hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

Samsung Xpress Color MFP SL-C480 - Forstå status-LED'erne

Farven på status-LED'en angiver printerens status.
bemærk:
  • Nogle LED'er er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af model eller land.
  • Ved afhjælpning af fejlen skal du se fejlmeddelelsen og tilhørende instruktioner fra fejlfindingsdelen.
  • Du kan også afhjælpe fejlen ved hjælp af retningslinjerne i programvinduet Samsung Printing Status.
Hvis fejlen varer ved, skal du kontakte HP's kundesupport.

Status-LED'er

LED
Status
Beskrivelse
Status
Slukket
Printeren er slukket.
Blå
Blinker
Når baggrundslyset blinker, enten modtager eller udskriver printer data.
Tændt
Printeren er online og kan bruges.
Orange
Blinker
Der er opstået en mindre fejl, og printeren venter på, at fejlen udbedres. Kontrollér displaymeddelelsen. Når problemet er blevet udbedret, genoptager printeren arbejdet.
Der er en lille mængde toner tilbage i patronen. Patronens estimerede levetida for toneren er snart nået. Gør en ny patron klar til udskiftning. Du kan midlertidigt øge udskriftskvaliteten ved at omfordele toneren, se Omfordeling af toner.b
Tændt
En tonerpatron har næsten nået slutningen af sin estimerede levetida. Det anbefales at udskifte tonerpatronen, se Udskift tonerpatronen.
Dækslet åbnes. Luk dækslet.
Der er ikke noget papir i bakken, når du modtager eller udskriver data. Læg papir i bakken.
Maskinen er stoppet på grund af en større fejl. Kontrollér displaymeddelelsen, se Forstå displaymeddelelser.
Der opstod et papirstop, se Ryd papirstop.
Trådløsb
Blå
Blinker
Printeren opretter forbindelse til et trådløst netværk.
Tændt
Printeren er forbundet med et trådløst netværk, se Opsætning af trådløst netværk.
Slukket
Printeren er ikke forbundet til et trådløst netværk.
Strøm / vækning
Blå
Tændt
Printeren er i strømbesparelsestilstand.
Slukket
Printeren er i klar-tilstand, eller strømmen er slukket.
Eco
Grøn
Tændt
Eco-tilstand er aktiveret.
Standardindstillingen for Eco-tilstand er 2-Up og tonerbesparelse
Slukket
Eco-tilstand er slået fra.
Scan tilb
Blå
Tændt
Scanningstilstand er aktiveret.
Skifter mellem scannings- og kopitilstand. Scan til-LED'en tændes i scanningstilstand og slukkes i kopitilstand.
Slukket
Scanningstilstand er slået fra, og kopitilstand er aktiveret.
a. Patronens estimerede levetid betyder den forventede eller anslåede levetid for tonerpatronen, hvilket indikerer den gennemsnitlige kapacitet for udskrifter og er designet i overensstemmelse med ISO/IEC 19798. Antallet af sider kan påvirkes af driftsmiljøet, procentmæssige billedareal, udskrivningsinterval, grafik, medietype og medieformat. Der kan være noget toner tilbage i patronen, selvom den røde LED lyser og printeren standser udskrivningen.
b. Nogle LED'er er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af model eller land, se Oversigt over kontrolpanel.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...