hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP Enterprise - Udskrivning af printerrapporter

Produktrapporter giver detaljerede oplysninger om printeren og dens aktuelle konfiguration. Følg trinnene i dette dokument for at udskrive eller få vist produktrapporter.
bemærk:
Trinnene varierer afhængigt af typen af kontrolpanel.
FutureSmart 3
FutureSmart 4

menuen Rapporter

Første niveau
Andet niveau
Beskrivelse
Konfig.-/statussider
Menuoversigt til Administration
Viser strukturen i menuen Administration.
Siden Sådan oprettes der forbindelse
Viser IP-adressen, værtsnavnet og MAC-adressen for printeren, hvis den er tilsluttet et netværk. Hvis det er muligt, viser den også HP ePrint- og AirPrint-adresserne.
Siden Aktuelle indstillinger
Viser de aktuelle indstillinger for alle indstillingerne i menuen Administration.
Konfigurationsside
Viser printerindstillingerne og installeret tilbehør.
Statusside for forbrugsvarer
Viser forbrugsvarernes omtrentlige resterende levetid; rapportstatistik over det samlede antal sider og job, der er behandlet, serienummer, sideantal og vedligeholdelsesoplysninger.
HP angiver den omtrentlige resterende levetid for forbrugsvarer af hensyn til kunden. De faktiske niveauer for resterende levetid for forbrugsvarer kan afvige fra de angivne omtrentlige værdier.
Forbrugsside
Viser antallet af alle de papirformater, der har passeret gennem produktet og angiver, om disse var simpleks-, dupleks-, sort-hvide eller farveudskrifter, og sideantallet rapporteres.
Filmappeside
Viser filnavnet og mappenavnet for filer, der er lagret i printerens hukommelse.
Statusside for webtjenester
Viser de registrerede webtjenester for printeren.
Joblog for farveforbrug (kun farveprodukter)
Viser statistik over farvebrug for printeren.
Faxrapporter (kun faxmodeller)
Faxaktivitetslog
Indeholder en liste over faxer, som er sendt fra eller modtaget af denne printer.
Faktureringskoderapport
En liste over de faktureringskoder, som er anvendt for udgående faxer. Denne rapport viser, hvor mange sendte faxer der er faktureret til hver kode.
Liste over blokerede faxer
En liste over telefonnumre, som er blokeret, så der ikke kan sendes faxer fra dem til denne printer.
Kortnummerliste
Viser de hurtigopkaldsnumre, der er oprettet for denne printer.
Faxopkaldsrapport
En detaljeret rapport over den sidste sendte eller modtagne fax.
Andre sider
Demonstrationsside
Udskriver en demonstrationsside, der viser printerens udskrivningsfunktioner.
RGB-prøver (kun farveprodukter)
Udskriver farveprøver for forskellige RGB-værdier. Brug prøverne som vejledning, når du skal justere de udskrevne farver.
CMYK-prøver (kun farveprodukter)
Udskriver farveprøver for forskellige CMYK-værdier. Brug prøverne som vejledning, når du skal justere de udskrevne farver.
PCL-fontliste
Udskriver de tilgængelige PCL-skrifttyper.
PS-fontliste
Udskriver i de tilgængelige HP postscript level 3-emuleringsskrifttyper.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...