hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...

Velkommen til HP's kundesupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

Samsung-laserprintere - UNIX-udskrivning

  bemærk:
Nogle funktioner måske ikke tilgængelig, eller understøttede, afhængigt af din printermodel eller dens funktioner.
Fremgangsmåden for udskriftsjobbet
Efter installation af printeren skal du vælge hvilke som helst af billed-, tekst- eller PostScript-filerne.
1
Udfør "printui <filnavn til udskrivning>"-kommandoen.
Hvis du for eksempel udskriver "document1":
printui document1
Dette vil åbne UNIX Printer Driver Print Job Manager som brugeren kan vælge forskellige udskriftsindstillinger fra.
2
Vælg en printer, der allerede er blevet tilføjet.
3
Vælg udskrivningsmulighederne fra vinduet såsom Page Selection (Sidevalg).
4
Vælg, hvor mange kopier, der er brug for i Number of Copies (Antal Kopier).
  bemærk:
For at gøre brug af Printerfunktionerne, der er leveres af din printerdriver, skal du trykke på Properties.
5
Tryk på OK for at starte udskriftsjobbet.
Ændring af printerindstillingerne
UNIX-printerdriveren Print Job Manager er den placering, hvor brugeren kan vælge forskellige udskriftsindstillinger i printerens egenskaber (Properties).
Følgende genvejstaster kan også bruges: "H" for Hjælp, "O" for OK, "A" for Anvend (Apply), og "C" for at annullere (Cancel).
Fanen General (Generelt)
 • Paper Size (Papirformat): Indstil papirstørrelsen som A4-, Letter- eller andre papirformater i henhold til dine behov.
 • Paper Type (Papirtype): Vælg typen af papir. De tilgængelige indstillinger i listefeltet er: Printer Default (Standard), Plain (Blank) og Thick (Tyk).
 • Paper Source (Papirkilde): Vælg fra hvilken bakken papiret bruges. Det er som standard automatisk valgt (Auto Selection).
 • Orientation (Retning): Vælger den retning, som oplysningerne på en side udskrives i.
 • Duplex: Udskriv på begge sider af papiret for at spare papir.
    bemærk:
  Automatisk/manuel dupleksudskrivning er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af printermodellen. Alternativt kan du bruge lpr-udskrivningssystemet eller andre programmer til ulige-ligeudskrivning.
 • Multiple pages (Flere sider): Udskriv flere sider på én side af papiret.
 • Page Border (Sideramme): Vælg et af rammeformaterne (fx Single-line hairline (Enkelt tynd streg), Double-line hairline (Dobbelt tynd streg).
Fanen Image (billede)
I denne fane kan du ændre lysstyrke, opløsning eller placeringen af billedet på dit dokument.
Fanen Text (Tekst)
Indstil margenen, linjeafstand eller kolonner for den aktuelle udskrift.
Fanen Margins (Margener)
 • Use Margins (Brug Margener): Indstil margenerne for dokumentet. I standardindstillingen er margenerne ikke aktiverede. Brugeren kan ændre indstillingerne for margenen ved at ændre værdier i de respektive felter. Standardindstillingen afhænger af formatet på den side, der er valgt.
 • Unit (Enhed): Ændr enhederne til punkter, tommer eller centimeter.
Fanen Printer-specific settings (Printer-specifikke indstillinger)
Vælg forskellige indstillinger i rammerne JCL og General for at tilpasse forskellige indstillinger. Disse indstillinger er specifikke for printeren og afhænger af PPD-filen.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-online-communities-portlet

Funktioner
Indlæser...

Spørg gruppen!


Supportforum

Supportforum

Deltag i samtalen! Find løsninger, stil spørgsmål, og del råd med andre ejere af HP-produkter. Besøg nu


hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...