hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

Samsung-multifunktionslaserprintere - Problemer med scanningen.

Tilstand
Foreslået løsning
Scanneren fungerer ikke.
 • Sørg for at anbringe originalen, så den side, der skal scannes, vender nedad på scannerglaspladen, eller så den vender opad i dokumentføderen (Se "Ilægning af originaler" i printerens brugervejledning).
 • Der er muligvis ikke nok tilgængelig hukommelse til det dokument, du vil scanne. Prøv funktionen Prescan (Forscan) fra Scan Programs (Scannerprogrammer) for at se, om det fungerer. Prøv at sænke forholdet for scanningsopløsning.
 • Kontrollér, at printerkablet er tilsluttet korrekt.
 • Sørg for, at printerkablet ikke er defekt. Udskift printerkablet med et kabel, der vides at fungere. Udskift printerkablet, hvis det er nødvendigt.
 • Kontrollér, at scanneren er konfigureret korrekt. Kontrollér scanningsindstillingen i det program, du vil bruge, for at sikre, at scanningsjobbet sendes til den korrekte port (for eksempel USB001).
Enheden scanner meget langsomt.
 • Kontrollér, om printeren udskriver modtagne data. Hvis det er tilfældet, skal du scanne dokumentet, når de modtagne data er blevet udskrevet.
 • Grafik scannes langsommere end tekst.
 • Kommunikationshastigheden sænkes i scanningstilstand på grund af den store mængde hukommelse, der kræves for at analysere og reproducere det scannede billede. Du kan indstille din computer til ECP-printertilstand via BIOS-indstilling. Denne handling vil hjælpe med at øge hastigheden. For yderligere oplysninger om, hvordan du indstiller BIOS, skal du se brugervejledningen til computeren.
Meddelelse vises på computerens skærm:
 • Enhed kan ikke indstilles til den ønskede hardwaretilstand.
 • Port anvendes af et andet program.
 • Port er deaktiveret.
 • Scanneren er optaget af at modtage eller udskrive data. Når det aktuelle job er gennemført, kan du prøve igen.
 • Ugyldig handling.
 • Scanning mislykkedes.
 • Der kan være et kopierings- eller udskriftsjob i gang. Kør dit job igen, når det andet job er færdigt.
 • Den valgte port anvendes i øjeblikket. Genstart computeren, og prøv igen.
 • Printerkablet kan være tilsluttet forkert, eller der er muligvis slukket for strømmen.
 • Scannerdriveren er ikke installeret, eller driftsmiljøet er ikke konfigureret korrekt.
 • Sørg for, at printeren er korrekt tilsluttet og er tændt, og genstart derefter computeren.
 • USB-kablet kan være tilsluttet forkert, eller der er muligvis slukket for strømmen.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...