hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

Samsung MFP SL-K3250-K3300, MultiXpress Color MFP SL-X3220-X3280 - Brug af et programs indstillinger

Med denne indstilling kan brugere gemme de aktuelle indstillinger til senere brug. Brugere kan også bruge de tidligere indstillingerne fra det seneste job.

Lagring af programmer

 1. Tryk på Copy (Kopiér) på displayskærmen.
  Figur : Displayskærm
 2. Juster indstillingerne for hver kopi, f.eks. Paper Source (Papirkilde), Duplex (Dupleks) og mange flere på fanen Basic (Grundlæggende).
 3. Hvis det er nødvendigt, skal du angive kopifunktionerne på fanerne Advanced (Avanceret) eller Image (Billede). Se Brug af særlige kopifunktioner.
 4. Tryk på fanen Grundlæggende (Basic) eller Tilbage (Back).
 5. Hvis det er nødvendigt, skal du indtaste antallet af kopier ved hjælp af det numeriske tastatur på kontrolpanelet.
 6. Tryk på Programmer (Programs).
 7. Tryk på Gem.
 8. Tryk på indtastningsområdet Programnavn (Program Name). Der vises et pop op-tastatur. Indtast det relevante programnavn, og tryk derefter på Færdig (Done).
  bemærk:
  Brugere kan få vist værdierne af de indstillede programmer (Programs) ved at rulle op eller ned og kontrollere værdierne ved brug af pil op/pil ned.
 9. Tryk på Gem. Når bekræftelsesvinduet vises, gemmes de indstillinger, der blev angivet.

Indlæser programmer

 1. Tryk på Copy (Kopiér) på displayskærmen.
  Figur : Displayskærm
 2. Læg originalerne med forsiden opad i RADF'en, eller anbring en enkelt original med forsiden nedad på scannerglaspladen og luk RADF'en, se Ilægning af originaler.
 3. Tryk på Programs > Load (Programmer > Indlæs).
 4. Tryk på det programnavn, der skal bruges, fra listen.
  bemærk:
  Hvis du vil slette et program, skal du markere afkrydsningsfeltet ud for programmet og derefter trykke på Slet (Delete).
 5. Tryk på Anvend (Apply). Printeren er nu indstillet til at kopiere i henhold til de valgte indstillinger.
 6. Tryk på (Start) på kontrolpanelet for at begynde at kopiere.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...