hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

Samsung-laserprintere - Sådan bruger du dupleksudskrivning eller dobbeltsidet udskrivning på en Mac

Kun printermodeller, der har integreret dupleksudskrivning, kan automatisk udskrive på begge sider af et stykke papir.
Følg disse trin på modeller med automatisk dupleksudskrivning:
 1. Vælg Print (Udskriv) i menuen File (Arkiv).
  Figur : Menuen File (Arkiv)
 2. Markér afkrydsningsfeltet Two-Sided (Dupleks), og klik på Show Details (Vis oplysninger) for at justere indstillingerne yderligere.
  Figur : Indstillinger
 3. Sørg for, at den relevante printer er valgt.
  Figur : Printervalg
 4. Vælg Layout fra rullelisten under Orientation (Retning).
  Figur : Layout
 5. Vælg en indbindingsretning under indstillingen Two-Sided Printing (Dupleksudskrivning).
  Figur : Indbindingsretning
  bemærk:
  Long Edge (Lang kant) er til indbinding af bøger, mens Short Edge (Kort kant) er til medier som f.eks. kalendere.
 6. Klik på Print (Udskriv), når du har valgt de relevante indstillinger.
Hvis printeren er en dupleksprinter, men indstillingen ikke vises, når udskrivningsdialogboksen er trukket op, skal du kontrollere, at funktionen er markeret i System Preferences > Printers & Scanners > Options & Supplies... > Option (Systemindstillinger > Printere og scannere > Indstillinger & forsyninger... > Alternativ) som vist på det følgende billede:
Figur : Indstillinger
Til modeller, som ikke har automatisk dupleksudskrivning:
 1. Vælg Print (Udskriv) i menuen File (Arkiv).
  Figur : Menuen File (Arkiv)
 2. Klik på Show Details (Vis detaljer).
  Figur : Show Details
 3. Sørg for, at den relevante printer er valgt.
  Figur : Printervalg
 4. Vælg Paper Handling (Papirhåndtering) på rullelisten under Orientation (Retning).
  Figur : Papirhåndtering
 5. Klik på rullelisten, og vælg Even Only (Kun lige) ud for Pages to Print (Sider til udskrivning).
  Figur : Sider til udskrivning
 6. Klik på rullelisten, og vælg Reverse (Omvendt) ud for Page Order (Siderækkefølge).
  Figur : Siderækkefølge
 7. Klik på Print (Udskriv) for at starte udskrivning af den første af siderne.
  bemærk:
  Hvis det samlede antal sider er ulige, skal du tilføje et tomt ark, så der er et ark at udskrive den sidste side med ulige sidetal på.
 8. Placer de udskrevne sider i papirbakken igen med forsiden nedad. Vend toppen af siderne mod printeren, og sørg for, at sidernes kanter ligger jævnt mod hinanden.
 9. Vælg igen Print (Udskriv) og Vis oplysninger i menuen File(Arkiv).
 10. I menuen Paper Handling (Papirhåndtering) skal du vælge Odd Only (Kun ulige) og Normal som indstillinger.
  Figur : Udskriftsindstillinger
 11. Klik på Print (Udskriv) eller OK.
Hvis printeren er en dupleksprinter, men indstillingen ikke vises, når udskrivningsdialogboksen er trukket op, skal du kontrollere, at funktionen er markeret i System Preferences > Printers & Scanners > Options & Supplies... > Option (Systemindstillinger > Printere og scannere > Indstillinger & forsyninger... > Alternativ) som vist på det følgende billede:
Figur : Indstillinger

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...