2.
  4. Tryk på OK for at gemme valget.
  5. Tryk på (Cancel) (Annuller) for at vende tilbage til klartilstand.
Menupunkter
Indstillinger
Oplysninger
Menuoversigt
Konfiguration
Demoside
Supplies Information (Oplysninger om forbrugsvarer)
Forbrugstæller
Kontoa
PCL-font
PS-font
EPSON-font
KSC5843-fontb
KSC5895-fontb
KSSM-fontb
Layout
Retning
Stående, Liggende
Margen
Almindelig margen, MP-bakke, Bakke X, Emuleringsmargen
Dupleks
Fra, Lang kant, Kort kant
Papir
Kopier
MP-bakke
Papirformat, Papirtype
Bakke X
Papirformat, Papirtype
Papirkilde
Bakke 1, Bakke 2c, MP-bakke, Automatisk
Grafik
Opløsning
Standard, Høj opløsning
Ryd tekst
Fra, Minimum, Normal, Maksimum
Automatisk CR
Systemopsætning
Dato og klokkeslætd
Urtilstandd
Sprog
Standardpapir
A4, Letter
Strømbesparelse
Vækningshændelse
Timeout for udskriftsjob
Højdejustering
Normal, Høj 1, Høj 2, Høj 3, Høj 4
Fortsæt automatisk
Autobakkeskift
Papirudskiftning
Bakkebeskyttelse
Spring tomme sider over
Vedligeholdelse
CLR Empty Messagee, Supplies Life, Image Manager, TonerLow Alert, ImgU.Low Alertf, RAM Disk (Meddelelse om tom CLR, Levetid for forbrugsvarer, Billedadministrator, Advarsel om lav toner, Advarsel om lav billedbehandlingsenhed, RAM-disk)
Tonerbesparelse
Eco-indstillinger
Automatisk slukning
a. Dette bruges og er kun tilgængeligt, når Job Accounting (Jobkonto) er aktiveret fra SyncThru™ Web Admin Service.
b. Denne indstilling er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af land/område.
c. Denne indstilling vises kun, når der er installeret en valgfri bakke.
d. Kun M382xDW-modeller.
e. Denne indstilling vises kun, når der er en lille mængde toner tilbage i patronen.
f. Kun serierne M3325, M3825, M4025.
Menupunkter
Indstillinger
Emulering
Emuleringstype
Opsætning
Netværk
TCP/IP (IPv4)
DHCP, BOOTP, Statisk
TCP/IP (IPv6)
IPv6-protokol, DHCPv6 Config
Ethernet
Ethernet-port, Ethernet-hastighed
802.1x
Wi-Fib
Wi-Fi til/fra, Wi-Fi-indstillinger, WPS, Wi-Fi Direct, Wi-Fi-signal, CLR Wi-Fi-indstillinger
Protokoladministration
HTTP, WINS, SNMPv1/v2, UPnP (SSDP), mDNS, SetIP, SLP
Netværkskonfiguration
Clear Setting (Ryd indstillinger)
Jobadministrationa
Aktivt job
Sikkert job
Lagret job
Udskriv, Slet
Arkiveringspolitik
Omdøb, Overskriv
a. Denne indstilling er tilgængelig, når en valgfrit installeret hukommelse eller RAM-disk er markeret.
b. Kun M382xDW-modeller.

Før du læser de følgende afsnit

Dette afsnit beskriver alle de funktioner, der er tilgængelige til modeller i denne serie, for at hjælpe brugere til nemt at forstå funktionerne. Brugere kan se de funktioner, der er tilgængelige for hver model, i den Grundlæggende brugervejledning, se Menu overview (Menuoversigt). Nedenfor finder du tip til, hvordan du kan bruge de følgende afsnit:
  • Kontrolpanelet giver adgang til forskellige menuer til konfiguration af printeren eller brug af printerens funktioner. Disse menuer kan tilgås ved at trykke på (Menu).
  • Nogle menuer vises muligvis ikke på displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. Hvis det er tilfældet, gælder de ikke for printeren.
  • Denne funktion gælder ikke for modeller, der ikke har (Menu) på kontrolpanelet. Se Oversigt over kontrolpanelet.
  • Nogle menunavne kan afvige fra printeren, afhængigt af indstillingerne eller modellen.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...