hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

Samsung Xpress MFP SL-M2885 - Ilægning af originaler

Du kan bruge scannerglaspladen eller dokumentføderen til at lægge en original i til kopiering, scanning og at sende en fax.
bemærk:
Illustrationerne i denne brugervejledning kan afvige fra printeren, afhængigt af indstillingerne eller modellen. Kontrollér printertypen, se Forsidevisning.

På scannerglaspladen

Brug scannerglaspladen til at kopiere eller scanne originaler. Det er muligt at få den bedste scanningskvalitet, især for farvebilleder eller gråtonebilleder. Sørg for, at der ikke er nogen originaler i dokumentføderen. Hvis der registreres en original i dokumentføderen, prioriterer printeren den over originalen på scannerglaspladen.
 1. Løft og åbn scannerlåget.
  Figur : Åbn låget
 2. Anbring originalen med forsiden nedad på scannerglaspladen. Juster den i forhold til registreringsstyret i øverste venstre hjørne af glaspladen.
  Figur : Papirjustering
 3. Luk scannerens låg.
bemærk:
 • Hvis scannerlåget er åbent under kopiering, kan det påvirke kopikvalitet og tonerforbrug.
 • Støv på scannerglaspladen kan medføre sorte pletter på udskriften. Hold den altid ren, se Rensning af maskinen.
 • Hvis du kopierer en side fra en bog eller et tidsskrift, skal du løfte scannerlåget, indtil dets hængsler fanges af stopperen, og derefter lukke låget. Hvis bogen eller tidsskriftet er tykkere end 30 mm, kan du starte kopieringen med åbent scannerlåg.
  advarsel:
 • Pas på ikke at slå scannerglaspladen i stykker. Det kan medføre personskade.
 • Læg ikke hænder på den, når scannerlåget lukkes. Scannerlåget kan falde ned på hænderne og som følge forårsage personskade.
 • Kig ikke ind i lyset inde fra scanneren under kopiering eller scanning. Det er skadeligt for øjnene.

I dokumentføderen

Når du bruger den tilbageførende automatiske dokumentføder, kan du lægge op til 40 ark papir i (80 g/m2, 21 lb. bond) til ét job.
 1. Bøj eller vift med kanten af papirstakken for at adskille siderne, før du lægger originalerne i.
  Figur : Fax eller vifte
 2. Læg originalen med forsiden opad i papirbakken til dokumentføderen. Sørg for, at bunden af originalstakken passer til det papirformat, der er markeret på dokumentpapirbakken.
  Figur : Læg papir i
 3. Justér breddestyrene på dokumentføderen, så de ligger op mod papirsiderne.
  Figur : Papirstyr
  bemærk:
  • Støv på dokumentføderens glasplade kan medføre sorte streger på udskriften. Hold altid glaspladen ren, se Rensning af maskinen.
  • For at udskrive på begge sider af papiret ved brug af ADF'en skal du fra kontrolpanelet trykke (Copy) > (Menu) > Copy Feature > Duplex > 1 > 2 Sided eller 1 > 2 Sided Rot, og udskrive på én side af papiret. Læg derefter arket i for at udskrive på anden side.
  • Dupleksudskrivning er muligvis ikke tilgængelig for nogle modeller, se Funktioner efter model.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...