hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...

Velkommen til HP's kundesupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...
 • Oplysning
  Information vedrørende seneste sikkerhedshuller

   

  HP er opmærksom på de seneste sikkerhedhuller refereret til som “speculative execution side-channel attacks” som har effekt på mange moderne processorer (Intel, AMD og ARM) og styresystemer. HP vil løbende give informationsopdateringer på denne support side, som snart vil være tilgængelig. 

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP OfficeJet 6800printerserien - Fejlmeddelelsen "En eller flere blækpatroner mangler eller er beskadigede" eller "Problem med blækpatron"

Dette dokument gælder for HP OfficeJet 6812, 6815, 6820, 6822, 825, OfficeJet Pro 6830 og 6835 e-All-in-One-printere.
Printeren udskriver ikke, og en af følgende fejlmeddelelser vises på printerens kontrolpanel sammen med en farvet cirkel, der angiver, hvilken blækpatron der er et problem med:
 • "En eller flere blækpatroner ser ud til at mangle eller være beskadiget."
 • "En eller flere blækpatroner ser ud til at være beskadiget."'"Fjern dem, og udskift dem med nye.'"
 • "Problem med blækpatron"
Disse fejl kan under visse omstændigheder opstå med ægte HP-blækpatroner. Blækpatronen skal muligvis geninstalleres, de elektriske kontakter kan være snavsede, eller der kan være en fejl på blækpatronen eller printeren.
  bemærk:
Du skal installere blækpatronerne til OPSÆTNING under den første printeropsætning, ellers opstår der en blækpatronfejl. I modsætning til nye blækpatroner kan du ikke købe blækpatroner til OPSÆTNING hos forhandlere. Blækpatroner til OPSÆTNING er kun tilgængelige i kassen sammen med en ny HP-printer.
Løsning 1: Kontrollér, at blækpatronerne er kompatible
HP anbefaler, at du anvender original HP-blæk- eller tonerprodukter. HP garanterer ikke for kvaliteten eller pålideligheden af patroner, som ikke er fra HP, eller genopfyldte patroner. Hvis du ikke bruger originale HP-patroner, kan følgende trin i dette dokument muligvis ikke løse problemet. For at kontrollere ægtheden af dine patroner skal du gå til hp.com/go/anticounterfeit.
  bemærk:
Din printer kan være aktiveret med dynamisk sikkerhed. Blækpatronerne med en chip, der ikke er fra HP, virker muligvis ikke, og dem, der virker i dag, virker muligvis ikke i fremtiden. Hvis du vil have flere oplysninger, skal du se Dynamisk sikkerhedsfunktion, der påvirker blækpatroner, som anvender sikkerhedschip fra andre leverandører end HP.
Besøg HP SureSupply for at kontrollere blækpatronkompatibiliteten eller købe nye blækpatroner og andre forbrugsvarer.
 1. Gå til HP SureSupply.
 2. Hvis det er nødvendigt, skal du vælge dit land/område.
  Figur : Land/område-vælger
  Valg af land/område
 3. Følg anvisningerne på skærmen for at bestille nye forbrugsvarer eller kontrollere patronkompatibiliteten med din printer.
Du kan også købe originale HP-patroner og -forbrugsvarer hos andre forhandlere.
Kontrollér, at blækpatronerne, der er installeret i din printer, er kompatible.
 • Hvis blækpatronerne er kompatible, skal du fortsætte med løsningerne i dette dokument.
 • Hvis blækpatronerne ikke er kompatible, skal du gå videre til løsningen i dette dokument til at Udskifte den fejlbehæftede blækpatron.
Løsning 2: Sørg for, at blækpatronerne er sat korrekt i
Følg disse trin for at sørge for, at blækpatronerne er sat korrekt i.
 1. Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde for printeren, hvis det er nødvendigt.
 2. Placer dine fingre i holderen i venstre side af printeren, og træk derefter for at åbne dækslet til blækpatronerne. Slæden flytter ud i printerens venstre side. Vent, indtil slæden ikke bevæger sig og er stille, før du fortsætter.
    bemærk:
  Hvis scannerlåget er åbent, åbnes dækslet til blækpatronerne ikke
  Figur : Åbn dækslet til blækpatronerne
  Billede: Åbn dækslet til blækpatronerne
 3. Sørg for, at farveikonet på hver blækpatron matcher holderens farveikon. Hvis ikonerne ikke matcher, skal du fjerne blækpatronen og sætte den i den korrekte holder.
  Figur : Kontrollér farveikonerne på blækpatronerne og holderen.
  Billede: Sørg for, at farveikonet på hver blækpatron matcher holderens farveikon.
 4. Kør en finger langs toppen af blækpatronerne for at kontrollere, om der er eventuelle løse blækpatroner i slæden. Tryk ned på eventuelle blækpatroner, der er højere end de andre, for at klikke blækpatronerne på plads i deres holdere.
  Figur : Tryk ned på den løse blækpatron
  Billede: Tryk ned på blækpatronen for at sætte den i igen
 5. Fjern blækpatronen fra slæden, hvis den ikke klikker på plads.
 6. Bøj forsigtigt tappen væk fra blækpatronen.
    advarsel:
  Pas på ikke at bøje tappen længere ud end ca. 1,2 cm. Det kan ødelægge blækpatronen eller få tappen til at brække af, hvis du bøjer tappen for meget.
  Figur : Bøj forsigtigt tappen væk fra blækpatronen
  Billede: Bøj forsigtigt tappen væk fra blækpatronen
 7. Sæt blækpatronen ind i slæden igen, indtil den klikker på plads, og luk derefter dækslet til blækpatronerne.
  Figur : Luk dækslet til blækpatronerne
  Billede: Luk dækslet til blækpatronerne
 8. Kontrollér, om der vises nogen fejlmeddelelser på printerens kontrolpanel.
Løsning 3: Fjern, undersøg og genindsæt den fejlbehæftede blækpatron
Ophobet blæk eller snavs på blækpatronens kontakter kan forårsage blækpatronfejl. Følg nedenstående trin for at fjerne, undersøge og rengøre de fejlbehæftede blækpatroner (blækpatroner angivet i fejlmeddelelsen).
Trin 1: Fjern og undersøg blækpatronen
Gør følgende for at fjerne blækpatronerne og undersøge dem:
 1. Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde for printeren, hvis den ikke allerede er tændt.
 2. Placer dine fingre i holderen i venstre side af printeren, og træk derefter for at åbne dækslet til blækpatronerne. Slæden flytter ud i printerens venstre side. Vent, indtil slæden ikke bevæger sig og er stille, før du fortsætter.
    bemærk:
  Hvis scannerlåget er åbent, åbnes dækslet til blækpatronerne ikke
  Figur : Åbn dækslet til blækpatronerne
  Billede: Åbn dækslet til blækpatronerne
 3. Tryk tappen foran på den gamle blækpatron indad for at frigøre den, og træk derefter blækpatronen opad for at fjerne den fra holderen.
  Figur : Tryk blækpatronen indad, og træk derefter opad for at fjerne den
  Billede: Tryk blækpatronen indad, og træk derefter opad for at fjerne den
 4. Tag fat i blækpatronens sider.
    advarsel:
  Rør ikke de kobberfarvede kontakter eller blækdyserne. Berøring kan forårsage tilstopning, blækfejl samt dårlig elektrisk forbindelse.
 5. Undersøg den kobberfarvede kontakt på blækpatronen for ophobet blæk eller snavs.
  Figur : Kobberfarvet kontakt på blækpatron
Trin 2: Rengør blækpatronens kontakter, og genindsæt blækpatronerne
Følg disse trin for at rengøre blækpatronens kontakter og geninstallere blækpatronerne i printeren.
  advarsel:
Rengør blækpatronerne én ad gangen. Lad ikke blækpatroner være ude af printeren i mere end 30 minutter. Sluk aldrig for printeren, når en blækpatron er fjernet fra dens holder. Efterlades blækpatronholdere tomme, kan det forårsage skade på blæksystemet.
 1. Hav følgende materialer klar:
  • Tørt skumgummi, en fnugfri klud eller andet blødt materiale, der ikke går i stykker eller efterlader fibre (kaffefiltre er velegnede)
  • Destilleret, filtreret vand eller vand på flaske (postevand kan indeholde affaldsstoffer, der kan beskadige blækpatronerne)
     advarsel:
   Brug ikke rensemidler til trykplader eller alkohol til at rengøre blækpatronernes kontakter med. Disse kan beskadige blækpatronerne eller printeren.
 2. Fugt en skumgummisvamp eller en ren, fnugfri klud med destilleret og filtreret vand, eller vand på flaske, og brug den til at tørre de kobberfarvede kontakter på blækpatronen af.
  Figur : Kobberfarvet kontakt på blækpatron
 3. Sæt forsigtigt blækpatronen tilbage i dens holder, og tryk så blækpatronen ned, indtil den klikker på plads.
  Figur : Genindsæt blækpatronen
  Billede: Genindsæt blækpatronen
    bemærk:
  Sørg for at sætte blækpatronen i den holder, der har samme farve bogstav som den farve, du installerer.
 4. Gentag om nødvendigt disse trin, hvis du skal udskifte andre blækpatroner.
 5. Luk dækslet til blækpatronerne.
  Figur : Luk dækslet til blækpatronerne
  Billede: Luk dækslet til blækpatronerne
 6. Kontrollér, om der vises nogen fejlmeddelelser på printerens kontrolpanel.
Løsning 4: Tag blækpatronerne ud, og sæt dem i igen
Fjernelse og genindsætning af blækpatronerne endnu en gang kan hjælpe med at løse problemet. Gentag trinnene, du udførte tidligere i dette dokument, for at fjerne og genindsætte blækpatronerne.
Løsning 5: Rengør blækpatronens kontakter igen
Rengøring af blækpatronens kontakter kan hjælpe med at løse problemet. Gentag trinnene, du udførte tidligere i dette dokument for at rengøre blækpatronens kontakter.
 • Hvis disse trin løste problemet, behøver du ikke gå videre med fejlfindingen.
 • Fortsæt til næste løsning, hvis problemet ikke er løst.
Løsning 6: Nulstil printeren
Frakobling af netledningen fra printeren kan nulstille printeren, så den genkender de rensede blækpatroner. Følg disse trin for at nulstille printeren.
 1. Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde for produktet.
 2. Tag netledningen ud bag på produktet, mens printeren er tændt.
 3. Tag netledningen ud af stikkontakten.
 4. Vent mindst 60 sekunder.
 5. Sæt netledningen tilbage i stikkontakten.
 6. Sæt netledningen i igen bag på produktet.
 7. Hvis produktet ikke tænder af sig selv, skal du trykke på tænd/sluk-knappen for at tænde det.
 8. Kontrollér, om der vises nogen fejlmeddelelser på printerens kontrolpanel.
Løsning 7: Udskift den/de fejlbehæftede blækpatron(er)
Fejlmeddelelsen på kontrolpanelet indeholder farvede cirkler, som angiver de specifikke blækpatroner, der har forårsaget fejlen. Kontrollér kontrolpanelet for at identificere den/de fejlbehæftede blækpatron(er), og følg derefter disse trin for at udskifte den/dem.
Hvis patronen eller skrivehovedet er defekt, er det muligvis dækket af garantien. For at kontrollere garantien på dine blæk- eller tonerprodukter, skal du gå til hp.com/go/learnaboutsupplies og gennemse oplysningerne om begrænset garanti på dine forbrugsvarer.
Besøg HP SureSupply for at kontrollere blækpatronkompatibiliteten eller købe nye blækpatroner og andre forbrugsvarer.
 1. Gå til HP SureSupply.
 2. Hvis det er nødvendigt, skal du vælge dit land/område.
  Figur : Land/område-vælger
  Valg af land/område
 3. Følg anvisningerne på skærmen for at bestille nye forbrugsvarer eller kontrollere patronkompatibiliteten med din printer.
Du kan også købe originale HP-patroner og -forbrugsvarer hos andre forhandlere.
 1. Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde for printeren, hvis den ikke allerede er tændt.
 2. Placér dine fingre i åbningen i venstre side af printeren, og løft derefter forsigtigt op for at åbne patrondækslet. Slæden bevæger sig ind i adgangsområdet for blækpatroner. Vent i nogle sekunder, indtil slæden ikke er i brug og stille, før du fortsætter.
    bemærk:
  Hvis scannerlåget er åbent, åbnes dækslet til blækpatronerne ikke.
  Figur : Placér dine fingre i holderen i venstre side af printeren
  Billede: Holder i printerens venstre side
    bemærk:
  Hvis scannerlåget er åbent, åbnes dækslet til blækpatronerne ikke. Luk dækslet.
 3. Tryk tappen foran på den gamle blækpatron indad for at frigøre den, og træk derefter blækpatronen opad for at få den ud af holderen.
  Figur : Tag blækpatronen ud af holderen
  Billede: Tag blækpatronen ud af holderen
 4. Tag en ny blækpatron ud af emballagen, og træk derefter den orange træktap lige tilbage.
    advarsel:
  Sørg for, at du fjerner den orange træktap og plastikket fuldstændigt, før du fjerner den orange hætte i næste trin. Ellers kan der sive blæk ud fra blækpatronen. Når du fjerner plastikemballagen, rives papirmærkatet på blækpatronen lidt i stykker, hvilket er nødvendigt, for at blækpatronen kan ventileres.
  Figur : Træk den orange tap på omslaget lige tilbage
  Billede: Træk den orange tap lige tilbage
 5. Hold på blækpatronens sider, og drej derefter den orange beskyttelseshætte mod uret for at brække den af blækpatronen.
  Figur : Drej den orange hætte, så den brækker af blækpatronen
  Billede: Drej den orange hætte, så den brækker af blækpatronen
    advarsel:
  Rør ikke de kobberfarvede kontakter eller blækdyserne. Berøring kan forårsage tilstopning, blækfejl samt dårlig elektrisk forbindelse.
 6. Vend blækpatronen, så dens kontakter vender nedad, og sørg derefter for, at etikettens farve stemmer overens med farveprikken på slæden.
 7. Sæt blækpatronen i holderen, og tryk derefter forsigtigt blækpatronen ned, indtil den klikker på plads.
  Figur : Installér blækpatronen
  Billede: Installér blækpatronen
 8. Gentag disse trin for at installere alle de nye blækpatroner.
 9. Luk dækslet til blækpatronerne. Printeren justerer automatisk blækpatronerne.
  Figur : Luk dækslet til blækpatronerne
  Billede: Luk dækslet til blækpatronerne
 10. Kontrollér, om der vises nogen fejlmeddelelser på printerens kontrolpanel.
Udfør service på eller udskift dit HP-produkt, hvis du har gennemgået alle ovenstående trin.
Hvis du vil se, om produktet stadig er omfattet af garanti, skal du gå til garantitjek-webstedet http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontakt HP Support for at planlægge en reparation eller udskiftning. Kontakt HP Support, hvis du befinder dig i Asien og Stillehavsområdet, for at finde et lokalt servicecenter i dit område.
Der pålægges muligvis reparationsgebyrer for produkter, der ikke er dækket af garantien.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-online-communities-portlet

Funktioner
Indlæser...

Spørg gruppen!


Supportforum

Supportforum

Deltag i samtalen! Find løsninger, stil spørgsmål, og del råd med andre ejere af HP-produkter. Besøg nu


hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...