hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

Samsung MFP-printere - Faxfunktioner

bemærk:
 • Faxfunktionen understøttes ikke for følgende printermodeller:
  • kun C48xFN/C48xFW-serien.
  • M207x-serien
  • M267xN/M287xND/M287xDW
  • SCX-465x/465xN/4021S/4321NS/4621NS-serien
 • Se "Almindelig faxafsendelse" i brugervejledningen til printeren for almindelige faxfunktioner.

Automatisk genopkald

Hvis det nummer, du ringer op til, er optaget eller ikke svarer, når du sender en fax, ringer enheden automatisk op til nummeret igen. Genopkaldstiden afhænger af fabriksindstillingerne for dit land.
Når Forsøg genopkald? vises på displayet, skal du trykke på knappen (Start) for at ringe op til nummeret igen med det samme. Tryk på (Stop/Slet), hvis du vil annullere automatisk genopkald.
Udfør følgende trin, hvis du vil ændre tidsintervallet mellem genopkald og antallet af forsøg på genopkald.
1
Tryk på (Fax) > (Menu) > Faxopsætning > Afsendelse på kontrolpanelet.
2
Vælg den ønskede Genopkaldstid eller det ønskede Genopkaldsinterval.
3
Vælg den ønskede indstilling.

Sådan foretager du genopkald til faxnummeret

1
Tryk på knappen (Genopkald/Pause) på kontrolpanelet.
2
Vælg den ønskede indstilling.
Der vises ti faxnumre, der er sendt til for nylig, sammen med ti modtagne opkalds-id’er.
3
Enheden begynder automatisk at afsende faxen, når originalen lægges i dokumentføderen.
Hvis der er anbragt en original på scannerglaspladen, skal du vælge Ja for at tilføje en anden side. Ilæg en anden original, og tryk på OK. Vælg Nej når Anden side? vises, når du er færdig.

Bekræftelse på en transmission

Når den sidste side i din original er sendt, vender enheden tilbage til tilstanden klar.
Hvis noget går galt, mens du sender din fax, vises en fejlmeddelelse på displayet. Hvis du modtager en fejlmeddelelse, skal du trykke på (Stop/Slet eller Annuller) for at slette meddelelsen og prøve at sende faxen igen.
bemærk:
Du kan indstille din faxenhed til automatisk at udskrive en bekræftelsesrapport, hver gang en fax er sendt. Gør ét af følgende, afhængigt af din printer/faxenhed:
 • Tryk på (Fax) > (Menu) > Faxopsætning > Afsendelse > Faxbekræftelse på printerens kontrolpanel.
 • Tryk på (Fax) > (Menu) > Faxopsætning > Afsendelse > Send rapport på printerens kontrolpanel.
 • Tryk på (Fax) > (Menu) > Systemopsætning > Rapport > Faxbekræftelse på printerens kontrolpanel.

Sådan sender du en fax fra din computer

bemærk:
Afhængigt af model og ekstratilbehør er denne funktion muligvis ikke tilgængelig i din opsætning (se "Funktioner efter model" i brugervejledningen til printeren).
Du kan sende en fax fra din computer, uden at du skal gå hen til din fax.
Kontrollér af faxen og computeren er tilsluttet det samme netværk.
Sådan sender du en fax (Windows)
For at sende en fax fra din computer skal programmet Samsung Network PC Fax være installeret. Dette program installeres, når du installerer printerdriveren.
bemærk:
For at få mere at vide om Samsung Network PC Fax skal du klikke på Hjælp ().
1
Åbn det dokument, der skal sendes.
2
Vælg Udskriv i menuen Fil.
Vinduet Udskriv vises. Afhængigt af dit program kan det se lidt anderledes ud.
3
Vælg Samsung Network PC Fax fra vinduet Udskriv.
4
Klik på Udskriv eller OK.
5
Indtast modtagerens faxnummer, og angiv, om nødvendigt, indstillingerne.
6
Klik på Send.
Kontrollér listen Sendt fax (Windows)
Du kan kontrollere listen Sendt fax fra din computer.
Fra menuen Start skal du klikke på Programmer eller Alle programmer > Samsung-printere > Historik over faxtransmission. Herefter vises vinduet med listen over sendte faxer.
bemærk:
For at få mere at vide om Historik over faxtransmission skal du klikke på Hjælp ().

Sådan udsætter du en faxtransmission

Du kan indstille faxen til at afsende en fax på et senere tidspunkt, hvor du ikke er til stede. Du kan ikke sende en fax i farver ved hjælp af denne funktion.
1
Placer et enkelt dokument med forsiden nedad på dokumentglaspladen, eller ilæg dokumenterne med forsiden opad i dokumentføderen (se "Sådan ilægges originaler" i brugervejledningen til printeren).
2
Vælg (Fax) på kontrolpanelet.
3
Juster opløsning og mørkhed, så det passer til din fax (se "Sådan justeres dokumentindstillingerne" senere i dette dokument).
4
Tryk på (Menu) > Faxfunktion > Udskyd afsendelse på kontrolpanelet.
Eller vælg Fax > Udskudt afsendelse > Til.
5
Indtast nummeret på faxmodtagerne, og tryk på OK.
6
Displayet beder dig om at indtaste et andet faxnummer, som dokumentet skal sendes til.
7
Hvis du vil indtaste flere faxnumre, skal du trykke på OK, når Ja vises og gentage trin 5.
bemærk:
 • Du kan tilføje op til 10 destinationer.
 • Når du har indtastet et gruppeopkaldsnummer, kan du ikke indtaste et andet gruppeopkaldsnummer.
8
Indtast navnet på jobbet og det klokkeslæt, du ønsker, faxen skal sendes.
bemærk:
Hvis du angiver et klokkeslæt, der er før det aktuelle klokkeslæt, afsendes faxen på dette klokkeslæt næste dag.
9
Originalen scannes i hukommelsen før afsendelse.
Maskinen vender tilbage til tilstanden klar. Displayet minder dig om, at maskinen er i tilstanden klar, og at en udskudt fax er indstillet.
bemærk:
Du kan se listen over udskudte faxjob:
Tryk på (Menu) > Systemopsætning > Rapport > Planlagte job på kontrolpanelet.
Sådan tilføjes dokumenter til en reserveret fax
1
Placer et enkelt dokument med forsiden nedad på dokumentglaspladen, eller ilæg dokumenterne med forsiden opad i dokumentføderen (se "Sådan ilægges originaler" i brugervejledningen til printeren).
2
Tryk på (Fax) > (Menu) > Faxfunktion > Tilføj side på kontrolpanelet.
3
Vælg faxjobbet, og tryk på OK.
Vælg Nej når Anden side? vises, når du er færdig. Faxenheden scanner originalen til hukommelsen.
4
Tryk på (Stop/Slet eller Annuller) for at vende tilbage til tilstanden klar.
Sådan annulleres et reserveret faxjob
1
Tryk på (Fax) > (Menu) > Faxfunktion > Annuller job på kontrolpanelet.
2
Vælg det ønskede faxjob, og tryk derefter på OK.
3
Tryk på OK, når Ja fremhæves.
Den valgte fax slettes fra hukommelsen.
4
Tryk på (Stop/Slet) for at vende tilbage til tilstanden klar.

Sådan sendes en prioriteret fax

Denne funktion bruges, når en fax med høj prioritet skal sendes før reserverede handlinger. Originalen scannes til hukommelsen og sendes, så snart den aktuelle handling er afsluttet.
1
Placer et enkelt dokument med forsiden nedad på dokumentglaspladen, eller ilæg dokumenterne med forsiden opad i dokumentføderen (se "Sådan ilægges originaler" i brugervejledningen til printeren).
2
Tryk på (Fax) > (Menu) > Faxfunktion > Prioriteret afsendelse på kontrolpanelet.
Eller vælg Fax > Prioriteret afsendelse > Til.
3
Indtast faxnummeret på destinationen, og tryk på OK.
4
Indtast jobnavnet, og tryk på OK.
5
Hvis der er anbragt en original på scannerglaspladen, skal du vælge Ja for at tilføje en anden side. Ilæg en anden original, og tryk på OK.
Vælg Nej når Anden side? vises, når du er færdig.
Faxenheden begynder at scanne og sende en fax til destinationen.

Sådan videresendes en sendt fax til en anden destination

Du kan indstille din faxenhed til at videresende en sendt fax til andre destinationer via fax, mail eller en server. Denne funktion kan være nyttig, hvis du ikke er på kontoret, men skal modtage faxen.
bemærk:
 • Dataene videresendes i gråtoner, selvom du har sendt eller modtaget en fax i farver.
 • Indstillingen Videresend er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af modellen for din printer/fax eller valgfrit tilbehør (se "Forskellige funktioner" i brugervejledningen til din printer).
 • Når du videresender en fax via mail, skal du først angive mailserver og IP-adresse i SyncThru-webtjenesten (se "Sådan bruges SyncThru-webtjenesten" i brugervejledningen til din printer).
1
Placer et enkelt dokument med forsiden nedad på dokumentglaspladen, eller ilæg dokumenterne med forsiden opad i dokumentføderen (se "Sådan ilægges originaler" i brugervejledningen til printeren).
2
Brug én af de følgende indstillinger for at videresende en sendt fax til en anden destination:
 • Tryk på (Fax) > (Menu) > Faxfunktion > Send videre > Videresend til fax > Til på kontrolpanelet.
 • Tryk på (Fax) > (Menu) > Faxfunktion > Send videre > Videresend til mail > Til på kontrolpanelet.
 • Tryk på (Fax) > (Menu) > Faxfunktion > Videresend > Fax > Send videre > Til på kontrolpanelet.
3
Indtast faxnummer, mailadresse eller serveradresse på destinationen, og tryk på OK.
4
Tryk på (Stop/Slet eller Annuller) for at vende tilbage til tilstanden klar.
Efterfølgende sendte faxer vil blive videresendt til den specifikke fax.

Sådan videresendes en modtaget fax

Du kan indstille din faxenhed til at videresende en modtaget fax til en anden destination via fax, mail eller en server. Denne funktion kan være nyttig, hvis du ikke er på kontoret, men skal modtage faxen.
bemærk:
 • Dataene videresendes i gråtoner, selvom du har sendt eller modtaget en fax i farver.
 • Indstillingen Videresend er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af modellen for din printer/fax eller valgfrit tilbehør (se "Forskellige funktioner" i brugervejledningen til din printer).
1
Brug én af de følgende indstillinger for at videresende en modtaget fax til en anden destination:
 • Tryk på (Fax) > (Menu) > Faxfunktion > Modt. Videresend > Videresend til fax > Til eller Videresend på kontrolpanelet.
 • Tryk på (Fax) > (Menu) > Faxfunktion > Modt. Videresend > Videres. til mail > Til eller Videresend på kontrolpanelet.
 • Tryk på (Fax) > (Menu) > Faxfunktion > Modt. Videresend > Videresend til pc > Til eller Videresend på kontrolpanelet.
2
Hvis du vil indstille faxenheden til at udskrive en fax, når videresendelse er gennemført, skal du vælge Videresend&Udskriv.
3
Indtast faxnummer, mailadresse eller pc-adresse på destinationen, og tryk på OK.
4
Indtast start- og sluttidspunkt, og tryk derefter på OK.
5
Tryk på (Stop/Slet eller Annuller) for at vende tilbage til tilstanden klar.
Efterfølgende modtagne faxer vil blive videresendt til den specifikke fax.

Sådan modtages en fax på computeren

bemærk:
 • Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af modellen for din printer/fax eller valgfrit tilbehør (se "Funktioner efter model" i brugervejledningen til din printer).
 • For at bruge denne funktion skal du indstille funktionen på kontrolpanelet ved hjælp af én af disse indstillinger:
  • Tryk på (Fax) > (Menu) > Faxfunktion > Modt. Videresend > Videresend til pc > Videresend eller Til på kontrolpanelet.
  • Tryk på (Fax) > (Menu) > Faxfunktion > Videresend > Pc > Til på kontrolpanelet.
  • Eller vælg Opsætning > Maskinopsætning > Næste > Faxopsætning > Videresend > Pc > Til.
1
Åbn Samsung Easy Printer Manager.
2
Vælg den relevante printer/faxenhed på Listen over printere.
3
Vælg menuen Indstillinger for Fax til pc.
4
Brug Aktivér faxmodtagelse fra enhed til at ændre følgende faxindstillinger.
 • Billedtype: Konvertér modtagne faxer til PDF eller TIFF.
 • Lagringsplacering: Vælg den placering, hvor de konverterede faxer skal gemmes.
 • Præfiks: Vælg præfiks.
 • Udskriv modtaget fax: Indstil for at udskrive oplysninger om den modtagne fax efter modtagelse af faxen.
 • Underret mig ved afslutning: Indstil for at få vist et pop op-vindue, der underretter dig om, at du har modtaget en fax.
 • Åbn med standardprogram: Åbn faxen med standardprogram, når den modtages.
 • Ingen: Faxenheden underretter ikke brugeren eller åbner programmet, når der modtages en fax.
5
Tryk på Gem > OK.

Sådan ændres modtagertilstand

1
Tryk på (Fax) > (Menu) > Faxopsætning > Modtagelse > Modtagertilstand på kontrolpanelet.
Eller vælg Opsætning > Maskinopsætning > Næste > Standardindstilling > Faxstandard > Almindelig > Modtagertilstand.
2
Vælg den ønskede indstilling:
 • Fax: Besvarer et indgående faxopkald og skifter med det samme til faxmodtagelsestilstand.
 • Tel: Modtager en fax ved at trykke på (Ring op uden at tage røret af) og derefter knappen (Start).
 • Ans/Fax: Bruges, når der er tilknyttet en telefonsvarer til faxenheden. Faxenheden besvarer et indgående opkald, og den, der ringer op, kan lægge en besked på telefonsvareren. Hvis faxenheden registrerer en faxtone på linjen, skifter faxenheden automatisk til faxtilstand for at modtage faxen.
  bemærk:
  Hvis du vil bruge tilstanden Ans/Fax, skal du tilslutte en telefonsvarer til EXT-stikket bag på faxenheden.
 • DRPD: Du kan modtage et opkald ved hjælp af funktionen DRPD (Distinctive Ring Pattern Detection (nummerbestemt ringetone)). Distinctive Ring (Nummerbestemt ringetone) er en teleselskabsservice, som gør det muligt for en bruger at benytte en enkelt telefonlinje til at besvare flere forskellige telefonnumre. Se "Sådan modtages faxer ved hjælp af DRPD-tilstand" senere i dette dokument for at få mere at vide.
  bemærk:
  Indstillingen DRPD er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af dit land.
3
Tryk på OK.
4
Tryk på (Stop/Slet eller Annuller) for at vende tilbage til tilstanden klar.

Modtager manuel i tilstanden Tel

Du kan modtage et faxopkald ved at trykke på knappen (Ring op uden at tage røret af) og derefter trykke på (Start), når du hører en faxtone.
Hvis faxenheden har en håndholdt telefon, kan du besvare opkaldet ved hjælp af denne (se "Funktioner efter modeller" i brugervejledningen til printeren).

Sådan modtages i tilstanden Telefonsvarer/fax

Hvis du vil bruge denne tilstand, skal du tilslutte en telefonsvarer til EXT-stikket bag på faxenheden. Hvis den, der ringer op, efterlader en besked, gemmer telefonsvareren beskeden. Hvis faxenheden har en faxtone på linjen, begynder den automatisk at modtage faxen.
bemærk:
 • Hvis du har indstillet faxenheden til denne tilstand, og din telefonsvarer er slået fra, eller der ikke er tilsluttet en telefonsvarer til EXT-stikket, går faxenheden automatisk i faxtilstand efter et foruddefineret antal ring.
 • Hvis der er mulighed for, at brugeren kan vælge antallet af ring, skal du indstille telefonsvareren til at besvare indgående opkald efter 1 ring.
 • Hvis din faxenhed er i tilstanden Tel, skal du frakoble eller slå telefonsvareren fra. Ellers vil den udgående meddelelse fra telefonsvareren afbryde din telefonsamtale.

Sådan modtages en fax via en delt telefonlinje

Når du bruger en delt telefonlinje, der er tilsluttet EXT-stikket, kan du modtage en fax fra en person, du taler med på telefonlinjen, uden at gå ud til faxenheden.
Når du modtager et opkald på den delte telefonlinje og hører faxtoner, skal du trykke på tasterne * 9 * på den delte telefonlinje. Faxenheden modtager faxen.
* 9 * er koden for ekstern modtagelse, der er forudindstillet fra fabrikken for faxenheden. Den første og sidste asterisk kan ikke ændres, men du kan ændre nummeret i midten til det, du ønsker.
bemærk:
Funktionerne kopiér og scan er ikke tilgængelige, mens du taler i den telefon, der er tilsluttet EXT-stikket.

Sådan modtages faxer ved hjælp af tilstanden DRPD

bemærk:
Denne indstilling er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af dit land.
Funktionen DRPD (Distinctive Ring Pattern Detection) er en teleselskabsservice, som gør det muligt for en bruger at benytte en enkelt telefonlinje til at besvare flere forskellige telefonnumre. Denne funktion bruges ofte af telefontjenester, som besvarer telefonopkald for mange forskellige kunder og har brug for at vide, hvilket nummer en person ringer til, for at kunne besvare opkaldet korrekt.
1
Vælg (Fax) > (Menu) > Faxopsætning > Modtagelse > DRPD-tilstand > Afventende opkald på kontrolpanelet.
Eller vælg Opsætning > Maskinopsætning > Næste > Standardindstilling > Faxstandard > Almindelig > Modtagertilstand > DRPD.
2
Ring til faxnummeret fra en anden telefon.
3
Besvar ikke opkaldet, når faxenheden begynder at ringe. Det kræver adskillige ring, før faxenheden lærer mønsteret at kende.
Når faxenheden har lært ringemønsteret at kende, vises DRPD-opsætning fuldført på displayet. Hvis opsætning af DRPD mislykkedes, vises Fejl, DRPD-ring .
4
Tryk på OK, når Fejl, DRPD-ring vises, og start fra trin 2 igen.
bemærk:
 • DRPD skal konfigureres igen, og du skal tildele faxnummeret igen eller tilslutte faxenheden til en anden telefonlinje.
 • Når DRPD er konfigureret, skal du ringe op til faxnummeret igen for at verificere, at faxenheden svarer med en faxtone. Derefter skal du foretage et opkald til et andet nummer tildelt til den samme linje for at sikre, at opkaldet viderestilles til den delte telefonlinje, eller telefonsvarer, der er tilsluttet EXT-stikket.

Sådan modtages i tilstanden Sikker modtagelse

bemærk:
Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af modellen for din printer/fax eller valgfrit tilbehør (se "Funktioner efter model" i brugervejledningen til din printer).
Det kan være nødvendigt for dig at forhindre, at uautoriserede personer får adgang til dine modtagne faxer. Slå tilstanden Sikker modtagelse til, hvorefter alle indgående faxer lagres i hukommelsen. Du kan udskrive de indgående faxer ved at indtaste en adgangskode, du selv definerer.
bemærk:
Hvis du vil bruge tilstanden Sikker modtagelse, skal du aktivere menuen som følger: (Fax) > (menuen) > Faxfunktion > Sikker modtagelse på kontrolpanelet.
Eller vælg Opsætning > Maskinopsætning > Næste > Faxopsætning > Sikker modtagelse.
Sådan udskrives modtagne faxer
1
Vælg (Fax) > (Menu) > Faxfunktion > Sikker modtagelse > Udskriv på kontrolpanelet.
Eller vælg Opsætning > Maskinopsætning > Næste > Faxopsætning > Sikker modtagelse > Udskriv.
2
Indtast en firecifret adgangskode (som du har defineret tidligere på faxenheden), og tryk derefter på OK.
3
Maskinen udskriver alle de faxer, der er gemt i hukommelsen.

Sådan udskrives faxer på begge sider af papiret

bemærk:
 • Nogle menuer vises muligvis ikke på displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. Hvis det er tilfældet, fungerer det ikke på faxenheden.
 • Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af modellen for din printer/fax eller valgfrit tilbehør (se "Funktioner efter model" i brugervejledningen til din printer).
1
Placer et enkelt dokument med forsiden nedad på dokumentglaspladen, eller ilæg dokumenterne med forsiden opad i dokumentføderen (se "Sådan ilægges originaler" i brugervejledningen til printeren).
2
Tryk på (Fax) > (Menu) > Faxopsætning > Modtagelse > Dupleksudskrivning på kontrolpanelet.
 • Fra: Udskriver i tilstanden Normal.
 • Lang kant: Udskriver sider, så de kan læses om f.eks. i en bog.
 • Kort kant: Udskriver sider, så de kan læses ved at bladre, f.eks. som en notesblok.
3
Tryk på OK.
4
Tryk på (Stop/Slet) for at vende tilbage til tilstanden klar.

Sådan modtages faxer i hukommelsen

Da printer/faxenheden er en enhed med flere funktioner, kan den modtage faxer, mens du kopierer eller udskriver. Hvis du modtager en fax, mens du kopierer eller udskriver, lagrer maskinen indgående faxer i hukommelsen. Når du er færdig med at kopiere eller udskrive, udskriver maskinen automatisk faxen.
bemærk:
Hvis en fax modtages og udskrives, kan andre kopi- og udskriftsjob ikke behandles på samme tid.

Sådan udskrives en rapport over afsendt fax automatisk

Du kan indstille faxenheden til at udskrive en rapport med detaljerede oplysninger om de seneste 50 kommunikationshandlinger herunder klokkeslæt og datoer.
1
Brug én af de følgende indstillinger for at udskrive en rapport over afsendt fax:
 • Tryk på (Fax) > (Menu) > Faxopsætning > Automatisk rapport > Til på kontrolpanelet.
 • Tryk på (Fax) > (Menu) > Systemopsætning > Rapport > Afsendt fax på kontrolpanelet.
2
Tryk på (Stop/Slet eller Annuller) for at vende tilbage til tilstanden klar.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...