hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...

Velkommen til HP's kundesupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...
 • Oplysning
  Vi er I øjeblikket igang med at opgraderer vores hjemmeside

  Hvis du oplever fejl i løbet af denne periode, skal du prøve igen senere. 

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP Color LaserJet Enterprise MFP M681, M682 - Opstilling af printeren (hardware)

Dette dokument indeholder en beskrivelse af, hvordan du kan opstille de fysiske dele af printeren. Fuldfør disse trin, før du installerer printersoftwaren på computeren.
Hvis printerhardwaren allerede er sat op, skal du se afsnittet Links til instruktioner for softwareinstallation sidst i dette dokument for at få hjælp til softwareinstallationen.
Dette dokument indeholder følgende trin til opstilling af printeren:
Trin 1: Pak printeren ud
 1. Vælg et sted til placering af printeren, hvor der er overensstemmelse med følgende specifikationer:
  • Et jævnt arbejdsområde, godt ventileret område og beskyttet mod direkte sollys
  • Temperaturinterval: 15°-27° C
  • Luftfugtighedsinterval: 30 %-70 %
  Sørg for, at der er tilstrækkelig plads rundt om printeren, så alle dæksler og bakker kan åbnes.
  Modellerne M681dh og Flow M681f:
    advarsel:
  Modellerne M681dh og Flow M681f vejer hver 42,5 kg (93,6 pund). HP anbefaler, at der bruges tre personer til at flytte printeren.
  Figur : Pladskrav (modellerne M681dh og M681f Flow)
  Model M681f:
    advarsel:
  Model M681f vejer 61,6 kg (135,6 pund). HP anbefaler, at der bruges fire personer til at flytte printeren.
  Figur : Pladskrav (model M681f)
  Model Flow M681z:
    advarsel:
  Model Flow M681z vejer 74,7 kg (164,3 pund). HP anbefaler, at der bruges fire personer til at flytte printeren.
  Figur : Pladskrav (model Flow M681z)
  Model Flow M682z:
    advarsel:
  Model Flow M682z vejer 75,4 kg (165,9 pund). HP anbefaler, at der bruges fire personer til at flytte printeren.
  Figur : Pladskrav (model Flow M682z)
 2. Tag HP-printeren ud af kassen, og kontrollér derefter, at indholdet stemmer overens med denne illustration:
  Modellerne M681dh og Flow M681f:
  Figur : Indholdet i kassen
  Model M681f:
  Figur : Indholdet i kassen
  Model Flow M681z:
  Figur : Indholdet i kassen
  Model Flow M682z:
  Figur : Indholdet i kassen
 3. Fjern den udvendige tape på printeren.
  Model M681
  Model M682
 4. Fjern tapen på bagsiden af den automatiske dokumentføder.
  Figur : Fjern tapen fra ADF'en
 5. Løft scannerlåget, og fjern emballagen.
  Figur : Fjern skummet under scannerlåget
    advarsel:
  Træk ikke mere end én papirbakke ud ad gangen.
  Brug ikke papirbakken til at stå på.
  Hold hænderne væk fra papirbakkerne, når du lukker dem.
  Alle bakker skal være lukket, når du flytter printeren.
Trin 2: Isæt patronerne
 1. Åbn printerens frontdæksel.
 2. Tag tonerpatronen ud af emballagen ved at fjerne plastikendestykkerne, tage patronen ud af plastikposen og derefter fjerne det orange beskyttelsesdæksel.
    bemærk:
  Rør ikke ved den grønne billedtromle. Fingeraftryk på billedtromlen kan forårsage fejl i udskriften.
    bemærk:
  HP anbefaler at genbruge emballagen.
  Figur : Tag tonerpatronen ud af emballagen
 3. Tag fat i begge sider af patronen, og ryst den 5-6 gange.
  Figur : Bevæg tonerpatronen
 4. Støt under tonerpatronen med den ene hånd, mens du holder i patronens håndtag med den anden. Juster tonerpatronen i forhold til åbningen på hylden, og skub den ind i printeren.
  Figur : Isæt tonerpatronen
 5. Gentag disse trin for hver enkelt tonerpatron.
 6. Luk frontdækslet.
  Figur : Luk frontdækslet
Trin 3: Fyld bakke 2
 1. Åbn bakke 2.
  Figur : Åbn bakken
 2. Juster papirbredden ved at trykke de blå justeringslåse sammen og skubbe styret, så det passer til formatet på det papir, du bruger.
  Figur : Juster papirbreddestyret
 3. Juster papirlængdestyret ved at trykke justeringslåsen sammen og skubbe styret, så det passer til formatet på det papir, du bruger.
  Figur : Juster papirlængdestyret
 4. Læg papir i bakken.
    bemærk:
  Justér papirstyrene til den rette størrelse, og undlad at overfylde bakken for at undgå papirstop. Sørg for, at det øverste af stakken er under indikatoren for fuld bakke.
  Figur : Læg papir i bakken
 5. Juster papirstyrene ved at tage fat i justeringslåsene og skubbe indad. Kontroller papiret for at sikre, at styrene rører stakken let uden at bøje den.
  Figur : Juster papirstyrene
 6. Luk bakken.
  Figur : Luk bakken
Trin 4: Læg papir i 550-arks papirføderen (kun modellerne M681f, Flow M681z, Flow M682z)
 1. Åbn 550-arks bakken.
  Figur : Åbn 550-arks bakken
 2. Fjern emballage og tape inden i bakken, og drej derefter bakkelåsen med uret.
  Figur : Fjern emballage, og åbn låsen
 3. Udvid papirlængde- og papirbreddestyrene ved at trykke de blå justeringslåse sammen og skubbe styrene, så de passer til formatet på det papir, du bruger.
  Figur : Udvid papirstyrene
 4. Læg papir i bakken. Sørg for, at det øverste af stakken er under indikatoren for fuld bakke.
  Figur : Læg papir i bakken
 5. Juster papirstyrene ved at tage fat i justeringslåsene og skubbe indad. Kontroller papiret for at sikre, at styrene rører stakken let uden at bøje den.
  Figur : Juster papirstyrene
 6. Luk bakken.
  Figur : Luk bakken
Trin 5: Læg papir i 1 x 550/2.000-arks HCI-papirføderen med stativ (kun Flow M682z-modellen)
 1. Åbn højkapacitetsinputbakken (HCI).
  Figur : Åbn HCI-bakken
 2. Fjern tapen og emballagen fra bakkerne.
  Figur : Fjern emballagen
  Figur : Fjern tapen og emballagen
 3. Juster papirstyret ved at trykke den blå justeringslås sammen og skubbe den, så den passer til formatet på det papir, du bruger.
  Figur : Juster papirstyret
 4. Læg papir i bakken.
    bemærk:
  Justér papirstyrene til den rette størrelse, og undlad at overfylde bakken for at undgå papirstop. Sørg for, at det øverste af stakken er under indikatoren for fuld bakke.
  Figur : Læg papir i HCI-bakken
 5. Luk bakken.
  Figur : Luk HCI-bakken
Trin 6: Stabiliser printerstativet (kun modellerne Flow M681z, M681f og Flow M682z)
Find din printermodel i indstillingerne herunder, og følg derefter trinnene til stabilisering af printerstativet.
Model Flow M681z
 1. Drej hjulene i bunden af stativet, så de er parallelle med fronten af printeren.
  Figur : Drej hjulene
 2. Installer hjuldækslerne over hjulene.
  Figur : Installer hjuldækslerne
 3. Skru stabiliseringsfødderne i bunden af printerstativet af, så de hviler på gulvet og understøtter printeren.
    bemærk:
  Stabiliseringsfødderne skal yde så meget tryk på gulvet, at det forhindrer printerstativet i at rulle.
  Figur : Skru stabiliseringsfoden af for at understøtte printeren
Kun modellerne M681f og Flow M682z
 1. Skru stabiliseringsfoden i bunden af printerstativet af, så den hviler på gulvet og understøtter printeren.
    bemærk:
  Stabiliseringsfoden skal presse så hårdt mod gulvet, at printeren ikke ruller.
  Figur : Skru stabiliseringsfoden af for at understøtte printeren
Trin 7: Tilslut netværkskablet (ekstraudstyr)
Hvis printeren skal have forbindelse til et netværk, skal du tilslutte netværkskablet nu. Hvis ikke, skal du springe dette trin over og gå til trin syv: Tilslut netledningen, og tænd for printeren.
  bemærk:
Et netværkskabel leveres ikke sammen med printeren.
  advarsel:
Du må ikke tilslutte et USB-kabel nu. Hvis du vil slutte printeren til computeren med et USB-kabel, skal du tilslutte kablet, når du bliver bedt om det under softwareinstallationen.
Trin 8: Tilslut telefonledningen til fax (kun modellerne M681f, Flow M681f, Flow M681z og Flow M682z)
Tilslut telefonledningen til fax mellem printeren og telefonstikket.
  bemærk:
Du skal måske bruge en lande-/områdespecifik adapter til RJ11-telefonledningen for at kunne slutte den til telefonstikket.
  bemærk:
Der følger ikke et telefonkabel med printeren.
Figur : Tilslut telefonledningen til fax
Trin 9: Tilslut netledningen, og tænd for printeren
 1. Tilslut netledningen mellem printeren og en stikkontakt med jordforbindelse. Hvis du vil forhindre beskadigelse af printeren, skal du kun bruge den netledning, der fulgte med produktet.
    advarsel:
  Sørg for, at strømforsyningen svarer til printerens spændingsangivelse. Spændingsangivelsen findes på printeretiketten. Printeren bruger enten 100-127 V eller 220-240 V og 50/60 Hz.
  Figur : Tilslut strømkablet
 2. Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde printeren.
  Figur : Tænd printeren
 3. Vent 60 sekunder, før du fortsætter. Hvis printeren har forbindelse til et netværk, genkender netværket nu printeren og tildeler den en IP-adresse eller et værtsnavn.
 4. På skærmbilledet Startopsætning skal du indstille sprog, sted, dato-/klokkeslætsformat og andre funktioner.
    bemærk:
  Til avanceret opsætning af printere, der er tilsluttet et netværk, skal du angive printerens IP-adresse i adresselinjen i en webbrowser, når installationen af softwaren er fuldført. For at finde IP-adressen på printerens kontrolpanel skal du vælge ikonet Oplysninger , og derefter vælge ikonet Netværk.
Trin ti: Kontrollér printerfunktionerne
 1. Gennemfør følgende trin for at kontrollere, at printeren kan udskrive:
  1. Vælg Rapporter på startskærmbilledet på printerens kontrolpanel.
  2. Vælg Konfiguration/statussider.
  3. Vælg Konfigurationsside og derefter Udskriv for at udskrive konfigurations- og Jetdirect-siderne.
   Hvis printeren har forbindelse til et netværk, kan du finde IP-adressen på Jetdirect-siden.
   • IPv4: Hvis IP-adressen er 0.0.0.0 eller 192.0.0.192 eller 169.254.x.x, skal du konfigurere IP-adressen manuelt. Ellers er netværkskonfigurationen udført uden fejl.
   • IPv6: Hvis IP-adressen starter med "fe80:", bør printeren kunne udskrive. Ellers skal du konfigurere IP-adressen manuelt.
    Figur : Jetdirect-side
 2. Hvis du vil teste dokumentføderen og kopieringsfunktionen, skal du gøre følgende:
  1. Placer den udskrevne konfigurationsside med forsiden opad i dokumentføderen.
  2. Tryk på Kopi på startskærmbilledet på printerens kontrolpanel. Printeren kopierer og udskriver derefter en side.
 3. Hvis du vil teste scannerglaspladen og kopieringsfunktionen, skal du gøre følgende:
  1. Placer den udskrevne konfigurationsrapport med forsiden nedad på scannerglaspladen.
  2. Tryk på Kopi på startskærmbilledet på printerens kontrolpanel. Printeren scanner og udskriver derefter en side.
Trin elleve: Opdatér firmwaren (valgfrit, men anbefales)
HP opdaterer jævnligt funktioner, som er tilgængelige i printerens firmware. Opdatér printerens firmware for at få glæde af de nyeste funktioner.
  bemærk:
Kontakt netværksadministratoren, før du opdaterer printerens firmware.
Hvis du vil have flere oplysninger om opdatering af printerfirmwaren, skal du se Opdater firmware vha. et USB-flashdrev eller den integrerede webserver (EWS).
Links til instruktioner for softwareinstallation
Installer printersoftwaren, når du har fuldført de foregående konfigurationstrin.
Windows: Installer printersoftwaren fra cd'en. Følg vejledningen på skærmen. Se filen med bemærkninger om installationen på printer-cd'en for en mere specifik vejledning til installation af softwaren.
OS X: Mac-computere og mobile Apple-enheder er understøttet på denne printer. Brug 123.hp.com/laserjet til at downloade HP Easy Start og installere printersoftwaren.
  advarsel:
Du må ikke tilslutte et USB-kabel nu. Hvis du vil slutte printeren til computeren med et USB-kabel, skal du tilslutte kablet under softwareinstallationen.
  bemærk:
Standarddriveren til OS X 10.8 Mountain Lion og OS X 10.9 Mavericks er Apple AirPrint-driveren. Hvis du vil installere den medfølgende HP-fuldfunktionsdriver, skal du i dialogboksen Tilføj vælge HP-driveren på rullelisten Brug: .
Du kan få vist en installationsvejledning for softwaren ved at klikke på linket til computerens operativsystem og forbindelsestypen.
Windows
OS X
Setup is complete (Installationen er fuldført). Hvis du ikke registrerede printeren under softwareinstallationen, kan du gå til www.register.hp.com for at registrere den nu.
Yderligere oplysninger
Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du se brugervejledningen på printer-cd'en og besøge supportwebstedet for denne printer. Tryk på knappen Hjælp på printerens kontrolpanel for at få adgang til hjælpeemner.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-online-communities-portlet

Funktioner
Indlæser...

Spørg gruppen!


Supportforum

Supportforum

Deltag i samtalen! Find løsninger, stil spørgsmål, og del råd med andre ejere af HP-produkter. Besøg nu


hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...