hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...

Velkommen til HP's kundesupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...
 • Oplysning
  Information vedrørende seneste sikkerhedshuller

   

  HP er opmærksom på de seneste sikkerhedhuller refereret til som “speculative execution side-channel attacks” som har effekt på mange moderne processorer (Intel, AMD og ARM) og styresystemer. HP vil løbende give informationsopdateringer på denne support side, som snart vil være tilgængelig. 

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP Color LaserJet Enterprise M651 - Opstilling af printeren (hardware) (xh-model)

  bemærk:
Dette dokument vedrører modellen HP Color LaserJet Enterprise M651xh.
Dette dokument indeholder en beskrivelse af, hvordan du kan opstille de fysiske dele af printeren. Fuldfør disse trin, før du installerer printersoftwaren på computeren.
Hvis printerhardwaren allerede er sat op, skal du se afsnittet Links til instruktioner for softwareinstallation sidst i dette dokument for at få hjælp til softwareinstallationen.
Dette dokument indeholder følgende trin til opstilling af printeren:
Pak printeren ud
 1. Vælg et sted til placering af printeren, hvor der er overensstemmelse med følgende specifikationer:
  • Et jævnt arbejdsområde, godt ventileret område og beskyttet mod direkte sollys
  • Temperaturinterval: 15 - 30 °C
  • Luftfugtighedsinterval: 10 %-80 %
  Sørg for, at der er tilstrækkelig plads rundt om printeren, så alle dæksler og bakker kan åbnes.
  Figur : Pladskrav
 2. Monter ramperne ved at følge vejledningen på kassen. Rul derefter HP-printeren ud af kassen, og fjern emballagen. Kontrollér, at indholdet stemmer overens med denne illustration.
    advarsel:
  Printeren vejer 69,6 kg. HP anbefaler, at der bruges fire personer til at flytte printeren.
    bemærk:
  HP anbefaler at genbruge emballagen, hvis det er muligt.
  Figur : Indholdet i kassen
 3. Fjern al tape og indpakningsmateriale uden om printeren. Åbn alle låger og papirbakker, og fjern al tape, orange plastikbakkeindlæg og anden emballage inden i printeren.
  Figur : Fjern forsendelsestapen og den beskyttende flamingo
Tilslut netværkskablet (ekstraudstyr)
Hvis printeren skal have forbindelse til et netværk, skal du tilslutte netværkskablet nu. Hvis ikke, kan du springe dette trin over og gå til afsnittet Tilslut netledningen, og tænd for printeren i dette dokument.
  advarsel:
Du må ikke tilslutte et USB-kabel nu. Hvis du vil slutte printeren til computeren med et USB-kabel, skal du tilslutte kablet, når du bliver bedt om det under softwareinstallationen.
Figur : Tilslut netværkskablet
Tilslut netledningen, og tænd for printeren
Figur : Slå strømmen til, og tænd for printeren
 1. Forbind netledningen til printeren. Hvis du vil forhindre beskadigelse af printeren, skal du kun bruge den netledning, der fulgte med produktet.
 2. Sæt netledningen i en stikkontakt med jordforbindelse.
    advarsel:
  Kontrollér, at strømforsyningen svarer til printerens spændingsangivelse. Spændingsangivelsen findes på printeretiketten. Printeren bruger enten 100-127 V eller 220-240 V og 50/60 Hz.
 3. Tænd printeren.
  Vent 60 sekunder, før du fortsætter. Hvis printeren har forbindelse til et netværk, genkender netværket nu printeren og tildeler den en IP-adresse eller et værtsnavn.
 4. På kontrolpanelet skal du indstille sprog, dato- og tidsformater samt tidszone. Når startskærmbilledet vises, skal du trykke på Startopsætning og aktivere grundlæggende printerfunktioner.
  Til avanceret opsætning af printere, der er tilsluttet et netværk, skal du angive printerens IP-adresse i adresselinjen i en webbrowser, når installationen af softwaren er fuldført. Følg disse trin for at finde IP-adressen:
    bemærk:
  Trinnene til at finde printeren IP-adresse varierer afhængigt af typen af kontrolpanel. Se tabellen i trin 5 for at bestemme dit kontrolpanels type.
  • FutureSmart 3: Tryk på knappen Netværk på startskærmbilledet på printerens kontrolpanel.
  • FutureSmart 4: Tryk på ikonet Oplysninger på startskærmbilledet på printerens kontrolpanel, og tryk derefter på knappen Netværk .
 5. Hvis printeren er tilsluttet med et USB-kabel, kræver softwareinstallationsprocessen, at printeren tændes og er i Klar-tilstand. Følg disse trin for at konfigurere indstillingen Vækning/auto til, så printeren aktiveres fra dvaletilstand under softwareinstallationsprocessen:
    bemærk:
  Trinnene varierer afhængigt af kontrolpanelet.
  FutureSmart 3
  FutureSmart 4
  FutureSmart 3
  1. På startskærmbilledet på printerens kontrolpanel skal du rulle til og trykke på knappen Administration.
  2. Vælg menuen Generelle indstillinger.
  3. Tryk på menupunktet Energiindstillinger.
  4. Tryk på menupunktet Aktivér/tænd automatisk ved disse hændelser.
  5. Tryk på menupunktet Alle hændelser.
  FutureSmart 4
  1. Vælg Indstillinger på startskærmbilledet i printerens kontrolpanel.
  2. Åbn følgende menuer:
   • Generelt
   • Energiindstillinger
   • Dvaleindstillinger
  3. Vælg menupunktet HP Auto fra/Auto til (Vækning ved de fleste hændelser), og tryk derefter på Udført.
Læg papir i bakke 2, bakke 3 og bakke 4
  bemærk:
Fremgangsmåden for ilægning af papir i bakke 3 og bakke 4 er den samme som for bakke 2. Kun bakke 2 er vist her.
 1. Åbn bakken.
    bemærk:
  Åbn ikke denne bakke, mens den er i brug.
  Figur : Åbn bakken
 2. Juster papirlængde- og papirbreddestyrene ved at trykke justeringslåsene sammen og trække i styrene, så de passer til formatet på det papir, du bruger.
  Figur : Juster styrene
 3. Læg papir i bakken. Kontroller papiret for at sikre, at styrene rører stakken let uden at bøje den.
    bemærk:
  Undgå at overfylde bakken, da dette kan medføre papirstop. Sørg for, at det øverste af stakken er under indikatoren for fuld bakke.
    bemærk:
  Hvis bakken ikke er justeret korrekt, vises der muligvis en fejlmeddelelse under udskrivning, eller der kan opstå papirstop.
  Figur : Ilæg papir
 4. Luk bakken.
  Figur : Luk bakken
 5. Konfigurationsmeddelelsen for bakken vises på printerens kontrolpanel.
 6. Tryk på knappen OK for at acceptere den valgte type og det valgte format, eller tryk på knappen Rediger for at vælge et andet papirformat eller en anden papirtype.
 7. Vælg den korrekte type og det korrekte format, og tryk herefter på knappen OK.
Læg papir i inputbakken med høj kapacitet til 1.500 ark (bakke 5)
 1. Åbn bakken.
    bemærk:
  Åbn ikke denne bakke, mens den er i brug.
  Figur : Åbn bakken
 2. Juster papirbreddestyrene til den korrekte placering for papiret.
  Figur : Juster styrene
 3. Drej papirstophåndtaget til den korrekte placering for papiret.
  Figur : Juster papirstophåndtaget
 4. Læg papir i bakken. Kontroller papiret for at sikre, at styrene rører stakken let uden at bøje den.
    bemærk:
  Undgå at overfylde bakken, da dette kan medføre papirstop. Sørg for, at det øverste af stakken er under indikatoren for fuld bakke.
    bemærk:
  Hvis bakken ikke er justeret korrekt, vises der muligvis en fejlmeddelelse under udskrivning, eller der kan opstå papirstop.
  Figur : Ilæg papir
 5. Luk bakken.
  Figur : Luk bakken
 6. Konfigurationsmeddelelsen for bakken vises på printerens kontrolpanel.
 7. Tryk på knappen OK for at acceptere den valgte type og det valgte format, eller tryk på knappen Rediger for at vælge et andet papirformat eller en anden papirtype.
 8. Vælg den korrekte type og det korrekte format, og tryk herefter på knappen OK.
Kontrollér, at printeren fungerer
Gennemfør nedenstående trin for at kontrollere, at printeren kan udskrive.
  bemærk:
Trinnene varierer afhængigt af kontrolpanelet.
FutureSmart 3
FutureSmart 4
FutureSmart 3
 1. På startskærmbilledet på printerens kontrolpanel skal du rulle til og trykke på knappen Administration.
 2. Åbn følgende menuer:
  • Rapporter
  • Konfigurations-/statussider
 3. Tryk på menupunktet Konfigurationsside for at markere det.
 4. Tryk på knappen Udskriv for at udskrive konfigurations- og Jetdirect-siderne.
 5. Hvis printeren har forbindelse til et netværk, kan du finde IP-adressen på Jetdirect-siden.
  • IPv4: Hvis IP-adressen er 0.0.0.0 eller 192.0.0.192 eller 169.254.x.x, skal du konfigurere IP-adressen manuelt. Ellers er netværkskonfigurationen udført uden fejl.
  • IPv6: Hvis IP-adressen starter med "fe80:", bør printeren kunne udskrive. Ellers skal du konfigurere IP-adressen manuelt.
  Figur : Jetdirect-side
FutureSmart 4
 1. Vælg Rapporter på startskærmbilledet på printerens kontrolpanel.
 2. Vælg Konfiguration/statussider.
 3. Vælg Konfigurationsside.
 4. Vælg Udskriv for at udskrive konfigurations- og Jetdirect-sider.
 5. Hvis printeren har forbindelse til et netværk, kan du finde IP-adressen på Jetdirect-siden.
  • IPv4: Hvis IP-adressen er 0.0.0.0 eller 192.0.0.192 eller 169.254.x.x, skal du konfigurere IP-adressen manuelt. Ellers er netværkskonfigurationen udført uden fejl.
  • IPv6: Hvis IP-adressen starter med "fe80:", bør printeren kunne udskrive. Ellers skal du konfigurere IP-adressen manuelt.
  Figur : Jetdirect-side
Opdatér firmwaren (valgfrit, men anbefales)
HP opdaterer jævnligt funktioner, som er tilgængelige i printerens firmware. Opdatér printerens firmware for at få glæde af de nyeste funktioner.
  bemærk:
Kontakt netværksadministratoren, før du opdaterer printerens firmware.
Klik her for at få flere oplysninger om opdatering af printerens firmware vha. et USB-flashdrev eller den integrerede webserver (EWS).
Links til instruktioner for softwareinstallation
Installer printersoftwaren, når du har fuldført de foregående konfigurationstrin.
Windows: Installer printersoftwaren fra cd'en.
Mac: Der medfølger ikke installationsprogram til Mac på software-cd'en. Trinene til at downloade Mac-installationssoftwaren er følgende:
 1. Vælg Supportindstillinger.
 2. Vælg Drivere, software og firmware under Downloadindstillinger.
 3. Vælg operativsystemversionen, og klik på DOWNLOAD.
  advarsel:
Du må ikke tilslutte et USB-kabel nu. Hvis du vil slutte printeren til computeren med et USB-kabel, skal du tilslutte kablet under softwareinstallationen.
Du kan få vist en installationsvejledning for softwaren ved at klikke på linket til computerens operativsystem og forbindelsestypen.
Windows
Mac OS X

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-online-communities-portlet

Funktioner
Indlæser...

Spørg gruppen!


Supportforum

Supportforum

Deltag i samtalen! Find løsninger, stil spørgsmål, og del råd med andre ejere af HP-produkter. Besøg nu


hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...