hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP PageWide Pro 750, MFP 772, 777 - Tjekliste til problemløsning

Følg denne fremgangsmåde, når du forsøger at løse et problem med produktet:

Kontrollér, at produktet er tændt

 1. Hvis afbryderknappen ikke lyser, skal du trykke på den for at tænde for produktet.
 2. Hvis det ikke hjælper at trykke på afbryderknappen, skal du kontrollere, at netledningen er sluttet til både produktet og stikkontakten.
 3. Hvis produktet stadig ikke tænder, skal du kontrollere strømkilden ved at slutte netledningen til en anden stikkontakt.

Kontrollér, om der er fejlmeddelelser på kontrolpanelet

Kontrolpanelet skal indikere klarstatus. Ret fejlen, hvis der vises en fejlmeddelelse.

Test udskriftsfunktionen

 1. Åbn kontrolpanelets dashboard (stryg dashboardfanen øverst på ethvert skærmbillede nedad, eller tryk på strimlen øverst på startskærmbilledet).
 2. Tryk på (Opsætning) på kontrolpanelets dashboard.
 3. Tryk på Rapporter og derefter på Printerstatusrapport for at udskrive en testside.
 4. Hvis rapporten ikke bliver udskrevet, skal du kontrollere, om der er lagt papir i bakken, og se efter, om der er papirstop inde i produktet.
  bemærk:
  Sørg for, at papiret i bakken overholder specifikationerne for dette produkt.

Test kopifunktionen

 1. Læg printerstatussiden i dokumentføderen, og tag en kopi. Hvis papiret ikke bliver ført jævnt gennem dokumentføderen, skal du muligvis rense dokumentføderrullerne og skilleanordningen. Sørg for, at papiret overholder specifikationerne for dette produkt.
 2. Læg printerstatussiden på scannerglaspladen, og tag en kopi.
 3. Hvis udskriftskvaliteten på de udskrevne sider ikke er acceptabel, skal du rense scannerglaspladen og den lille glasstrimmel.

Test afsendelse af fax

 1. Tryk på ikonet Fax på kontrolpanelet.
 2. Tryk på ikonet Faxopsætning på displayet.
 3. Tryk på Værktøjer og derefter på Kør faxtest.

Test modtagelse af fax

 1. Tryk på ikonet Fax på kontrolpanelet.
 2. Tryk på ikonet Faxopsætning på displayet.
 3. Tryk på Værktøjer og derefter på Kør faxtest.
 4. Brug en anden faxmaskine til at sende en fax til produktet.
 5. Gennemse og nulstil produktets faxindstillinger.

Prøv at sende et udskriftsjob fra en computer

 1. Brug et tekstbehandlingsprogram til at sende et udskriftsjob til produktet.
 2. Hvis jobbet ikke bliver udskrevet, skal du kontrollere, at du har valgt den korrekte printerdriver.
 3. Afinstaller og installer produktsoftwaren.

Test funktionen plug-and-print USB

 1. Indlæs en PDF-fil, en Microsoft Office-fil (undtagen Excel) eller et foto på et USB-flashdrev, og indsæt det i USB-indgangen i venstre side af produktet.
 2. Menuen Indstillinger for hukommelsesenheder åbner. Prøv at udskrive dokumentet eller billedet.
 3. Prøv en anden type USB-flashdrev, hvis der ikke vises nogen dokumenter.

Faktorer, der påvirker produktets funktion

Adskillige faktorer påvirker den tid, det tager at udskrive et job:
 • Det anvendte softwareprogram og dets indstillinger
 • Brug af specialpapir (f.eks. kraftigt papir og papir i brugerdefineret størrelse)
 • Produktets behandlings- og overførselstid
 • Grafikkens kompleksitet og størrelse
 • Hastigheden på den anvendte computer
 • USB- eller netværksforbindelsen
 • Den type USB-drev, du bruger, hvis du bruger et
 • Uanset om produktet udskriver ensidet eller tosidet
 • Antallet af forskellige medietyper i udskriftsjobbet
 • Udskriver fra bakke 1, når indstillingen er Alle størrelser og Alle typer, hvilket kræver, at produktet håndterer mange forskellige mediestørrelser og -typer
 • Flere udskriftsjobs på færre sider

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...