hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

Samsung MFP SL-K3250-K3300, MultiXpress Color MFP SL-X3220-X3280 - Ændring af indstillinger for scanningsfunktionen

Dette dokument beskriver, hvordan du justerer dokumentindstillingerne for hvert scanningsjob, såsom opløsning, dupleks, originalformat, originaltype, farvetilstand, mørkhed og meget mere. De indstillinger, du ændrer, beholdes i en bestemt tidsperiode, men efter denne periode nulstilles indstillingerne til standardværdierne.

Ændring af indstillingerne for scanningsfunktionen

Brug disse trin til at ændre menuindstillingerne.
bemærk:
Nogle menuer vises muligvis ikke på displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller.
 1. Tryk på menuen Scan på skærmen.
  Figur : Skærmen Ready to Copy (Klar til at kopiere)
 2. Læg originalerne med forsiden opad i RADF'en, eller anbring en enkelt original med forsiden nedad på scannerglaspladen, og luk RADF'en.
 3. Tryk på fanen Basic (grundlæggende), Advanced (Avanceret), Image (Billede) eller Output (Udskrift) på skærmen for at tilpasse scanningsindstillinger, inklusiv formindsk/forstør, mørkhed, originaltype og meget mere.
 4. Tryk på den relevante indstilling for at angive scanningsindstillingerne, som beskrevet i tabellen.
Menupunkt
Beskrivelse
Original Size (Originalformat)
Angiver billedformatet.
Original retning
 • Upright Images (Lodrette billeder): Vælg denne indstilling for et originalt dokument med toppen mod printerens bagside.
 • Sideways Images (Sidelæns billeder): Vælg denne indstilling for et originalt dokument, der er lagt i RADF med toppen af det oprindelige dokument mod venstre side af printeren eller et originalt dokument, der er placeret på scannerglaspladen med toppen af det originale dokument mod højre side af printeren.
Originaltype
Indstillingen for originaltype bruges til at forbedre kvaliteten af scanninger ved at vælge dokumentet for det aktuelle scanningsjob.
 • Text (tekst): Bruges til originaler, der primært indeholder tekst.
 • Tekst/foto: Bruges til originaler med en blanding af tekst og fotos.
 • Foto: Bruges, når originalerne er fotografier.
Opløsning
Du kan justere dokumentets opløsning.
Tryk på opløsningen, og vælg værdierne. Jo højere værdi du vælger, jo mere tydeligt bliver resultatet, men scanningen kan tage længere tid.
Farvetilstand
Du kan vælge farveindstillinger for scanningsoutput.
 • Farve: Bruger farve til at vise et billede: 24 bit pr. pixel, 8 bit for hver RGB, bruges til 1 pixel.
 • Grå: Bruger sort graduering til at vise et billede: 8 bit pr. pixel.
 • Mono (Sort-hvid): Viser et billede i sort-hvid. 1 bit pr. pixel.
Dupleks
 • Ensidet: For originaler, der kun er scannet på én side.
 • Tosidet, bog: For originaler, der er scannet på begge sider.
 • Tosidet, kalender: Originaler, der er scannet på begge sider, men hvor bagsiden er roteret 180 grader.
bemærk:
Hvis en original er anbragt på scannerglaspladen, viser printeren et vindue, hvor du bliver bedt om at anbringe endnu en side. Ilæg en anden original, og tryk på Yes (Ja). Når du er færdig, skal du vælge No (Nej) for denne mulighed.
Darkness (Mørkhed)
Tilpasser lysstyrkeniveau for scanning.
Arkiveringspolitik
Denne indstilling er tilgængelig, når USB-hukommelsen er sat i USB-porten på printeren.
Du kan vælge politik for dannelse af filnavne, før du fortsætter med scanningsjobbet via USB-hukommelsesenheden. Hvis USB-hukommelsesenheden i forvejen indeholder det samme navn indtastet, kan du omdøbe eller overskrive det.
 • Change Name (Omdøb): Hvis USB-hukommelsesenheden i forvejen indeholder det samme navn, når du angiver et navn for en ny fil, gemmes filen med et anden filnavn, der bliver genereret automatisk.
 • Annuller: Sender ikke den scannede fil, hvis en fil med samme navn allerede findes på serveren.
 • Overwrite (Overskriv): Den sendte fil overskriver den eksisterende fil.
Filformat
 • JPEG: Scanner originaler i JPEG-format.
 • PDF: Scanner originaler i PDF-format. Du kan åbne filen med Adobe Acrobat Reader.
  • Page Settings (Sideindstillinger): Bestemmer, om de scannede originaler gemmes i en eller flere filer.
   • Multi Page (Flersidet): Gemmer originaler i én fil. Hvis du ønsker flere originaler scannet som én fil, skal du trykke på Multi Page (Flersidet).
   • Sideadskillelse: Adskiller de scannede originaler i flere filer, der indeholder det angivne antal sider. Denne funktion er kun tilgængelig, hvis indstillingen Multi page (Flersidet) er aktiveret.
  • Searchable (Søgbar): Printeren registrerer tekst i det scannede billede og opretter en søgbar PDF til tekstsøgning. Tryk på denne knap, og vælg det sprog, der bruges i det scannede billede. Tryk på OK.
  • Compact (Komprimer): For at komprimere originaler og oprette en fil i et mindre format skal du trykke på Compact (Komprimer). Denne komprimeringsmetode adskiller sig fra det normale PDF-format. Nogle dele af dataene kan gå tabt under komprimering.
  • Add Digital Signature (Tilføj digital signatur): Du kan indsætte en digital signatur i PDF-filen med et certifikatet.
   bemærk:
   Kun administrator kan administrere det digitale certifikat på Digital Signature in PDF (Digital signatur i PDF) fra SyncThru™ Web Service.
  • PDF Encryption (PDF-kryptering): Krypterer PDF-filer.
 • TIFF: Scanner originaler i TIFF (Tagged Image File Format).
  • Page Settings (Sideindstillinger): Bestemmer, om de scannede originaler gemmes i en eller flere filer.
   • Multi Page (Flersidet): Gemmer originaler i én fil. Hvis du ønsker flere originaler scannet som én fil, skal du trykke på Multi Page (Flersidet).
   • Sideadskillelse: Adskiller de scannede originaler i flere filer, der indeholder det angivne antal sider. Denne funktion er kun tilgængelig, hvis indstillingen Multi page (Flersidet) er aktiveret.
 • XPS: Scanner originaler i XPS (XML Paper Specification).
  • Page Settings (Sideindstillinger): Bestemmer, om de scannede originaler gemmes i en eller flere filer.
   • Multi Page (Flersidet): Gemmer originaler i én fil. Hvis du ønsker flere originaler scannet som én fil, skal du trykke på Multi Page (Flersidet).
   • Sideadskillelse: Adskiller de scannede originaler i flere filer, der indeholder det angivne antal sider. Denne funktion er kun tilgængelig, hvis indstillingen Multi page (Flersidet) er aktiveret.
Juster baggrund
Juster baggrunden i et vist omfang ved justering af tæthed eller lysstyrke. Du kan lysne eller slette den mørke baggrund på det farvede papir eller den avis, der skal scannes.
bemærk:
Når du bruger denne indstilling, deaktiveres Erase Backside Image (Slet billede på bagside) på fanen Image (Billede).
 • Fra: Deaktiverer denne funktion.
 • Auto: Justerer automatisk baggrundens lysstyrke.
 • Enhance (Gør bedre): Gør baggrunden mørkere. Brug venstre/højre piletaster til at skifte mellem værdierne.
 • Erase (Slet): Gør baggrunden lysere. Brug venstre/højre piletaster til at skifte mellem værdierne.
Erase Backside Image (Slet billede på bagside)
Denne funktion forhindrer, at scanning opfanger et billede, der skinner igennem fra den anden side af originalen.
 • Fra: Deaktiverer denne indstilling.
 • Erase (Slet): Gør baggrunden lysere. Brug venstre/højre piletaster til at skifte mellem værdierne.
Quality (Kvalitet)
Du kan bruge denne indstilling til at frembringe et dokument i høj kvalitet. Jo højere kvalitet, du vælger, jo større filstørrelse får du.
 • Best (Bedst): Giver et billede i høj kvalitet, men filstørrelsen bliver større.
 • Normal: Både billedkvalitet og filstørrelsen vil være mellem Best (Bedst) og Draft (Kladde).
 • Draft (Kladde): Giver et billede af lav kvalitet, men filstørrelsen bliver mindre.
Scan to Edge (Scan til kant)
Scanner dokumentet helt ud til kanten af papiret.
Build Job (Opbygning af job)
Når scanningen er afsluttet, vises vinduet Scan More Pages (Scan flere sider) for at spørge, om du vil scanne en side mere. Hvis du vælger Yes (Ja), kan du scanne en side mere i det aktuelle job. Hvis du vælger No (Nej), er scanningsprocessen udført, og den resterende del af jobbet udføres.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...