hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...

Velkommen til HP's kundesupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP Color LaserJet Enterprise - Forbedring af udskriftskvaliteten

Indledning
Følgende oplysninger indeholder fejlfindingstrin til løsning af problemer med udskriftskvaliteten, herunder følgende problemer:
 • Udtværing
 • Sløret udskrift
 • Mørk udskrift
 • Lys udskrift
 • Streger
 • Manglende toner
 • Spredte tonerpletter
 • Løs toner
 • Forvredne billeder
Prøv følgende løsninger i den viste rækkefølge for at løse disse eller andre problemer med udskriftskvaliteten.
For oplysninger om løsning af specifikke billeddefekter skal du gå til Løsning af problemer med udskriftskvaliteten (c05105364).
Opdatering af printerfirmwaren
Prøv at opgradere printerfirmwaren. Du kan få flere oplysninger ved at se Opdater firmware vha. et USB-flashdrev eller den integrerede webserver (EWS) (c03847912) eller Opdater firmware vha. Web Jetadmin (c03840408).
Udskriv fra et andet softwareprogram
Prøv at udskrive fra et andet softwareprogram. Hvis siden udskrives korrekt, skyldes problemet det softwareprogram, du udskriver fra.
Kontrol af papirtype for udskriftsjobbet
Kontroller indstillingen af papirtype, når du udskriver fra et softwareprogram, og de udskrevne sider er udtværede, uskarpe eller mørke, eller hvis papiret er krøllet, der er tonerpletter på papiret eller små områder uden toner.
Kontrollér papirtypeindstillingen på printeren
 1. Åbn bakken.
 2. Kontrollér, at der er lagt den korrekte type papir i bakken.
 3. Luk bakken.
 4. Følg instruktionerne på kontrolpanelet for at bekræfte eller ændre papirtypeindstillingerne for bakken.
Kontrol af papirtypeindstilling (Windows)
 1. Vælg indstillingen Udskriv i softwareprogrammet.
 2. Vælg printeren, og klik derefter på knappen Egenskaber eller Indstillinger.
 3. Klik på fanen Papir/Kvalitet.
 4. På rullelisten Papirtype skal du klikke på Flere....
 5. Udvid listen med indstillinger for Typen er: .
 6. Udvid den kategori af papirtyper, der bedst beskriver dit papir.
 7. Vælg en indstilling for den type papir, du bruger, og klik derefter på knappen OK.
 8. Klik på knappen OK for at lukke dialogboksen Dokumentegenskaber. Klik på knappen OK i dialogboksen Udskriv for at udskrive jobbet.
Kontrol af papirtypeindstilling (OS X)
 1. Klik på menuen Filer, og klik derefter på Udskriv.
 2. Vælg printeren i menuen Printer.
 3. Som standard viser printerdriveren menuen Kopier og sider. Åbn rullelisten i menuen, og klik derefter på menuen Færdigbehandling.
 4. Vælg en type på rullelisten Medietype.
 5. Klik på knappen Udskriv.
Kontrol af status for tonerpatron
Følg disse trin for at kontrollere den anslåede tilbageværende levetid for tonerpatronerne og eventuelt status for de øvrige udskiftelige vedligeholdelsesdele.
  bemærk:
Trinnene varierer afhængigt af typen af kontrolpanel.
FutureSmart 3
FutureSmart 4
Trin 1: Udskriv statussiden for forbrugsvarer
 • FutureSmart 3: På startskærmbilledet på printerens kontrolpanel skal du vælge menuen Forbrugsvarer, vælge Administrer forbrugsvarer og derefter vælge Udskriv status for forbrugsvarer.
 • FutureSmart 4: På startskærmbilledet på printerens kontrolpanel skal du vælge menuen Rapporter, vælge menuen Konfigurations-/statussider og derefter vælge Statusside over forbrugsvarer. Vælg Udskriv for at udskrive siden.
Trin 2: Kontroller forbrugsvarernes status
 1. Kontroller procenten for tilbageværende levetid for tonerpatronerne og eventuelt status for de øvrige udskiftelige vedligeholdelsesdele.
  Der kan forekomme problemer med udskriftskvaliteten, når du bruger en tonerpatron, der har nået slutningen af dens anslåede levetid. Statussiden for forbrugsvarer angiver, når en forbrugsvares niveau er meget lavt. Når en HP-forbrugsvare har nået meget lav-grænsen, er HP Premium Protection-garantien for den pågældende vare udløbet.
  Tonerpatronen behøver ikke at blive udskiftet med det samme, medmindre udskriftskvaliteten ikke længere er acceptabel. Overvej at have en ekstra patron klar, så du kan installere den, når udskriftskvaliteten ikke længere er acceptabel.
  Hvis du beslutter, at du vil udskifte en tonerpatron eller andre udskiftelige vedligeholdelsesdele, viser statussiden for forbrugsvarer varenumrene på de originale HP-varer.
 2. Kontroller, om du bruger en original HP-patron.
  På en original HP-tonerpatron står der "HP" eller "HP", eller den vises med HP-logoet. Besøg www.hp.com/go/learnaboutsupplies for at få flere oplysninger om, hvordan du identificerer HP-patroner.
Udskriv en renseside
Under udskrivningen kan papir, toner og støvpartikler akkumuleres inde i printeren, og det kan forårsage problemer med udskriftskvaliteten, f.eks. tonerpletter eller stænk, udtværede områder, striber, streger eller gentagne mærker.
Følg nedenstående trin for at rengøre printerens papirgang.
  bemærk:
Trinnene varierer afhængigt af typen af kontrolpanel.
FutureSmart 3
FutureSmart 4
FutureSmart 3
 1. Vælg menuen Enhedsvedligeholdelse på startskærmbilledet på printerens kontrolpanel.
 2. Vælg Kalibrering/rensning, og vælg derefter Renseside.
FutureSmart 4
 1. Vælg menuen Supportværktøjer fra startskærmbilledet på printerens kontrolpanel.
 2. Vælg følgende menuer:
  • Vedligeholdelse
  • Kalibrering/rensning
  • Renseside
 3. Vælg Udskriv for at udskrive siden.
Meddelelsen Renser... vises på printerens kontrolpanel. Rensningsprocessen tager ca. fem minutter at fuldføre. Sluk ikke printeren, før rengøringsprocessen er fuldført. Når den er fuldført, kan du kassere den udskrevne side.
Undersøg visuelt, om tonerpatronen eller patronerne er beskadigede.
Følg disse trin for at undersøge hver enkelt tonerpatron.
 1. Tag tonerpatronerne ud af printeren, og kontroller, at forseglingstapen er blevet fjernet.
 2. Kontroller, om hukommelseskortet er beskadiget.
 3. Undersøg overfladen af den grønne billedtromle.
    advarsel:
  Rør ikke ved billedtromlen. Fingeraftryk på billedtromlen kan forårsage problemer med udskriftskvaliteten.
 4. Hvis du finder ridser, fingeraftryk eller anden skade på billedtromlen, skal du udskifte tonerpatronen.
 5. Sæt tonerpatronen i igen, og udskriv nogle få sider for at se, om problemet blev løst.
Kontroller papiret og udskrivningsmiljøet
Trin et: Brug papir, der opfylder HP's specifikationer
Nogle problemer med udskriftskvaliteten kan opstå, fordi der bruges papir, som ikke overholder HP's specifikationer.
 • Brug altid en papirtype og -vægt, som denne printer understøtter.
 • Kontroller, at papiret er af en god kvalitet og fri for hakker, flænger, pletter, løse partikler, støv, folder, mangler, hæfteklammer og bøjede eller bukkede kanter.
 • Brug papir, der ikke tidligere er udskrevet på.
 • Brug papir, der ikke indeholder metalmateriale som f.eks. glitter.
 • Brug papir, der er udviklet til brug med laserprintere. Brug ikke papir, der kun er udviklet til brug med Inkjet-printere.
 • Brug ikke en papirtype, som er for kraftig. Glattere papir giver generelt en bedre udskriftskvalitet.
Trin to: Kontroller miljøet
Miljøet kan direkte påvirke udskriftskvalitet og er en almindelig årsag til problemer med udskriftskvalitet eller papirfødning. Prøv følgende løsningsforslag:
 • Flyt printeren væk fra steder med træk som f.eks. åbne vinduer og døre eller luftkanaler til aircondition.
 • Sørg for, at printeren ikke udsættes for temperaturer eller luftfugtighed, der ligger uden for printerspecifikationerne.
 • Du må ikke placere printeren i et aflukket rum som f.eks. et skab.
 • Placer printeren på et solidt og vandret underlag.
 • Fjern alt, der blokerer for luftkanalerne på printeren. Printeren kræver god luftcirkulation på alle sider, også foroven.
 • Beskyt printeren mod luftbåret snavs, støv, damp, fedt eller andre elementer, der kan efterlade snavs inde i printeren.
Trin 3: Individuel bakkejustering
Følg disse trin, når tekst eller billeder ikke er centreret eller justeret korrekt på den udskrevne side, når du udskriver fra specifikke bakker.
  bemærk:
Trinnene varierer afhængigt af typen af kontrolpanel.
FutureSmart 3
FutureSmart 4
FutureSmart 3
 1. Vælg menuen Administration på startskærmbilledet på printerens kontrolpanel.
 2. Vælg følgende menuer:
  • Generelle indstillinger
  • Udskriftskvalitet
  • Billedregistrering
 3. Vælg den bakke, der skal justeres.
 4. Vælg Udskriv testside, og følg derefter vejledningen på de udskrevne sider.
 5. Vælg Udskriv testside igen for at bekræfte resultatet, og juster yderligere om nødvendigt.
 6. Vælg Gem for at gemme de nye indstillinger.
FutureSmart 4
 1. Åbn menuen Indstillinger på startskærmbilledet på printerens kontrolpanel.
 2. Vælg følgende menuer:
  • Kopier/udskriv eller Udskriv
  • Udskriftskvalitet
  • Billedregistrering
 3. Vælg Bakke, og vælg derefter bakken, der skal justeres.
 4. Vælg Udskriv testside, og følg derefter vejledningen på de udskrevne sider.
 5. Vælg Udskriv testside igen for at bekræfte resultatet, og juster yderligere om nødvendigt.
 6. Vælg Udført for at gemme de nye indstillinger.
Prøv en anden printerdriver
Prøv en anden printerdriver, hvis der udskrives fra et softwareprogram, og de udskrevne sider har uventede linjer i grafik, manglende tekst, forkert formatering eller andre fonte.
Hent en af følgende drivere fra HP's websted: www.hp.com/go/support.
HP PCL.6-driver
Hvis den er tilgængelig, understøtter denne printerspecifikke printerdriver ældre operativsystemer som f.eks. Windows® XP og Windows Vista®. Du finder en liste med understøttede operativsystemer på www.hp.com/go/support.
HP PCL 6-driver
Denne printerspecifikke printerdriver understøtter Windows 7 og nyere operativsystemer, der understøtter version 3-drivere. Du finder en liste med understøttede operativsystemer på www.hp.com/go/support.
HP PCL-6-driver
Denne produktspecifikke printerdriver understøtter Windows 8 og nyere operativsystemer, der understøtter version 4-drivere. Du finder en liste med understøttede operativsystemer på www.hp.com/go/support.
HP UPD PS-driver
 • Anbefalet til udskrivning med Adobe®-softwareprogrammer eller med andre softwareprogrammer, der er meget grafiktunge
 • Giver understøttelse af udskrivning i forbindelse med postscript-emuleringsbehov eller understøttelse af postscript flash-fonte
HP UPD PCL 6
 • Anbefales ved udskrivning i alle Windows-miljøer
 • Leverer den bedste hastighed, udskriftskvalitet og understøttelse af printerfunktioner for de fleste brugere
 • Udviklet med henblik på justering med Windows Graphic Device Interface (GDI) for at opnå den bedste hastighed i Windows-miljøer
 • Er muligvis ikke fuldstændig kompatibel med tredjeparts- og brugerdefinerede softwareprogrammer, som er baserede på PCL 5
Kalibrer printeren for at justere farverne
Kalibrering er en printerfunktion, der optimerer udskriftskvaliteten.
Følg disse trin for at løse problemer med udskriftskvaliteten som f.eks. forkert justerede farver, farvede skygger, sløret grafik eller andre problemer med udskriftskvaliteten.
  bemærk:
Trinnene varierer afhængigt af typen af kontrolpanel.
FutureSmart 3
FutureSmart 4
FutureSmart 3
 1. Vælg menuen Enhedsvedligeholdelse på startskærmbilledet på printerens kontrolpanel.
 2. Vælg følgende menuer:
  • Kalibrering/rensning
  • Fuld kalibrering
 3. Vælg Start for at starte kalibreringsprocessen.
FutureSmart 4
 1. Vælg menuen Supportværktøjer fra startskærmbilledet på printerens kontrolpanel.
 2. Vælg følgende menuer:
  • Vedligeholdelse
  • Kalibrering/rensning
  • Fuld kalibrering
 3. Vælg Start for at starte kalibreringsprocessen.
  Meddelelsen Kalibrerer vises på printerens kontrolpanel. Kalibreringsprocessen tager nogle få minutter at færdiggøre. Sluk ikke printeren, før kalibreringsprocessen er fuldført.
 4. Vent, mens printeren kalibreres, og forsøg derefter at udskrive igen.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-online-communities-portlet

Funktioner
Indlæser...

Spørg gruppen!


Supportforum

Supportforum

Deltag i samtalen! Find løsninger, stil spørgsmål, og del råd med andre ejere af HP-produkter. Besøg nu


hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...