hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

Samsung Xpress MFP SL-M2070, SL-M2071, SL-M2885 - Grundlæggende kopiering

Grundlæggende kopiering

 1. Vælg (Kopiér) > (Menu) > Copy Feature (Kopifunktion) på kontrolpanelet, eller vælg (Menu) > Copy Feature (Kopifunktion) på kontrolpanelet.
 2. Anbringelse af et enkelt dokument, se Ilægning af originaler.
  Figur : Kopimaskine
 3. Du kan tilpasse kopiindstillingerne, inklusive Reduce/Enlarge (Formindsk/forstør), Darkness (Mørkhed), Original m.fl. ved hjælp af knapperne på kontrolpanelet, se Ændring af indstillingerne for hver kopi.
 4. Indtast antallet kopier ved hjælp af pilen eller det numeriske tastatur, hvis det er nødvendigt.
 5. Tryk på (Start).
bemærk:
Hvis du vil annullere kopijobbet undervejs, skal du trykke på knappen (Stop/Clear), så stopper kopieringen.

Ændring af indstillingerne for hver kopi

Printeren indeholder standardindstillinger for kopiering, så brugerne hurtigt og nemt at lave en kopi. Hvis brugerne vil ændre indstillingerne for hver kopi, skal de bruge kopifunktionsknapperne på kontrolpanelet.
 • Hvis brugerne trykker på (Stop/Clear) to gange under indstilling af kopiindstillinger, vil alle indstillinger, du har angivet for det aktuelle kopijob, blive annulleret og returnere til deres standardstatus. Eller de vender automatisk tilbage til deres standardstatus, når printeren er færdig med den igangværende kopi.
 • Adgang til menuerne kan variere fra model til model, se Adgang til menuerne.
 • Det kan være nødvendigt at trykke på OK for at navigere til menuer på lavere niveau for visse modeller.

Mørkhed

Hvis der er en original med svage markeringer og mørke billeder, kan brugerne justere lysstyrken for at lave en kopi, der er nemmere at læse.
 1. Vælg (Kopiér) > (Menu) > Copy Feature > Darkness ((Menu) > Kopifunktion > Mørkhed) på kontrolpanelet eller vælg Darkness (Mørkhed) på kontrolpanelet.
 2. Vælg den relevante indstilling, og tryk på OK. Eksempelvis kan Light +5 være det lyseste, og Dark +5 det mørkeste.
 3. Tryk på knappen (Stop/Clear) for at vende tilbage til Klar-tilstand.

Original

Den originale indstilling bruges til at forbedre kvaliteten af kopier ved at vælge dokumentet for det aktuelle kopijob.
 1. Vælg (Kopiér) > (Menu) > Copy Feature > Original Type ((Menu) > Kopifunktion > Originaltype) på kontrolpanelet, eller vælg (Menu) > Copy Feature > Original Type ((Menu) > Kopifunktion > Originaltype) på kontrolpanelet.
 2. Vælg den relevante indstilling, og tryk på OK.
  • Text (Tekst): Bruges til originaler, der primært indeholder tekst.
  • Text/Photo (Tekst/foto): Bruges til originaler med en blanding af tekst og fotos.
   bemærk:
   Hvis tekster i udskriften er slørede, skal du vælge Text (Tekst) for at få tydelig tekst.
  • Photo (Foto): Bruges, når originalerne er fotografier.
  • Map (Kort): Bruges, når originalerne er kort.
 3. Tryk på knappen (Stop/Clear) for at vende tilbage til Klar-tilstand.

Formindsket eller forstørret kopi

Brugerne kan formindske eller forstørre størrelsen af et kopieret billede fra 25 % til 400 % fra dokumentføderen eller scannerglaspladen.
 • Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af modellen eller valgfri varer, se Forskellige funktioner.
 • Hvis printeren er indstillet til Eco-tilstand, er funktionerne til formindsk og forstør ikke tilgængelige.

Sådan vælges fra foruddefinerede kopiformater

 1. Vælg (Kopiér) > (Menu) > Copy Feature > Reduce/Enlarge ((Menu) > Kopifunktion > Formindsk/forstør) på kontrolpanelet, eller vælg (Menu) > Copy Feature > Reduce/Enlarge ((Menu) > Kopifunktion > Formindsk/forstør) på kontrolpanelet.
 2. Vælg den relevante indstilling, og tryk på OK.
 3. Tryk på knappen (Stop/Clear) for at vende tilbage til Klar-tilstand.

Sådan skaleres kopien ved at indtaste skaleringsforholdet direkte

 1. Vælg (Kopiér) > (Menu) > Copy Feature > Reduce/Enlarge > Custom ((Menu) > Kopifunktion > Formindsk/forstør > Brugerdefineret) på kontrolpanelet, eller vælg (Menu) > Copy Feature > Reduce/Enlarge > Custom ((Menu) > Kopifunktion > Formindsk/forstør > Brugerdefineret) på kontrolpanelet.
 2. Indtast den relevante kopistørrelse ved hjælp af det numeriske tastatur.
 3. Tryk på OK for at gemme valget.
 4. Tryk på knappen (Stop/Clear) for at vende tilbage til Klar-tilstand.
  bemærk:
  Når brugerne laver en formindsket kopi, kan der forekomme sorte streger i bunden af den.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...