hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

Samsung Xpress MFP SL-M2885 - Sådan indstilles papirstørrelse og -type

Når du ilægger papir i papirbakken, skal du indstille papirformat og -type ved hjælp af knapperne på kontrolpanelet.
Indstillingen for papir i printeren og driveren skal stemme overens for at udskrive uden fejl pga. papiruoverensstemmelse.
Hvis du vil ændre de papirindstillinger, der er angivet for printeren, skal du fra Samsung Easy Printer Manager vælge (Skift til avanceret tilstand) > Enhedsindstillinger.
Hvis printeren understøtter en displayskærm, kan du indstille den ved hjælp af knappen (Menu) på kontrolpanelet.
Derefter skal du angive papirtypen fra vinduet Udskriftsindstillinger > fanen > Papir> Papirtype, se Sådan åbnes udskriftsindstillinger..
bemærk:
For visse modeller kan det være nødvendigt at trykke på OK for at navigere til menuer på lavere niveau.
  1. Vælg (Menu) > Systemopsætning > Papiropsætning > Papirstørrelse eller Papirtype på kontrolpanelet.
  2. Vælg den relevante bakke og den krævede indstilling.
  3. Tryk på OK for at gemme valget.
bemærk:
Hvis du vil bruge papir i specialstørrelse, såsom faktureringspapir, skal du vælge fanen Papir > Størrelse > Rediger... og indstille Indstillinger for papir i specialstørrelse i Udskriftsindstillinger, se Sådan åbnes udskriftsindstillinger.

Sådan bruges udskriftsbakken

  advarsel:
Udskriftsbakkens overflade kan blive varm, hvis der udskrives mange sider på én gang. Pas på ikke at berøre overfladen, og lad ikke børn komme i nærheden af den.
De udskrevne sider stables i udskriftsbakken, og udskriftsbakken gør, at de udskrevne sider flugter. Fold udskriftsbakken ud.
Figur : Udskriftsbakke

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...