hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

Samsung MFP SL-K3250-K3300, MultiXpress Color MFP SL-X3220-X3280 - Grundlæggende kopiering

Dette er den normale og almindelige fremgangsmåde ved kopiering af originaler.
 1. Tryk på Copy (Kopiér) på displayskærmen.
  Figur : Displayskærm
 2. Læg originalerne med forsiden opad i RADF'en, eller placer en enkelt original med forsiden nedad på scannerglaspladen og luk RADF'en, se Ilægning af originaler.
  Figur : Fyld RADF 1
 3. Juster indstillingerne for hver kopi, f.eks. Paper Source (Papirkilde), Reduce/Enlarge (Formindsk/forstør), Duplex (Dupleks) og mange flere på fanen Basic (Grundlæggende).
 4. Indstil kopifunktionerne på fanerne Advanced (Avanceret) eller Image (Billede), se Brug af særlige kopifunktioner.
 5. Hvis det er nødvendigt, skal du indtaste antallet af kopier ved hjælp af det numeriske tastatur på kontrolpanelet.
 6. Tryk på (Start) på kontrolpanelet for at starte kopieringen.
bemærk:
 • Hvis du vil annullere det aktuelle kopijob, skal du trykke på (Stop) på kontrolpanelet.
 • Brugerne kan slette aktuelle og afventende job ved hjælp af Job Status (Jobstatus) på kontrolpanelet. Vælg det job, der skal annulleres, og tryk på Delete (Slet), se Knappen Jobstatus.

Kopiering af originaler med forskelligt format

Denne funktion giver brugerne mulighed for at kopiere originaler i forskelligt format samtidig.
bemærk:
Hvis du vil kopiere originaler med forskelligt format samtidig, skal du vælge Mixed Size (Blandet format) under indstillingen Original Size (Originalformat). Ellers kan det forårsage papirstop med originale dokumenter.
 1. Tryk på Copy (Kopiér) på displayskærmen.
  Figur : Displayskærm
 2. Læg originalerne i forskelligt format med forsiden op i RADF'en. Når du anbringer dem i RADF'en, skal du justere og skubbe dem mod midten af RADF'ens breddestyr.
  Figur : Fyld RADF 2
 3. Tryk på fanen Advanced (Avanceret) > Original Size (Originalformat) > Mixed Size (Blandet format) på displayskærmen.
  • Mixed Size (Blandet format) aktiveres, når originalerne er anbragt i RADF'en.
  • Når du bruger indstillingen Blandet størrelse, anbefaler vi brug af de følgende kombinationer til kopiering af originaler i forskellige formater. Brug af kombinationer, der ikke anbefales, kan forårsage papirstop med originale dokumenter. Afhængigt af standardpapirformat (A4 eller Letter) er kombinationerne som følger.
  • Hvis A4 er standardpapirformatet:
   • A3 og A4 LEF
   • B4 og B5 LEF
   • A4 SEF og A5 LEF
   • Letter LEF og Ledger
  • Hvis Letter er standardpapirformatet:
   • A3 og A4 LEF
   • B4 og B5 LEF
   • Ledger og Letter LEF
   • Legal, Letter SEF og Statement LEF
 4. Juster indstillingerne for hver kopi, f.eks. Paper Source (Papirkilde), Duplex (Dupleks) og mange flere på fanen Basic (Grundlæggende).
 5. Indstil kopifunktionerne på fanerne Advanced (Avanceret) eller Image (Billede), se Brug af særlige kopifunktioner.
 6. Hvis det er nødvendigt, skal du indtaste antallet af kopier ved hjælp af det numeriske tastatur på kontrolpanelet.
 7. Tryk på (Start) på kontrolpanelet for at starte kopieringen.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...