hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

Pc'er fra HP - Sikker start (Windows 10)

Dette dokument vedrører pc'er fra HP og Compaq med Windows 10 og Sikker start.
Konfiguration af Sikker start hjælper en computer med at modstå angreb og inficering med malware. Da computeren blev fremstillet, oprettede UEFI en liste med nøgler, der identificerer pålidelig hardware og operativsystemets indlæsningskode. Det oprettede også en liste over nøgler, der identificerer kendt malware.
Når Sikker start er aktiveret, blokerer computeren potentielle trusler, før de kan angribe eller inficere computeren. F.eks. kan Sikker start forhindre, at computeren starter ulovligt kopierede cd'er eller dvd'er, som kan beskadige computeren. Sikker start blokerer ikke gyldige gendannelsesdiske eller Windows-diske.
Du skal muligvis deaktivere Sikker start for at bruge hardware (f.eks. ældre videokort), som Sikker start ikke genkender, eller for at starte fra en cd eller dvd, som ikke genkendes. Hvis Sikker start ikke genkender hardwaren, bruger Windows ikke hardwaren ved start, og du kan opleve problemer med at starte computeren. Hvis Sikker start ikke genkender et videokort, kan computerens skærm være sort. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet Fejlfinding.

Systemkrav til brug af Sikker start i Windows 10

Alle computere fra HP og Compaq, som blev fremstillet med Windows 10, kan bruge Sikker start. Sikker start er aktiveret som standard på disse computere. Hvis du opgraderer en computer, som er fremstillet med Windows 7 eller tidligere, til Windows 10 eller 8, kan du kun bruge Sikker start, hvis AMI BIOS version 8, som er kompatibel med UEFI (Unified Extensible Firmware Interface), er tilgængelig til computeren.
bemærk:
Bærbare pc'er fra HP og Compaq, som blev fremstillet med Windows 7 eller tidligere, kan have en tilgængelig BIOS-opdatering, som giver mulighed for at bruge Sikker start. Se Opdatering af BIOS for at få yderligere oplysninger.
bemærk:
Stationære pc'er fra HP og Compaq, som blev fremstillet med Windows 7 eller tidligere, har ikke en BIOS-version, som giver mulighed for Sikker start, og en sådan version vil ikke blive tilgængelig for disse computere.

Brug af Sikker start på ældre bærbare computere med Windows 10

De fleste bærbare computere fra HP bruger Insyde BIOS. Brug instruktionerne i dette afsnit til at aktivere eller deaktivere Sikker start på en bærbar computer.

Aktivering af sikker start på en bærbar computer i Windows 10

Sikker start er som standard aktiveret på computere, som blev fremstillet med Windows 8 og Windows 10. Hvis Sikker start er deaktiveret, eller hvis du aktiverer en bærbar pc, som blev opgraderet til Windows 7 eller en tidligere version, skal du følge disse trin for at aktivere den:
 1. Sluk for computeren.
 2. Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde computeren, og tryk derefter omgående flere gange på Esc, ca. en gang i sekundet, indtil startmenuen åbnes. Det kan tage mere end ét forsøg.
  Figur : Menuen Start
  Menuen Start
 3. Tryk på F10 for at åbne BIOS-opsætning.
 4. Brug højre pil til at vælge menuen Systemkonfiguration, brug pil ned til at vælge Startindstillinger, og tryk derefter på Enter.
  Figur : Fanen Startindstillinger i vinduet Systemkonfiguration
  Fanen Startindstillinger i vinduet Systemkonfiguration
 5. Brug pil ned til at vælge Sikker start, tryk på Enter, og brug derefter tasten pil ned til at ændre indstillingen til Aktiveret.
  Figur : Sikker start: Aktiveret
  Sikker start: Aktiveret
 6. Tryk på Enter for at gemme ændringen.
 7. Brug venstre pil til at vælge menuen Filer, brug pil ned til at vælge Gem ændringer, og afslut, og tryk derefter på Enter for at vælge Ja.
 8. Computeropsætningsprogrammet lukker, og computeren genstarter.

Deaktivering af sikker start på bærbare computere med Windows 10

Du skal muligvis deaktivere Sikker start for at installere nyt hardware eller starte fra en cd eller dvd. Følg disse trin for at deaktivere Sikker start:
 1. Sluk for computeren.
 2. Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde computeren, og tryk derefter omgående flere gange på Esc, ca. en gang i sekundet, indtil startmenuen åbnes.
  Figur : Menuen Start
  Menuen Start
 3. Tryk på F10 for at åbne BIOS-opsætning.
 4. Brug højre pil til at vælge menuen Systemkonfiguration, brug pil ned til at vælge Startindstillinger, og tryk derefter på Enter.
  Figur : Fanen Startindstillinger i vinduet Systemkonfiguration
  Fanen Startindstillinger i vinduet Systemkonfiguration
 5. Brug pil ned til at vælge Sikker start, tryk på Enter, og brug derefter tasten pil ned til at ændre indstillingen til Deaktiveret.
  Figur : Sikker start: Deaktiveret
  Sikker start: Deaktiveret
 6. Tryk på Enter for at gemme ændringen.
 7. Brug venstre pil til at vælge menuen Filer, brug pil ned til at vælge Gem ændringer, og afslut, og tryk derefter på Enter for at vælge Ja.
 8. Computeropsætningsprogrammet lukker, og computeren genstarter. Når computeren er genstartet, vises skærmen Ændring af operativsystemets starttilstand, der beder dig om at bekræfte ændringen af startindstillingen. Indtast koden, der vises på skærmen, og tryk derefter på Enter for at bekræfte ændringen og fortsætte til Windows.

Brug af Sikker start på nyere bærbare computer

De fleste bærbare computere fra HP bruger Insyde BIOS. Følg instruktionerne i dette afsnit for at aktivere eller deaktivere Sikker start på din bærbare computer med Windows 10 eller Windows 8.

Aktivering af Sikker start på nyere bærbare computere, som omfatter Ældre understøttelse

Sikker start er som standard aktiveret på computere, som blev fremstillet med Windows 10 og Windows 8. Hvis Sikker start er deaktiveret, eller hvis du aktiverer en bærbar pc, som blev opgraderet fra en tidligere version af Windows, skal du følge disse trin for at aktivere den:
 1. Sluk for computeren.
 2. Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde computeren, og tryk derefter flere gange på Esc, ca. en gang i sekundet, indtil startmenuen åbnes.
 3. Når startmenuen vises, skal du trykke på F10 for at åbne BIOS-opsætning.
  Figur : Menuen Start
  Menuen Start
 4. Brug højre pil til at vælge menuen Systemkonfiguration, brug pil ned til at vælge Startindstillinger, og tryk derefter på Enter.
  Figur : Fanen Startindstillinger i vinduet Systemkonfiguration
  Fanen Startindstillinger i vinduet Systemkonfiguration
 5. Brug pil ned til at vælge Ældre understøttelse, og tryk på Enter. Vælg Deaktiveret, hvis den er aktiveret, og tryk på Enter.
  Figur : Understøttelse af ældre enheder
  Billede: Understøttelse af ældre enheder
 6. Brug pil op og pil ned til at vælge Sikker start, og tryk på Enter. Brug derefter pil ned til at ændre indstillingen til Aktiveret, og tryk på Enter.
  Figur : Sikker start
  Billede: Sikker start
 7. Tryk på F10 for at acceptere ændringerne, og brug venstre pil til at vælge Ja, og tryk på Enter for at Afslutte og gemme ændringer.
  Computeren genstarter automatisk i Windows med Sikker start aktiveret.
  Figur : Afslut og gem ændringer
  Billede: Afslut og gem ændringer

Deaktivering af Sikker start på nyere bærbare computere, som omfatter Ældre understøttelse

Du kan overveje at deaktivere Sikker start for at installere nyt hardware eller starte fra en ekstern opstartbar enhed såsom et cd-, dvd- eller USB-drev.

Trin 1: Deaktiver Sikker start, og aktiver Ældre start

Følg disse trin for at deaktivere Sikker start og aktivere Ældre understøttelse:
 1. Sluk helt for computeren.
 2. Tænd for computeren ved at trykke på tænd/sluk-knappen, og tryk omgående på Esc gentagne gange, ca. en gang i sekundet, indtil startmenuen åbnes.
 3. Når startmenuen vises, skal du trykke på F10 for at vælge BIOS-opsætning.
  Figur : Menuen Start
  Menuen Start
 4. Brug højre pil til at vælge menuen Systemkonfiguration, brug pil ned til at vælge Startindstillinger, og tryk derefter på Enter.
  Figur : Fanen Startindstillinger i vinduet Systemkonfiguration
  Fanen Startindstillinger i vinduet Systemkonfiguration
 5. Brug pil ned til at vælge Sikker start, tryk Enter, og brug derefter pil ned til at ændre indstillingen til Deaktiveret, og tryk på Enter.
  Figur : Sikker start
  Billede: Sikker start
 6. Brug pil op og pil ned til at vælge Ældre understøttelse, tryk på Enter, for at ændre indstillingen til Aktiver, og tryk på Enter igen.
  Figur : Understøttelse af ældre enheder
  Billede: Understøttelse af ældre enheder
 7. Brug derefter venstre og højre piletast til at vælge Ja i bekræftelsesvinduet, og tryk på Enter for at aktivere understøttelse af ældre enheder.
  Figur : Bekræftelsesvinduet
 8. Brug pil ned til at vælge en enhed i menuen Bootrækkefølge for ældre enheder, og tryk F5 og F6 for at flytte enheden ned eller op.
  Figur : Bootrækkefølge for ældre enheder
  Billede: Bootrækkefølge for ældre enheder
 9. Tryk på F10 for at acceptere ændringerne, og brug venstre pil til at vælge Ja, og tryk på Enter for at Afslutte og gemme ændringer.
 10. Så snart computeren starter, kan der blive vist en meddelelse om, at starttilstanden er ændret. Hvis det er tilfældet, skal du indtaste den firecifrede kode, som vises i meddelelsen og derefter trykke på Enter for at bekræfte ændringen. Ellers skal du gå videre til næste trin.
  Figur : Meddelelse om ændring af starttilstand
  bemærk:
  Sørg for, at du har indtastet koden korrekt, da der ikke er noget tekstfelt til at se, hvad du indtaster. Det er forventeligt. Når du indtaster tallene, logges koden uden et tekstfelt.
  Computeren starter Windows 10.

Trin 2: Vælg drevet som startenhed

For at starte computeren fra en gyldig startdisk eller et gyldigt USB-drev, f.eks. en HP-gendannelsesdisk, skal du bruge startmenuen til at vælge drevet som startenhed.
 1. Sluk helt for computeren, vent nogle sekunder, og tænd computeren ved at trykke på tænd/sluk-knappen. Tryk omgående gentagne gange på Escape-tasten, ca. en gang i sekundet, indstil startmenuen åbner.
 2. Når startmenuen vises, skal du trykke på F9 for at åbne menuen Indstillinger for startenhed.
 3. Når vinduet Boot Manager åbnes, skal du bruge pil op og pil ned til at vælge en startenhed og trykke på Enter for at markere en indstilling.
  Figur : Indstillinger for Boot Manager
 4. Computeren starter fra den opstartbare enhed, som er valgt.
 5. Hvis du har brug for oplysninger om, hvordan du udfører Systemgendannelse, skal du se HP-supportdokumentet: HP Guided Solution - Udførelse af HP Systemgendannelse.

Brug af Sikker start på en stationær computer

BIOS'en på en stationær computer er forskellig fra BIOS'en på en bærbar computer. Brug instruktionerne i dette afsnit til at aktivere eller deaktivere Sikker start på en stationær computer.

Aktivering af Sikker start på en stationær computer

Sikker start er som standard aktiveret på computere, der er fremstillet med Windows 10. Hvis Sikker start er deaktiveret, skal du følge disse trin for at aktivere den:
 1. Sluk for computeren.
 2. Tænd computeren, og tryk omgående på F10 gentagne gange, ca. en gang i sekundet, indtil computerens opsætningsprogram åbnes.
 3. Brug venstre og højre piletast til at vælge menuen Sikkerhed.
  Figur : Valg af konfigurationen Sikker start i vinduet Sikkerhed
  Valg af konfigurationen Sikker start i vinduet Sikkerhed
 4. Brug tasterne pil op og pil ned til at vælge Konfiguration af Sikker start, og tryk derefter på Enter.
 5. Advarslen om Konfiguration af sikker start vises. Tryk på F10 for at fortsætte.
  Figur : Vinduet Konfiguration af sikker start
  Vinduet Konfiguration af sikker start
 6. Brug venstre og højre piletast til at deaktivere Ældre understøttelse, hvis dette er aktiveret.
  Figur : Vinduet Konfiguration af sikker start
  Vinduet Konfiguration af sikker start
 7. Brug tasterne pil op og pil ned til at vælge Sikker start, og brug derefter venstre og højre piletast til at aktivere det.
 8. Tryk på F10 for at acceptere ændringerne.
 9. Tryk på F10 igen, og tryk derefter to gange på Enter for at genstarte computeren med Sikker start aktiveret.
  Figur : Gem ændringer, og afslut
  Gem ændringer, og afslut

Deaktivering af Sikker start på en stationær computer

Du skal muligvis deaktivere Sikker start for at installere nyt hardware eller starte fra en cd eller dvd. Følg disse trin for at deaktivere Sikker start:
 1. Sluk for computeren.
 2. Tænd computeren, og tryk omgående på F10 gentagne gange, ca. en gang i sekundet, indtil computerens opsætningsprogram åbnes.
 3. Brug venstre og højre pil til at vælge menuen Sikkerhed, og brug derefter tasterne pil op og pil ned til at vælge Konfiguration af sikker start, og tryk derefter på Enter.
  Figur : Valg af konfigurationen Sikker start i vinduet Sikkerhed
  Valg af konfigurationen Sikker start i vinduet Sikkerhed
 4. Advarslen om Konfiguration af sikker start vises. Tryk på F10 for at fortsætte.
  Figur : Vinduet Konfiguration af sikker start
  Vinduet Konfiguration af sikker start
 5. Brug tasterne pil op og pil ned til at vælge Sikker start, og brug derefter højre og venstre piletast til at ændre indstillingen til Deaktiver.
  Figur : Vinduet Konfiguration af sikker start
  Vinduet Konfiguration af sikker start
 6. Brug tasterne pil op og pil ned til at vælge Ældre understøttelse, og brug derefter venstre og højre piletast til at ændre indstillingen til Aktiver.
 7. Tryk på F10 for at acceptere ændringerne.
 8. Tryk på F10 igen, og tryk derefter to gange på Enter for at genstarte computeren.
  Figur : Gem ændringer, og afslut
  Gem ændringer, og afslut
 9. Så snart computeren starter, vises en meddelelse om, at starttilstanden er ændret.
  Figur : Meddelelse om ændring af starttilstand
  Meddelelse om ændring af starttilstand
 10. Indtast den firecifrede kode, som vises i meddelelsen, og tryk derefter på Enter for at bekræfte ændringen.
  bemærk:
  Der vises intet tekstfelt til koden. Det er forventeligt. Når du indtaster tallene, logges koden uden et tekstfelt.
  Computeren starter Windows 10.

Ofte stillede spørgsmål om Sikker start

Klik på et spørgsmål for at finde svaret på et ofte stillet spørgsmål om Sikker start.

Fejlfinding af problemer med Sikker start

De følgende afsnit indeholder oplysninger til at løse problemer med Sikker start. Klik på et problem for at se løsningen til dette.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...