hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP PageWide Pro 750, MFP 772, 777 - Brug af rapporter

Du kan indstille printeren til automatisk at udskrive fejl- og bekræftelsesrapporter for alle de faxer, du sender og modtager. Du kan også udskrive systemrapporter manuelt, hvis du har behov herfor. Disse rapporter indeholder nyttige oplysninger om printeren.
Som standard er printeren kun sat til at udskrive en rapport, hvis der opstår et problem ved afsendelse eller modtagelse af en fax. Efter hver transaktion vises en bekræftelsesmeddelelse på kontrolpanelets display, som angiver, om faxen blev sendt.
bemærk:
 • Hvis rapporterne er ulæselige, kan du kontrollere de anslåede blækpatronniveauer via kontrolpanelet eller HP-softwaren. Se Kontroller de anslåede blækpatronniveauer for at få flere oplysninger.
 • Meddelelser og indikatorer for blækpatronniveau giver kun estimater til planlægningsformål. Når du får en meddelelse om lavt blækpatronniveau, bør du anskaffe en ny blækpatron, så den ligger klar. Du behøver ikke at udskifte blækpatronerne, før du bliver bedt om det.
 • Kontrollér, at blækpatronerne er i orden og korrekt installeret.
Dette afsnit indeholder følgende emner:

Udskrivning af rapporter med faxbekræftelser

Du kan få udskrevet en bekræftelsesrapport for hver fax, der sendes eller modtages eller begge dele. Standardindstillingen er Til (faxafsendelse). Når den slås fra, vises der en bekræftelsesbesked på kontrolpanelet et kort øjeblik, efter at hver fax er blevet sendt eller modtaget.
Sådan aktiveres faxbekræftelse
 1. Tryk på ikonet Fax på kontrolpanelet.
 2. Tryk på ikonet Faxopsætning på displayet.
 3. Tryk på Rapporter og derefter på Faxbekræftelse.
 4. Tryk for at vælge en af følgende muligheder:
  Indstilling
  Beskrivelse
  Off
  Der udskrives ikke en rapport med faxbekræftelse, når du sender og modtager faxmeddelelser uden problemer. Dette er standardindstillingen.
  Til (Faxafsendelse)
  Der udskrives en rapport med faxbekræftelse for hver fax, du sender.
  Til (Faxmodtagelse)
  Der udskrives en rapport med faxbekræftelse for hver fax, du modtager.
  Til (Faxafsendelse og -modtagelse)
  Der udskrives en rapport med faxbekræftelse for hver fax, du sender og modtager.
Sådan medtages et billede af faxen i rapporten
 1. Tryk på ikonet Fax på kontrolpanelet.
 2. Tryk på ikonet Faxopsætning på displayet.
 3. Tryk på Rapporter og derefter på Faxbekræftelse.
 4. Tryk på Til (Faxafsendelse) for kun at medtage billeder fra sendte faxer i rapporten, eller tryk på Til (Faxafsendelse og -modtagelse) for at medtage billeder fra både sendte og modtagne faxer.
 5. Tryk på Faxbekræftelse med billede.

Udskriv faxfejlrapporter

Du kan konfigurere printeren, så der automatisk udskrives en rapport, når der opstår en fejl under afsendelse eller modtagelse.
 1. Tryk på ikonet Fax på kontrolpanelet.
 2. Tryk på ikonet Faxopsætning på displayet.
 3. Tryk på Rapporter og derefter på Fax-fejlrapporter.
 4. Tryk for at vælge en af følgende:
  Indstilling
  Beskrivelse
  Til (Faxafsendelse)
  Udskriver, hvis der opstår en transmissionsfejl. Dette er standardindstillingen.
  Til (Faxmodtagelse)
  Udskriver, hvis der opstår en modtagelsesfejl.
  Til (Faxafsendelse og -modtagelse)
  Udskriver, hvis der opstår en faxfejl.
  Off
  Udskriver ingen faxfejlrapporter.

Udskrivning og visning af faxloggen

Du kan udskrive en logfil over de faxer, der er modtaget og sendt af printeren.
 1. Åbn kontrolpanelets dashboard (stryg dashboardfanen øverst på ethvert skærmbillede nedad, eller tryk på strimlen øverst på startskærmbilledet).
 2. Tryk på (Fax) på kontrolpanelets dashboard.
 3. Tryk på Faxlog, og gør et af følgende:
  • For sendte faxer trykker du på Log for sendte faxer.
  • For modtagne faxer trykker du på Log for modtagne faxer.
 4. Klik på Udskriv log for at starte udskrivningen.

Sletning af faxloggen

Når faxloggen ryddes, slettes også alle faxer, der er gemt i hukommelsen.
 1. Tryk på ikonet Fax på kontrolpanelet.
 2. Tryk på ikonet Faxopsætning på displayet.
 3. Tryk på Værktøjer, og tryk derefter på Logs/hukommelse.

Udskriv oplysninger om den seneste faxtransaktion

Logfilen med den seneste faxtransaktion udskriver oplysninger om den seneste faxtransaktion. Oplysningerne omfatter faxnummer, antal sider og faxstatus.
 1. Tryk på ikonet Fax på kontrolpanelet.
 2. Tryk på ikonet Faxopsætning på displayet.
 3. Tryk på Rapporter, og tryk derefter på Udskriv faxrapporter.
 4. Tryk på Sidste transaktionslog.
 5. Klik på Udskriv for at starte udskrivningen.

Udskrive en Opkalds-id-rapport

Du kan udskrive en liste over indkomne faxopkald.
 1. Tryk på ikonet Fax på kontrolpanelet.
 2. Tryk på ikonet Faxopsætning på displayet.
 3. Tryk på Rapporter, og tryk derefter på Udskriv faxrapporter.
 4. Tryk på Opkalds-id-rapport og derefter på Udskriv.

Få vist opkaldshistorikken

Du kan få vist en liste over alle opkald foretaget fra printeren.
bemærk:
Du kan ikke udskrive opkaldshistorikken.
 1. Tryk på ikonet Fax på kontrolpanelet.
 2. Tryk på ikonet Faxopsætning på displayet.
 3. Tryk på ikonet Telefonbog, og tryk derefter på (Faxhistorik).

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...