hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP bærbare pc'er - Brug af HP Recovery Manager til at sikkerhedskopiere, gendanne og genoprette computersystemet på HP Omen 15 bærbare pc'er

Dette dokument vedrører HP Omen 15 bærbare computere med Windows 8.
Du kan bruge HP Recovery Manager til at oprette HP-genoprettelsesmedier, når du har konfigureret computeren. Derefter kan disse genoprettelsesmedier bruges til at udføre systemgenoprettelse, hvis harddisken bliver beskadiget. En systemgenoprettelse geninstallerer det oprindelige operativsystem og den software, der blev installeret fra fabrikken.

Oprettelse af genoprettelsesmedier

HP Recovery Manager gemmer din computers softwarebillede på gendannelsesdiske (cd'er eller dvd'er) eller et USB-flashdrev. Med genoprettelsesdiske kan du gendanne din computer fuldstændigt i tilfælde af en alvorlig hardwarefejl.
Før du opretter genoprettelsesmediet, skal du læse disse retningslinjer:
 • Der kan kun oprettes et sæt HP Recovery-medier. Vær forsigtig med genoprettelsesmediet, og gem det et sikkert sted.
 • HP Recovery Manager undersøger computeren og fastsætter den påkrævede lagerkapacitet for det tomme flashdrev eller det antal tomme dvd-diske, der vil være påkrævet.
 • Til oprettelse af genoprettelsesdiske på din HP Omen 15-computer kan du bruge et eksternt optisk drev (købes separat). Du kan også få fat i genoprettelsesdiske fra HP support. Se brochuren Telefonnumre verden over, som fulgte med computeren. Du kan også finde kontaktoplysninger på HP's websted. Gå til http://www.hp.com/support, vælg dit land eller region, og følg anvisningerne på skærmen.
  Du skal bruge tomme DVD-R-, DVD+R-, DVD-R DL- eller DVD+R DL-diske af høj kvalitet. Brug ikke læse- og genskrivbare diske, CD±RW-, DVD±RW-, dobbeltlags DVD±RW- eller BD-RE-diske (genskrivbare Blu-ray-diske). De er ikke kompatible med HP Recovery Manager-softwaren.
  Hvis du bruger et eksternt optisk drev, skal det tilsluttes direkte til en USB-port på computeren. Drevet kan ikke tilsluttes en USB-port på en ekstern enhed, f.eks. en USB-hub.
 • Til oprettelse af et genoprettelses-flashdrev på din HP Omen 15-computer kan du bruge et tomt USB-flashdrev af høj kvalitet.
 • Kontroller, at din computer er tilsluttet vekselstrøm, før du begynder at oprette genoprettelsesmediet.
 • Oprettelsesprocessen kan tage op til en time eller mere.
 • Hvis det er nødvendigt, kan du afslutte programmet, før du er færdig med at oprette alle genoprettelses-dvd'er. HP Recovery Manager afslutter brænding af den aktuelle dvd. Næste gang du åbner HP Recovery Manager, vil du blive spurgt, om de resterende diske skal brændes.
Gør følgende for at oprette et genoprettelsesmedie.
 1. Skriv recovery manager fra startskærmen, og vælg derefter HP Recovery Manager.
  Figur : Valg af HP Recovery Manager
  Valg af HP Recovery Manager
 2. Vælg Opret gendannelsesmedie, og følg derefter anvisningerne på skærmen.
  Figur : Valg af Opret genoprettelsesmedie
  Valg af Opret genoprettelsesmedie
Du kan finde oplysninger om oprettelse af gendannelsesmedier under Creating a Recovery Image on Discs or Saving a Recovery Image to a USB Flash Drive (Windows 8).

Oversigt over gendannelse af systemet

Dette afsnit beskriver typer af genoprettelse og valgmuligheder for genoprettelse med HP Recovery Manager. Dette afsnit indeholder også oplysninger som du bør kende til, før du begynder genoprettelsesprocessen.

Typer af gendannelse

HP Recovery Manager tilbyder tre typer genoprettelse:
 • Systemgenoprettelse – geninstallerer det oprindelige operativsystem, og konfigurerer derefter indstillingerne for de programmer, der blev installeret fra fabrikken.
 • Genoprettelse af minimeret billede (kun udvalgte modeller) – geninstallerer operativsystemet og alle hardwarerelaterede drivere og programmer, men ikke andre softwareprogrammer.
 • Nulstil til fabriksindstillinger – gendanner computeren til den oprindelige fabrikstilstand ved at slette alle oplysninger fra harddisken og genoprette partitionerne. Derefter geninstallerer den operativsystemet og den software, der blev installeret fra fabrikken.

Gendannelsesmuligheder

Der er flere muligheder for at genoprette systemet. Vælg den genoprettelsesmetode, der passer bedst til din situation og dit ekspertiseniveau:

Før du begynder

  advarsel:
HP Recovery Manager sikkerhedskopierer ikke automatisk dine personlige data. Sikkerhedskopier alle personlige data, du vil bevare, hvis det er muligt.
 • HP Recovery Manager genopretter kun software, der er installeret fra fabrikken. Software, der ikke er leveret sammen med denne computer, skal enten downloades fra producentens websted eller geninstalleres fra det medie, producenten har leveret.
 • Genoprettelse via HP Recovery Manager skal bruges som sidste forsøg på at løse problemer.
 • Hvis computerens harddisk ikke virker, skal du bruge HP-genoprettelsesmedier til at udføre genoprettelse.
 • Du skal bruge HP-genoprettelsesmedier til genoprettelse for at kunne foretage nulstilling til fabriksindstillinger.
 • Hvis det HP-genoprettelsesmedie, du oprettede, ikke virker, kan du hente genoprettelsesmedier til systemet fra HP support. Se brochuren Telefonnumre verden over, som fulgte med computeren. Du kan også finde kontaktoplysninger på HP's websted. Gå til http://www.hp.com/support, vælg dit land eller region, og følg anvisningerne på skærmen.
Hvis du vil have flere oplysninger om gendannelse af din computer, skal du se HP Guided Solution - Udførelse af HP Systemgendannelse.

Brug af HP Recovery-partitionen til at udføre minimeret genoprettelse af billede (kun udvalgte modeller)

Minimized Image Recovery installerer kun drivere og hardwareaktiverende programmer. Andre programmer, der er inkluderet i billedet, fortsætter med at være tilgængelige til installation igennem indstillingen Geninstaller drivere og/eller programmer i HP Recovery Manager. Gør følgende for at udføre minimeret genoprettelse af billede:
 1. Vælg HP Recovery Environment fra startsiden for HP Recovery Manager.
  Figur : Valg af HP Recovery Environment
  Valg af HP Recovery Environment
  Der åbnes et vindue, hvor du bliver spurgt, om du ønsker, at systemet genstarter og åbner genoprettelsesmiljøet. Klik på OK for at fortsætte.
  Figur : Ved klik på OK i HP Recovery Environment-vinduet
  Ved klik på OK i HP Recovery Environment-vinduet
  Computeren genstarter og åbner genoprettelsesmiljøet.
 2. Når genoprettelsesmiljøet åbnes, skal du vælge Minimeret genoprettelse af billede og derefter følge anvisningerne på skærmen.
  Figur : Valg af Minimeret genoprettelse af billede
  Valg af Minimeret genoprettelse af billede

Brug af HP Recovery-medier til at genoprette dit system

Du kan bruge HP Recovery-medier til at genoprette det oprindelige system. Denne metode kan bruges, hvis dit system ikke har en HP Recovery-partition, eller hvis harddisken ikke fungerer korrekt.
 1. Sikkerhedskopiér alle personlige filer, hvis det er muligt.
 2. Indsæt det HP Recovery-medie, du har oprettet, genstart computeren, og følg derefter anvisningerne på skærmen.
  bemærk:
  Hvis computeren ikke automatisk genstarter i HP Recovery Manager, skal computerens opstartsrækkefølge ændres. Hvis du vil have flere oplysninger, skal du se Changing the boot order.
Hvis HP Recovery-mediet ikke virker, kan du få fat i genoprettelsesmedier til dit system fra HP support. Se brochuren Telefonnumre verden over, som fulgte med computeren. Du kan også finde kontaktoplysninger på HP's websted. Gå til http://www.hp.com/support, vælg dit land eller region, og følg anvisningerne på skærmen.

Brug af HP Recovery-partitionen til at udføre nulstilling til fabriksindstillinger (kun udvalgte modeller)

En nulstilling til fabriksindstillinger gendanner computeren til den oprindelige fabrikstilstand ved at slette alle oplysninger fra harddisken og genoprette partitionerne. Derefter geninstallerer den operativsystemet og den software, der blev installeret fra fabrikken. Gør følgende for at udføre en nulstilling til fabriksindstillingerne vha. HP Recovery-partitionen:
 1. Vælg HP Recovery Environment fra startsiden for HP Recovery.
  Figur : Valg af HP Recovery Environment
  Valg af HP Recovery Environment
  Der vises en meddelelse, hvor du bliver spurgt, om du ønsker, at computeren genstarter og åbner genoprettelsesmiljøet. Klik på OK for at fortsætte.
  Figur : Ved klik på OK i HP Recovery Environment-vinduet
  Ved klik på OK i HP Recovery Environment-vinduet
  Computeren genstarter, og valgmuligheden for genoprettelsesmiljø vises.
 2. Klik på Systemgendannelse i HP Recovery Manager, og følg derefter anvisningerne på skærmen.
  Figur : Valg af Systemgendannelse
  Valg af Systemgendannelse

Geninstallation af drivere og softwareprogrammer

Hvis du har brug for at afhjælpe et problem med et forudinstalleret program eller en forudinstalleret driver, skal du vælge Geninstaller drivere og/eller programmer på startsiden for HP Recovery Manager og derefter gennemføre anvisningerne på skærmen.
Figur : Valg af Geninstallér drivere og/eller programmer
Valg af Geninstallér drivere og/eller programmer

Alternativ metode til åbning af HP Recovery-partitionen (kun udvalgte modeller)

Med HP Recovery Manager kan du foretage en systemgenoprettelse eller genoprettelse af minimeret billede uden brug af genoprettelsesdiske eller et USB-genoprettelsesflashdrev. Denne type genoprettelse kan kun bruges, hvis harddisken stadig fungerer. Gør følgende for at starte HP Recovery Manager vha. HP Recovery-partitionen:
 1. Tryk på f11, når computeren starter. Eller tryk på tasten f11, og hold den nede, mens du trykker på tænd/sluk-knappen.
 2. Vælg Fejlfinding fra menuindstillinger.
 3. Vælg Recovery Manager, og følg derefter anvisningerne på skærmen.

Ændring af startrækkefølgen for computeren

Hvis computeren ikke genstarter i HP Recovery Manager, kan du ændre computerens opstartsrækkefølge, som er den rækkefølge, enhederne er anført i BIOS, hvor computeren søger efter startoplysninger. Du kan ændre valget til et optisk drev eller et USB-flashdrev. Sådan ændres startrækkefølge:
 1. Sikkerhedskopiér alle personlige filer, hvis det er muligt.
 2. Genstart computeren, tryk hurtigt på tasten esc, og tryk derefter på tasten f9. Valgmuligheder for boot vises.
 3. Vælg det optiske drev eller USB-flashdrev, du vil starte fra.
 4. Følg anvisningerne på skærmen.

Fjernelse af HP Recovery-partitionen

Hvis du vil fjerne genoprettelsespartitionen for at få mere plads på harddisken, har HP Recovery Manager en valgmulighed for fjernelse af genoprettelsespartition. Hvis du vil fjerne gendannelsespartitionen, skal du vælge Remove recovery partition fra startsiden for HP Recovery Manager og gennemføre anvisningerne på skærmen.
Figur : Valg af Remove recovery partition
Valg af Remove recovery partition

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...