hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP OfficeJet Pro X476- og X576 MFP-serien - fejlmeddelelser

Fejlmeddelelser

Følgende kontrolpanelmeddelelser og softwarefejlmeddelelser, som vises på brugerens computerskærm, angiver den aktuelle status for produktet eller situationer, der kan kræve handling.
Softwaremeddelelse
Kontrolpanelmeddelelse
Beskrivelse
Løsning
Tilbehørsbakke 3 mangler eller er åben
Tilbehørsbakke 3 mangler eller er åben
Produktet kan ikke registrere bakken.
Installer og luk bakken.
Læg papir i flerfunktionsbakken
Læg papir i flerfunktionsbakken
Produktet kan ikke registrere papir i bakke 1.
Læg mere papir i bakken, og tryk derefter på knappen OK.
ADF-indføringsfejl
ADF-indføringsfejl
Produktet har registreret en fejl, hvor papir ikke indføres gennem dokumentføderen.
Læg papiret i igen, og prøv at gennemføre jobbet igen.
Hvis fejlen fortsætter, skal du rense dokumentføderens opsamler og fremføringsvalser.
Dækslet til den automatiske dokumentføder er åbent
Dækslet til den automatiske dokumentføder er åbent
Dækslet til dokumentføderen er åbent.
Luk dækslet til dokumentføderen.
Blækpatronfejl
Problem med patron
Produktet har registreret skader på en eller flere blækpatroner.
HP anbefaler, at du anvender originale HP-patroner. HP garanterer ikke for kvaliteten eller pålideligheden af forbrugsvarer, som ikke er fra HP. For at kontrollere ægtheden af dine patroner skal du gå til hp.com/go/anticounterfeit.
 1. Fjern forbrugsvaren, og tør Acumen-chippen af med et tørt, fnugfrit materiale som f.eks. et kaffefilter eller en renseserviet til briller. Sørg for ikke at berøre chippen med andet.
 2. Geninstaller, og vent 10 sekunder. Hvis meddelelsen ikke forsvinder, skal du slukke printeren og tænde den igen (om nødvendigt kan du trække stikket ud).
 3. Hvis det ikke fjerner meddelelsen, skal du udskifte patronen med en ny forbrugsvare.
 4. Hvis det ikke virker, skal du udføre service på printeren.
Problem med blækpatron
Problem med patron
Produktet har registreret, at en patron mangler eller er beskadiget.
HP anbefaler, at du anvender originale HP-patroner. HP garanterer ikke for kvaliteten eller pålideligheden af forbrugsvarer, som ikke er fra HP. For at kontrollere ægtheden af dine patroner skal du gå til hp.com/go/anticounterfeit.
bemærk:
Din printer kan være aktiveret med dynamisk sikkerhed. Patroner, der bruger en chip, der ikke er fra HP, virker muligvis ikke, og dem, der virker i dag, virker muligvis ikke i fremtiden. Få mere information ved at se HP Inkjet-printere – Dynamisk sikkerhedsfunktion, der påvirker blækpatroner, som anvender sikkerhedschip fra andre leverandører end HP.
 1. Fjern forbrugsvaren, og tør Acumen-chippen af med et tørt, fnugfrit materiale som f.eks. et kaffefilter eller en renseserviet til briller. Sørg for ikke at berøre chippen med andet.
 2. Geninstaller, og vent 10 sekunder. Hvis meddelelsen ikke forsvinder, skal du slukke printeren og tænde den igen (om nødvendigt kan du trække stikket ud).
 3. Hvis det ikke fjerner meddelelsen, skal du udskifte patronen med en ny forbrugsvare.
 4. Hvis det ikke virker, skal du udføre service på printeren.
Ryd udskriftsbakkeområde
Ryd udskriftsbakkeområde
Produktet har registreret et papirstop i udskriftsbakkeområdet.
Fjern eventuelt papir fra området for udskriftsflappen.
Sørg for, at flappen kan åbne og lukke. Hvis den ikke kan, skal du udskifte udskriftsflappen.
Luk dækslet til blækpatronen
Luk dækslet til blækpatronen
Produktet har registreret, at dækslet til blækpatronen er åbent.
Luk dækslet.
Luk venstre dæksel
Luk venstre dæksel
Produktet har registreret, at venstre dæksel er åbent.
Luk dækslet.
Advarsel om forfalsket patron
Advarsel om forfalsket patron
Dette er kun en softwaremeddelelse. Produktet har registreret en mulig forfalsket patron.
Klik på hypertekstlinket på computeren for at rapportere svindel, eller klik på knappen Fortsæt for at fjerne meddelelsen.
Brug ikke patroner til OPSÆTNING
Brug ikke patroner til OPSÆTNING
Patronerne til opsætning, der fulgte med produktet, kan ikke bruges, når produktet er blevet initialiseret.
Fjern de patroner, og installer derefter patroner, der ikke er til opsætning. En ny patron til OPSÆTNING kan ikke bruges i en printer, der allerede er blevet initialiseret.
Dupleksmodul mangler
Dupleksmodul mangler
Produktet kan ikke registrere dupleksmodulet.
Installer dupleksmodulet.
Tom blækpatron?
Tom blækpatron?
Produktet kan ikke registrere blæk i den angivne patron.
Hvis der stadig er blæk i patronen, skal du trykke på knappen OK for at fortsætte med at udskrive. Hvis patronen er tom, skal du udskifte den.
HP-beskyttet patron er installeret
HP-beskyttet patron er installeret
Produktet har registreret patroner, der blev låst i et andet produkt ved hjælp af funktionen HP-patronbeskyttelse. Patroner, der er låst i et andet produkt, vil ikke virke i dette produkt.
Udskift den blækpatron, der er angivet i fejlmeddelelsen.
Inkompatible blækpatroner
Inkompatible blækpatroner
Produktet har registreret en eller flere patroner, der ikke kan bruges med produktet.
Hvis en firmwareopdatering er tilgængelig, skal du installere den.
Hvis det ikke hjælper, skal du udføre service på printeren.
Blækpatroner er udtømt
Blækpatroner er udtømt
En eller flere af blækpatronerne er tomme.
Udskift den eller de tomme patroner, der er angivet i fejlmeddelelsen.
Hvis denne meddelelse vises, når patronen er ny eller lader til at have blæk, skal du prøve følgende:
 1. Sørg for, at alle dæksler og bakker er lukket.
 2. Sørg for, at printeren er plan (en blyant bør ikke rulle på bordet).
 3. Træk stikket ud, vent 30 sekunder, og tilslut igen.
Blæksensorfejl
Blæksensorfejl
Der er opstået en fejl med produktets blæksensor, og produktet udskriver ikke længere.
 1. Åbn og luk dækslet til blækpatronerne.
 2. Hvis det ikke hjælper, skal du slukke og tænde for printeren.
 3. Hvis det ikke hjælper, skal du udføre service på printeren.
Advarsel om blæksensor
Advarsel om blæksensor
Produktets blæksensor har registreret en fejl. Udskrivning med en tom blækpatron kan føre til dårlig udskriftskvalitet.
Enten er patronen blevet genopfyldt (og printeren kan ikke registrere blækniveauerne), eller der er fejl på sensoren.
Hvis udskriftskvaliteten er fin, er det usandsynligt, at sensorfejlen er årsag til meddelelsen.
Lavt blækniveau
Lavt blækniveau
Blækniveauet i den angivne patron har nået et lavt niveau.
Det er ikke nødvendigt at udskifte patronen på nuværende tidspunkt. HP anbefaler, at du har en ny patron klar til, når patronen er tom.
Primær bakke 2 mangler eller er åben
Primær bakke 2 mangler eller er åben
Produktet kan ikke registrere bakken.
Installer og luk bakken.
Der er installeret blækpatroner, der ikke er fra HP
Patron(er), der ikke er fra HP
Produktet har registreret en eller flere patroner, der ikke er fra HP.
HP garanterer ikke for kvaliteten eller pålideligheden af forbrugsvarer, som ikke er fra HP. Udskift patronerne med HP-patroner for at sikre den bedste udskriftskvalitet.
Papirstop
Papirstop
Produktet har oplevet et papirstop. Udskrivning kan ikke fortsætte, før papirstoppet er blevet fjernet.
Følg vejledningen på produktets kontrolpanel for at fjerne papirstoppet.
Papirstop i den automatiske dokumentføder
Papirstop
Produktet har registreret et papirstop i dokumentføderen.
Fjern papirstoppet, og tryk derefter på knappen OK.
Forkert papirtype
Forkert papirstørrelse
Den papirstørrelse, der er registreret af produktet, svarer ikke til den størrelse, der er valgt i softwaren.
Vælg den korrekte størrelse i softwaren, ilæg den størrelse papir, softwaren foreskriver, eller tryk på knappen OK for at fortsætte jobbet med den forkerte størrelse.
For kort papir
For kort papir
Produktet kan ikke udskrive på papir, der har en længde på mindre end 12,5 cm.
Ilæg papir, der overskrider produktets mindste understøttede størrelse, og send udskriftsjobbet igen.
For kort papir til auto-dupleks
For kort papir til auto-dupleks
Papiret i produktet opfylder ikke størrelsesminimumskravet for automatisk tosidet udskrivning (dupleksudskrivning).
Ilæg papir, der overholder specifikationerne for automatisk dupleksudskrivning.
Forkert papirtype
Forkert papirtype
Den papirtype, der er registreret af produktet, svarer ikke til den type, der er valgt i softwaren.
Vælg den korrekte type i softwaren, ilæg den type papir, softwaren foreskriver, eller tryk på knappen OK for at fortsætte jobbet med den forkerte størrelse.
Advarsel om udskriftskvalitet
Advarsel om udskriftskvalitet
Produktet har registreret et problem med dupleksmodulet.
Fjern og geninstaller dupleksmodulet. Hvis fejlen fortsætter, skal du udskifte dupleksmodulet.
Printerfejl
Printerfejl
Produktet eller blæksystemet har oplevet en fejl.
Sluk for produktet, og tænd det igen.
Opgradering af printerforbrugsvare
Opgradering af printerforbrugsvare
Produktet har registreret en opgraderingspatron.
Tryk på knappen OK eller knappen Opgrader for at installere opgraderingspatronen, eller udskift patronen.
Tryk på knappen Opgrader for at installere opgraderingspatronen, eller udskift patronen.
Problem med opgradering af printerforbrugsvare
Problem med opgradering af printerforbrugsvare
En opgradering af forbrugsvare lykkedes ikke.
Udskift blækpatronerne.
Printhovedstop
Printhovedstop
Produktet har registreret et papirstop, der blokerer for printhovedet.
Følg vejledningen på produktets kontrolpanel for at fjerne papirstoppet.
Problem med printerforberedelse
Problem med printerforberedelse
Produktet har registreret en fejl med produktets ur. Udskriftskvaliteten kan blive berørt.
 1. Åbn og luk dækslet til blækpatronerne.
 2. Hvis det ikke hjælper, skal du slukke og tænde for printeren.
 3. Hvis det ikke hjælper, skal du udføre service på printeren.
Problem med patroner til OPSÆTNING
Problem med patron(er) til OPSÆTNING
Produktet har registreret et problem med patronerne til opsætning, som forhindrer, at produktet gennemfører initialiseringsprocessen under første installation.
Udskift patronerne.
Advarsel om blækkapacitet
Advarsel om blækkapacitet
Beholderen til blækspild på dupleksmodulet er fuld eller næsten fuld. Dette kan forårsage problemer med udskriftskvaliteten (udtværing).
Udskift dupleksmodulet, og nulstil blækregistreringsmekanismen.
 1. Åbn menuen Support ved at trykke på knappen Tilbage fire gange.
 2. Rul ned til menuen Systemkonfiguration, og tryk derefter på knappen OK.
 3. Rul ned til Serviceblækbeholder eller Dupleksmodul, og tryk derefter på knappen OK.
 4. Rul ned til Udskift dupleksmodul, og tryk derefter på knappen OK.
 5. Følg vejledningen på skærmen for at fuldføre processen.
Advarsel om blækrutine ved opstart
Advarsel om blækrutine ved opstart
Den angivne patron har muligvis ikke tilstrækkeligt blæk til at fuldføre opstartsprocessen for produktet.
Udskift den blækpatron, der er angivet i fejlmeddelelsen.
Bakke 2 er løbet tør for papir
Bakke 2 er løbet tør for papir
Produktet kan ikke registrere papir i bakken.
Læg mere papir i bakken, og tryk derefter på knappen OK.
Dækslet til bakke 3 er åbent
Dækslet til bakke 3 er åbent
Produktet har registreret, at adgangsdækslet til papirstoppet på højre side af tilbehørsbakke 3 er åbent eller lukket forkert.
Luk dækslet.
Bakke 3 er løbet tør for papir
Bakke 3 er løbet tør for papir
Produktet kan ikke registrere papir i bakken.
Læg mere papir i bakken, og tryk derefter på knappen OK.
Brug patroner til OPSÆTNING
Brug patroner til OPSÆTNING
Produktet skal bruge blækpatronerne til opsætning, der fulgte med produktet, til at udføre opsætning første gang.
Udskift patronerne med blækpatronerne til opsætning, der fulgte med produktet. Patroner til OPSÆTNING er påkrævet til initialisering.
Når en patron til OPSÆTNING er blevet brugt til at initialisere en printer, kan den bruges i den samme eller en anden printer, indtil den er tømt.
Originale HP-blækpatroner, der tidligere er brugt, er installeret
Brugte HP-patroner
Brugt(e) HP-blækpatron(er) er installeret
Produktet har registreret en eller flere brugte patroner.
Tryk på knappen OK for at fjerne meddelelsen.
Brugt eller forfalsket patron er registreret
Brugt eller forfalsket patron er registreret
Dette er kun en softwaremeddelelse. Produktet har registreret en genopfyldt eller forfalsket patron.
På computeren skal du klikke på Ja eller Nej for at fjerne meddelelsen.
Brugt, genopfyldt eller forfalsket patron er registreret
Brugt, genopfyldt eller forfalsket patron er registreret
Dette er kun en softwaremeddelelse. Produktet har registreret en mulig forfalsket patron.
På computeren skal du klikke på knappen Køb nu for at købe en original HP-patron eller klikke på knappen OK for at fjerne meddelelsen.
Meget lavt blækniveau
Meget lavt blækniveau
Blækniveauet i den angivne patron har nået et meget lavt niveau.
Det er ikke nødvendigt at udskifte patronen på nuværende tidspunkt. HP anbefaler, at du har en ny patron klar til, når patronen er tom.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...