hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...

Velkommen til HP's kundesupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

Samsung Xpress SL-M2835 - Forstå status-LED'erne

Farven på status-LED'en angiver printerens status.
  bemærk:
  • Nogle LED'er er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af model eller land.
  • Ved afhjælpning af fejlen skal du se fejlmeddelelsen og tilhørende instruktioner fra fejlfindingsdelen.
  • Du kan også afhjælpe fejlen ved hjælp af retningslinjerne i programvinduet Samsung Printer Status.
Hvis fejlen varer ved, skal du kontakte HP's kundesupport.
Status-LED'er
Status
Beskrivelse
Status-LED
Slukket
Printeren er slukket.
Printeren er i strømbesparelsestilstand.
Grøn
Blinker
Når baggrundslyset blinker langsomt, modtager printeren data fra computeren.
Når baggrundslyset blinker hurtigt, udskriver printeren data.
Tændt
Printeren er tændt og kan anvendes.
Rød
Blinker
Der er opstået en mindre fejl, og printeren venter på, at fejlen udbedres. Når problemet er blevet udbedret, genoptager printeren arbejdet.
Tændt
Dækslet åbnes. Luk dækslet.
Der er ikke noget papir i bakken, når du modtager eller udskriver data. Læg papir i bakken.
Maskinen er stoppet på grund af en større fejl. Genstart strømmen, og prøv udskriftsjobbet igen. Hvis fejlen varer ved, skal du kontakte HP's kundesupport.
En billedenhed har næsten nået slutningen af sin estimerede patronlevetida. Det anbefales at udskifte billedenheden, se Udskift billedenheden.
Orange
Blinker
Opgraderer firmware.
Tændt
Der opstod et papirstop, se Ryd papirstop.
a. Når billedenheden har nået slutningen af sin levetid, stopper printeren med at udskrive. I dette tilfælde kan du vælge at stoppe eller fortsætte med at udskrive fra SyncThru™ Web Service (Settings > Printer Settings > System > Setup > Supplies Management > Imaging Unit Stop) eller Samsung Easy Printer Manager (Device Settings > System > Supplies Management > Imaging Unit Stop). Hvis denne indstilling deaktiveres, og udskrivning fortsættes, kan det beskadige enhedens system.
Toner-LED, WPS-LED, strøm-LED og eco-LED
Status
Beskrivelse
Toner-LED
Orange
Blinker
Der er en lille mængde toner tilbage i patronen. Patronens estimerede levetid for toner er snart nået. Gør en ny patron klar til udskiftning. Du kan midlertidigt øge udskriftskvaliteten ved at omfordele toneren, se Omfordeling af toner.
Tændt
En tonerpatron har næsten nået slutningen af sin estimerede levetida. Det anbefales at udskifte tonerpatronen, se Udskift tonerpatronen.
Slukket
Alle tonerpatroner er på normal kapacitet.
WPS-LEDb
Blå
Blinker
Printeren opretter forbindelse til et trådløst netværk.
Tændt
Printeren er forbundet med et trådløst netværk, se Opsætning af trådløst netværk.
Slukket
Printeren er ikke forbundet til et trådløst netværk.
Strøm-LED
Blå
Tændt
Printeren er i strømbesparelsestilstand.
Slukket
Printeren er i klar-tilstand, eller strømmen til printeren er slukket.
Eco-LED
Grøn
Tændt
Eco-tilstand er tændt, se Eco-print.
Slukket
Eco-tilstand er slået fra.
a. Patronens estimerede levetid betyder den forventede eller anslåede levetid for tonerpatronen, hvilket indikerer den gennemsnitlige kapacitet for udskrifter og er designet i overensstemmelse med ISO/IEC 19752. Antallet af sider kan påvirkes af driftsmiljø, udskrivningsinterval, grafik, medietype og medieformat. Der kan være noget toner tilbage i patronen, selvom den orange LED lyser og printeren standser udskrivningen.
b. Kun trådløse modeller, se Funktioner efter model.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-online-communities-portlet

Funktioner
Indlæser...

Spørg gruppen!


Supportforum

Supportforum

Deltag i samtalen! Find løsninger, stil spørgsmål, og del råd med andre ejere af HP-produkter. Besøg nu


hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...