hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

Samsung MFP SCX-4621 - Kopifunktioner på kontrolpanelet

Dette dokument viser de tilgængelige kopifunktioner på printerens kontrolpanel.
bemærk:
Nogle menuer vises muligvis ikke på displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. Hvis det er tilfældet, fungerer det ikke på din printer.

Kopifunktioner

Brug disse trin til at ændre menuindstillingerne.
  1. Hvis din printer har en kopiknap på kontrolpanelet, skal du trykke på knappen Kopiér.
  2. Tryk på Menu > Copy Feature (Kopifunktion) på kontrolpanelet.
Element
Beskrivelse
Originalformat
Angiver billedstørrelsen.
Formindsk/forstør
Formindsker eller forstørrer størrelsen på et kopieret billede.
bemærk:
Hvis maskinen er indstillet til Eco-tilstand, er funktionerne til formindsk og forstør ikke tilgængelige.
Mørkhed
Justerer lysstyrken for at lave en kopi, der er nemmere at læse, når originalen indeholder svage markeringer og mørke billeder.
Originaltype
Forbedrer kvaliteten af kopier ved at vælge dokumenttype for det aktuelle kopijob.
Layout
Justerer layoutformatet som f.eks. Id-kopiering, 2/4-up.
2-up eller 4-up
Reducerer størrelsen af de oprindelige billeder og udskriver to eller fire sider på ét ark papir.
Figur : Eksempel på 2-up eller 4-up
bemærk:
Denne kopifunktion er kun tilgængelig, når du lægger originaler i dokumentføderen.
Id-kopiering
Printeren kan udskrive 2-sidede originaler på et enkelt ark.
Printeren udskriver den ene side af originalen på den øverste halvdel af papiret og den anden side på den nederste halvdel uden at formindske originalens størrelse. Denne funktion er nyttig til kopiering af et lille element, f.eks. et visitkort.
bemærk:
  • Originalen skal anbringes på scannerglaspladen for at bruge denne funktion.
  • Hvis printeren er indstillet til Eco-tilstand, er denne funktion ikke tilgængelig.
Juster baggrund
Udskriver et billede uden dets baggrund. Denne kopifunktion fjerner baggrundsfarven og kan være nyttig, når du kopierer en original med farve i baggrunden, f.eks. en avis eller et katalog.
  • Off (Fra): Bruger ikke denne funktion.
  • Auto: Optimerer baggrunden.
  • Fremhæv niveau 1~2: Jo højere tallet er, jo mere levende er baggrunden.
  • Slet niveau 1~4: Jo højere tallet er, jo lysere er baggrunden.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...