hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP PageWide Pro 750, MFP 772, 777 - Indstillinger for modtagelse af faxer

Indstil videresendelse af fax

Du kan indstille produktet til at videresende modtagne faxer til et andet faxnummer. Når faxen modtages på dit produkt, bliver den gemt i hukommelsen. Produktet ringer derefter til det faxnummer, du har angivet, og sender faxen. Hvis produktet ikke kan videresende en fax på grund af en fejl (nummeret kan f.eks. være optaget), og gentagne forsøg på genopkald ikke lykkes, udskriver produktet faxen.
Hvis produktet får opbrugt sin hukommelse under modtagelse af en fax, afbryder det den indgående fax og videresender kun de sider og de delvise sider, der er gemt i hukommelsen
Når funktionen til videresendelse af fax bruges, skal produktet (i stedet for computeren) modtage faxmeddelelserne, og svartilstanden skal være indstillet til Automatisk.
 1. Åbn kontrolpanelets dashboard (stryg dashboardfanen øverst på ethvert skærmbillede nedad, eller tryk på strimlen øverst på startskærmbilledet).
 2. Tryk på (Opsætning) på kontrolpanelets dashboard.
 3. Tryk på Faxopsætning og derefter på Præferencer.
 4. Tryk på Videresendelse af fax, og tryk derefter på enten Til (udskriv og videresend) eller Til (videresend).
 5. Brug tastaturet til at skrive nummeret til videresendelse af fax, og klik derefter på Done (Udført).

Blokere eller fjerne blokering af faxnumre

bemærk:
Faxblokering understøttes kun, når opkalds-id-funktionen understøttes.
Hvis du ikke ønsker at modtage faxer fra bestemte personer eller firmaer, kan du blokere op til 100 faxnumre med brug af kontrolpanelet. Når du blokerer et faxnummer, og nogen sender dig en fax fra det pågældende nummer, indikerer kontrolpanelets display, at nummeret er blokeret, faxen bliver ikke udskrevet, og faxen bliver ikke gemt i hukommelsen. Faxer fra blokerede faxnumre vises i loggen med faxaktiviteter med betegnelsen "kasseret". Du kan fjerne blokeringen af faxnumre enkeltvis eller alle på en gang.
bemærk:
Afsenderen af en blokeret fax får ikke meddelelse om, at faxen ikke blev modtaget.
 1. Åbn kontrolpanelets dashboard (stryg dashboardfanen øverst på ethvert skærmbillede nedad, eller tryk på strimlen øverst på startskærmbilledet).
 2. Tryk på (Opsætning) på kontrolpanelets dashboard.
 3. Tryk på Faxopsætning og derefter på Præferencer.
 4. Tryk på Blokering af reklamefax og derefter på (Tilføj kontakt).
 5. Brug tastaturet til at indtaste det faxnummer, du vil blokere, og tryk på Tilføj.

Angiv antal ring før svar

Når svartilstanden er indstillet til Automatisk, bestemmer produktets indstilling for Ring før svar det antal gange, telefonen ringer, før produktet besvarer et indgående opkald.
Hvis produktet er tilsluttet en telefonlinje, der både modtager fax- og samtaleopkald (en fælles linje), og som også er tilsluttet en telefonsvarer, kan det være nødvendigt at justere indstillingen for antal ringetoner, før der svares. Antallet af ringetoner, før der svares, skal være større på produktet end antallet af ringetoner, før der svares, på telefonsvareren. Dette giver telefonsvareren mulighed for at besvare det indgående opkald og optage en meddelelse, hvis der er tale om et samtaleopkald. Når telefonsvareren besvarer opkaldet, registrerer produktet opkaldet og foretager automatisk besvarelse, hvis den registrerer faxtoner.
Standardindstillingen for Ring før svar er fem for alle lande/områder.
Brug den følgende tabel til at bestemme det antal ring før svar, der skal bruges:
Telefonlinjens type
Anbefalet indstilling for Ring før svar
Dedikeret faxlinje (modtager kun faxopkald)
Indstil antal ring inden for det interval, der vises på kontrolpanelets display. (Det minimalt og maksimalt tilladte antal ring afhænger af land/område).
Én linje med to separate numre og en ringemønstertjeneste.
Et eller to ring. (Hvis du har en telefonsvarer eller en computer-voicemail til det andet telefonnummer, skal du sørge for, at produktet er indstillet til et større antal ring end svarsystemet. Brug også ringemønsterfunktionen til at skelne mellem tale- og faxopkald).
Delt linje (modtager både fax- og taleopkald) med kun én tilsluttet telefon
Fem ring eller flere.
Delt linje (modtager både fax- og taleopkald) med en tilsluttet telefonsvarer eller computer-voicemail
To ring mere end telefonsvareren eller computer-voicemailen.
Sådan indstilles antal ring før svar
 1. Åbn kontrolpanelets dashboard (stryg dashboardfanen øverst på ethvert skærmbillede nedad, eller tryk på strimlen øverst på startskærmbilledet).
 2. Tryk på (Opsætning) på kontrolpanelets dashboard.
 3. Tryk på Faxopsætning og derefter på Præferencer.
 4. Tryk på Ring før svar.
 5. Vælg antal ring, og tryk derefter på Done (Udført).

Indstil ringemønster

Tjenesten Ringemønster er tilgængelig hos nogle lokale telefonselskaber. Tjenesten giver dig mulighed for at have flere end ét telefonnummer på en enkelt linje. Hvert telefonnummer har et unikt ringemønster, så du kan besvare taleopkald, og maskinen kan besvare faxopkald.
Hvis du abonnerer på en ringemønstertjeneste hos et telefonselskab, skal du indstille produktet til at besvare det korrekte ringemønster. Unikke ringemønstre er ikke understøttet i alle lande/områder. Kontakt telefonselskabet for at finde ud af, om denne tjeneste er tilgængelig i dit land/område.
bemærk:
Hvis du ikke har en ringemønstertjeneste, og du ændrer indstillingerne for ringemønster til noget andet end standardindstillingen (Alle standardringetoner), vil produktet muligvis ikke kunne modtage faxer.
Indstillingerne er som følger:
 • Registrering af ringemønster: Deaktiverer eller aktiverer produktets funktion til registrering af ringemønster.
 • Alle standardringetoner: Produktet besvarer alle opkald til telefonlinjen.
 • Enkelt: Produktet besvarer alle opkald, der giver et ringemønster med en enkelt ringetone.
 • Dobbelt: Produktet besvarer alle opkald, der giver et ringemønster med en dobbelt ringetone.
 • Tredobbelt: Produktet besvarer alle opkald, der giver et ringemønster med en tredobbelt ringetone.
 • Dobbelt og tredobbelt: Produktet besvarer alle opkald, der giver et ringemønster med en dobbelt eller tredobbelt ringetone.
Sådan indstilles ringemønster
 1. Åbn kontrolpanelets dashboard (stryg dashboardfanen øverst på ethvert skærmbillede nedad, eller tryk på strimlen øverst på startskærmbilledet).
 2. Tryk på (Opsætning) på kontrolpanelets dashboard.
 3. Tryk på Faxopsætning og derefter på Præferencer.
 4. Tryk på Ringemønster, tryk på Ja, og tryk derefter på indstillingens navn.

Brug automatisk reduktion for indgående fax

Standardfabriksindstillingen for automatisk reduktion af indgående faxer er Til.
Hvis du har aktiveret funktionen til stempling, kan du også slå automatisk reduktion til. Dette reducerer formatet på de indgående faxer en smule og forhindrer sidestemplet i at tvinge en fax over på to sider.
bemærk:
Sørg for, at indstillingen for standardpapirstørrelse matcher størrelsen på papiret i bakken.
 1. Åbn kontrolpanelets dashboard (stryg dashboardfanen øverst på ethvert skærmbillede nedad, eller tryk på strimlen øverst på startskærmbilledet).
 2. Tryk på (Opsætning) på kontrolpanelets dashboard.
 3. Tryk på Faxopsætning og derefter på Præferencer.
 4. Tryk på Automatisk reduktion, og aktiver indstillingen.

Indstil faxlydstyrke

Du kan justere lydstyrken for faxlyde ved hjælp af kontrolpanelet.

Indstil stempel-modtagne faxer

Produktet udskriver afsenderens id-oplysninger øverst på hver modtaget fax. Du kan også stemple den indgående fax med din egen sidehovedinformation til bekræftelse af dato og klokkeslæt for modtagelse af faxen. Standard fabriksindstilling for stempel-modtagne faxer er Fra.
bemærk:
 • Denne indstilling gælder kun for modtagne faxer, som produktet udskriver.
 • Hvis indstillingen for stempel-modtagne faxer er aktiveret, kan det øge sidens størrelse og forårsage, at produktet udskriver en side mere.
 1. Åbn kontrolpanelets dashboard (stryg dashboardfanen øverst på ethvert skærmbillede nedad, eller tryk på strimlen øverst på startskærmbilledet).
 2. Tryk på (Opsætning) på kontrolpanelets dashboard.
 3. Tryk på Faxopsætning og derefter på Præferencer.
 4. Tryk på Stempling, og slå funktionen til eller fra.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...