hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

Samsung-multifunktionslaserprintere - Problemer med kopieringen.

Tilstand
Foreslået løsning
Kopier er for lyse eller for mørke.
Juster skyggeniveauerne i kopifunktionen for at få lysere eller mørkere baggrunde (se "Ændring af indstillinger for hver kopi" eller "Sådan ændrer du lysniveauet" i printerens brugervejledning).
Der forekommer udtværinger, linjer, mærker eller pletter på kopierne.
 • Hvis fejlene er på originalen, skal du justere mørkhed i kopifunktionen for at gøre baggrunden på dine kopier lysere.
 • Adjust background (Juster baggrund) i kopiopsætningen fjerner baggrundsfarven (se "Juster baggrund" i printerens brugervejledning).
 • Hvis der ikke er nogen fejl på originalen, skal du rengøre scanningsenheden (se "Rengøring af scanningsenheden" i printerens brugervejledning) eller kontakte en servicemedarbejder.
Hvis fejlen stadig er der efter rengøring af maskinen.
Indstil Copy Feature (Kopifunktion) > Adjust Bkgd. (Juster baggrund) > Auto (Automatisk) (se "Menuoversigt" i printerens brugervejledning).
Kopibilledet er skævt.
 • Sørg for, at originalens forside vender ned mod scannerglaspladen og er justeret efter styret eller vender opad i dokumentføderen.
 • Sørg for, at kopipapiret er lagt korrekt i bakken.
 • Overføringsvalsen kan være snavset. Rengør indersiden af printeren (se "Rengøring af printeren" i printerens brugervejledning).
 • Hvis problemet fortsætter, kan reparation af printeren være påkrævet. Kontakt en servicerepræsentant.
Der udskrives tomme kopier.
Sørg for, at originalens forside vender ned mod scannerglaspladen eller vender opad i dokumentføderen.
Hvis disse trin ikke løser problemet, skal du kontakte en servicerepræsentant.
Billede på kopien smitter nemt af.
 • Læg papir fra en ny pakke i bakken igen.
 • I områder med høj luftfugtighed må papiret ikke efterlades i printeren i længere tid.
Der kan forekomme hyppige kopipapirstop.
 • Du skal bladre i papiret og derefter vende det om i bakken. Udskift papiret i bakken med en ny forsyning. Kontrollér/juster papirstyrene, hvis det er nødvendigt.
 • Sørg for, at papirets type og vægt er korrekt (se "Papirspecifikationer" i printerens brugervejledning).
 • Kontrollér, om der er kopipapir eller stykker af kopipapir tilbage i printeren efter afhjælpning af papirstop.
Tonerpatronen giver færre kopier end forventet, før jeg løber tør for tonerpatroner.
 • Dine originaler kan indeholde billeder, fuldt optrukne eller kraftige linjer. Originalerne kan for eksempel være formularer, nyhedsbreve, bøger eller andre dokumenter, der bruger mere toner.
 • Scannerlåget eller dokumentføderen kan være åbent, mens kopierne bliver lavet.
 • Sluk og Tænd for maskinen igen.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...