hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

Samsung Xpress SL-M2835 - Sådan udskrives på specialpapir

Den følgende tabel herunder viser det tilgængelige specialpapir i hver bakke.
Indstillingen for papir i printeren og driveren skal stemme overens for at udskrive uden fejl pga. papiruoverensstemmelse.
Hvis du vil ændre den papirindstilling, der er angivet for printeren, skal du fra Samsung Easy Printer Manager vælge (Skift til avanceret tilstand) > Enhedsindstillinger.
Angiv papirtypen fra vinduet Udskriftsindstillinger > fanen Papir > Papirtype, se Sådan åbnes udskriftsindstillinger..
Hvis du f.eks. vil udskrive på labels, skal du vælge Labels for Papirtype.
bemærk:
 • Når der bruges specialpapir, anbefaler HP, at der indføres ét papir ad gangen. Kontrollér det maksimale antal ark papir for hver bakke, se Specifikationer for printerpapir.
 • Sådan udskrives på specialpapir (forside opad)
  • Hvis specialpapir udskrives med krøller, folder, furer eller sorte, tykke streger, skal du åbne det bagerste dæksel og prøve at udskrive igen. Lad bagdækslet stå åbent under udskrivning.
Hvis du vil se papirvægt for hvert ark, skal du se Specifikationer for printerpapir.
Typer
Bakke
Manuel indføring
Almindeligt
X
X
Tykt
X
X
Tykkere
X
Tyndt
X
X
Bankpostpapir
X
X
Farve
X
Karton
X
X
Etiketter
X
Transparent
X
Konvolut
X
Tyk kuvert
X
Fortrykt
X
Bomuld
X
Genbrug
X
X
Arkiv
X
X
X: Inkluderet
Tom: Ikke tilgængelig

Konvolut

Vellykket udskrivning på konvolutter afhænger af konvolutternes kvalitet. For at udskrive en konvolut skal den placeres som vist i den følgende figur:
Figur : Konvolutindføring
Hvis konvolutter udskrives med krøller, folder, furer eller sorte, tykke streger, skal du åbne det bagerste dæksel og prøve at udskrive igen. Lad bagdækslet stå åbent under udskrivning.
Hvis Konvolut er valgt fra vinduet Udskriftsindstillinger, men de trykte billeder udviskes, skal du vælge Tyk konvolut og prøve at udskrive igen. Dette kan imidlertid medføre støj under udskrivning.
 • Når du vælger konvolutter, skal du overveje følgende faktorer:
  • Vægt: Overstiger ikke 90 g/m2, da der ellers kan opstå papirstop.
  • Konstruktion: Skal ligge fladt og må ikke krølle mere end 6 mm, og må ikke indeholde luft.
  • Tilstand: Er ikke krøllede, hakkede eller beskadigede.
  • Temperatur: Skal modstå printerens varme og tryk under drift.
 • Brug kun konvolutter i en god konstruktion med skarp og godt pressede folder.
 • Brug ikke prægede konvolutter.
 • Brug ikke konvolutter med hægter, tryklåse, vinduer, coatet foring, selvklæbende forseglinger eller andre syntetiske materialer.
 • Brug ikke beskadigede konvolutter eller konvolutter af dårlig kvalitet.
 • Sørg for at sømmen i begge ender af konvolutten strækker sig hele vejen til hjørnet på konvolutten.
   Figur : Sømme
  1. Acceptabel
  2. Uacceptabel
 • Konvolutter med en selvklæbende strimmel, der kan trækkes af, eller som har mere end én flap, der foldes over forseglingen, skal bruge klæbemidler, der er kompatible med printerens temperatur for sammensmeltning i 0,1 sekund på ca. 170 C (338 ° F). De ekstra flapper og strimler kan medføre, at konvolutten krøller, folder eller at der opstår papirstop, og kan endda medføre beskadigelse af fikseringsenheden.
 • For at opnå den bedste udskriftskvalitet må margenerne ikke placeres tættere end 15 mm fra konvoluttens kanter.
 • Undgå udskrivning over det område, hvor konvoluttens sømme mødes.

Transparent

For at undgå at beskadige printeren må der kun bruges transparenter, der er designet til brug i laserprintere.
Figur : Transparent
 • Skal modstå printerens temperatur for sammensmeltning.
 • Placer dem på en overflade, efter de er fjernet fra printeren.
 • Efterlad ikke ubrugte transparenter i papirpakken i for lang tid. Støv og snavs kan samles på dem og medføre ujævn udskrivning.
 • Håndter dem forsigtigt for at undgå tilsmudsning fra fingeraftryk.
 • Udsæt ikke de udskrevne transparenter for sollys i længere tid for at undgå, at de falmer.
 • Kontrollér, at transparenterne ikke er krøllede, foldede eller har iturevne kanter.
 • Brug ikke transparenter, der er adskilt fra bagsiden.
 • For at forhindre, at transparenterne klæber fast til hinanden, skal du sørge for, at de ikke stables, efterhånden som de skrives ud.
 • Anbefalet transparent: Transparent for en farvelaserprinter fra Xerox, såsom 3R 91331(A4), 3R 2780 (Letter).

Etiketter

For at undgå at beskadige printeren må der kun bruges etiketter, der er designet til brug i laserprintere.
Figur : Etiketter
 • Når du vælger labels, skal du overveje følgende faktorer:
  • Klæbemidler: Skal være stabilt ved printerens temperatur for sammensmeltning. Se printerens specifikationer for at se temperatur for sammensmeltning (ca. 170° C (338° F)).
  • Arrangement: Brug kun labels, hvor bagsiden ikke er eksponeret mellem dem. Hvis der er plads mellem labels, kan de blive trukket af arket, hvilket kan medføre alvorlige papirstop.
  • Krølning: Skal ligge fladt og må ikke krølle mere end 13 mm i hver retning.
  • Tilstand: Brug ikke labels med krøller, luftbobler eller andre tegn på adskillelse.
 • Kontrollér, at der ikke er noget eksponeret, klæbende materiale mellem labels. Eksponerede områder kan medføre, at labels kan blive trukket af, hvilket kan medføre papirstop. Eksponeret klæbemiddel kan ligeledes medføre skade på printerkomponenter.
 • Kør ikke et ark med labels gennem printeren mere end én gang. Den klæbende bagside er kun designet til at køre gennem printeren én gang.
 • Brug ikke labels, der er adskilt fra bagsiden eller er krøllede, indeholder luftbobler eller er beskadiget på anden vis.

Karton og papir i specialformat

Figur : Karton og papir i specialformat
 • I softwareprogrammet skal du indstille margenerne til mindst 6,4 mm (0,25 tommer) fra kanterne af materialet.

Fortrykt papir

Når du ilægger fortrykt papir, skal du anbringe den udskrevne side opad med en ubøjet kant forrest. Hvis du oplever problemer med papirindføringen, skal du vende papiret om. Bemærk, at udskriftskvaliteten ikke er garanteret.
Figur : Ilæg papir med forsiden opad
 • Skal udskrives med varmebestandigt blæk, der ikke smelter, fordamper eller frigiver farlige dampe, når det udsættes for printerens temperatur for sammensmeltning i 0,1 sekund (ca. 170° C (338° F)).
 • Fortrykt papirblæk skal være ikke-brændbart og bør ikke have en utilsigtet virkning på printervalserne.
 • Før du ilægger fortrykt papir, skal du kontrollere, at blækket på papiret er tørt. Under fikseringsprocessen kan der frigives vådt blæk fra fortrykt papir, hvilket reducerer udskriftskvaliteten.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...