hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...

Velkommen til HP's kundesupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP LaserJet Enterprise MFP M725 - Opstilling af printeren (hardware) (z+-model)

  bemærk:
Dette dokument er til HP LaserJet Enterprise 700 MFP-model M725z+.
Dette dokument indeholder en beskrivelse af, hvordan du kan opstille de fysiske dele af printeren. Fuldfør disse trin, inden du installerer printersoftwaren på din computer.
Hvis du allerede har sat printerhardwaren op og har brug for hjælp til softwareinstallation, skal du se afsnittet Links til instruktioner for softwareinstallation sidst i dette dokument.
Dette dokument indeholder følgende trin til opstilling af printeren:
Pak printeren ud
 1. Vælg et sted til placering af printeren, hvor der er overensstemmelse med følgende specifikationer:
  • Et jævnt arbejdsområde, godt ventileret område og beskyttet mod direkte sollys
  • Temperaturinterval: 15°-30° C
  • Luftfugtighedsinterval: 10 %-80 %
    advarsel:
  Printeren vejer 106 kg (233 lb.). HP anbefaler, at der bruges fire personer til at flytte printeren.
 2. Tag HP-printeren ud af kassen, og fjern derefter emballagen. Kontrollér, at indholdet stemmer overens med denne illustration.
    bemærk:
  HP anbefaler at genbruge emballagen, hvis det er muligt.
  Figur : Indholdet i kassen
 3. Fjern den orange forsendelsestape og den beskyttende flamingo.
    advarsel:
  Sørg for, at låsegrebet på papirhåndteringstilbehøret er i låst position.
  Figur : Fjern forsendelsestapen og den beskyttende flamingo
 4. Åbn dokumentføderen, og fjern derefter den beskyttende flamingo og den resterende orange forsendelsestape.
  Figur : Fjern den beskyttende flamingo og den resterende forsendelsestape
 5. Åbn bakke 2, fjern forsendelseslåsen til bakken, og luk derefter bakken.
  Figur : Fjern forsendelseslåsen fra bakke 2
 6. Åbn bakke 3, fjern forsendelseslåsen til bakken, og luk derefter bakken.
  Figur : Fjern forsendelseslåsen fra bakke 3
 7. Åbn bakke 4 og 5, fjern det orange forsendelsestape og papindlægget, og luk derefter bakkerne.
    advarsel:
  Sørg for, at låsegrebet (bag bakke 5) på papirhåndteringstilbehøret er i låst position.
  Figur : Fjern forsendelsestapen og papindlægget fra bakke 4 og 5.
 8. Åbn det højre dæksel.
  Figur : Åbn det højre dæksel
 9. Skub de orange dækselblokeringer ind, og træk derefter opad for at fjerne dem inde fra printeren.
  Figur : Fjern de orange dækselblokeringer
 10. Tag tonerpatronen ud af emballagen, fjern den orange forsendelsestape, og fjern derefter forseglingstapen.
  Figur : Fjern den orange forsendelsestape og forseglingstapen fra tonerpatronen
 11. Installér tonerpatronen i printeren, og luk højre dæksel.
  Figur : Sæt tonerpatronen i
Ilæg papir
  bemærk:
Hvis du vil fylde bakke 4 og 5, skal du blot placere papir i letter-størrelse i bakkerne.
 1. Åbn bakke 2.
  Figur : Åbn bakke 2
 2. Justér papirstyrene foran og i siderne til den korrekte papirstørrelse.
  Figur : Justér papirstyrene
 3. Placér papiret i bakken.
  Figur : Læg papir i bakken
 4. Undgå at overfylde bakken. Sørg for, at papirstakken passer i bakken og ikke er højere end den øverste kant på papirstyrene.
  Figur : Kontrollér højden på papiret ift. papirstyrene
 5. Sørg for, at papirstakken rører ved siden af bakken.
  Figur : Kontrollér papirstakken
 6. Kontrollér, at styrene støder op mod papirstakken.
  Figur : Kontrollér papirstyrene
 7. Luk bakken.
  Figur : Luk bakken
Tilslut netværkskablet (ekstraudstyr)
Hvis du opretter forbindelse til et netværk, skal du tilslutte netværkskablet nu. Hvis ikke, kan du springe dette trin over og gå til afsnittet Tilslut netledningen, og tænd for printeren i dette dokument.
  advarsel:
Du må ikke tilslutte et USB-kabel nu. Hvis du har planer om at bruge et USB-kabel til at tilslutte printeren til computeren, skal det tilsluttes under softwareinstallationen.
Figur : Tilslut netværkskablet
Tilslut netværkskablet (ekstraudstyr)
Hvis du vil bruge faxfunktionen, skal du tilslutte den medfølgende faxledning mellem faxporten på printeren og et telefonstik.
  bemærk:
Det kan være nødvendigt med en adapter til RJ11-telefonledningen for at kunne slutte den til telefonstikket.
Figur : Tilslut faxkablet.
Tilslut netledningen, og tænd for printeren
 1. Tilslut netledningen mellem printeren og en stikkontakt med jordforbindelse. Hvis du vil forhindre beskadigelse af printeren, skal du kun bruge den netledning, der fulgte med produktet.
  Figur : Tilslut strømkablet.
    advarsel:
  Sørg for, at strømforsyningen svarer til printerens spændingsangivelse. Spændingsangivelsen findes på printeretiketten. Printeren bruger enten 100-127 V eller 220-240 V og 50/60 Hz.
 2. Tænd printeren.
  Figur : Tryk på tænd/sluk-knappen
 3. Vent 60 sekunder, før du fortsætter. Hvis printeren har forbindelse til et netværk, genkender netværket nu printeren og tildeler den en IP-adresse eller et værtsnavn.
 4. På kontrolpanelet skal du indstille sprog, dato- og tidsformater samt tidszone. Når startskærmbilledet vises, skal du trykke på Startopsætning og aktivere grundlæggende printerfunktioner.
  Til avanceret opsætning af printere, der er tilsluttet et netværk, skal du angive printerens IP-adresse i adresselinjen i en webbrowser, når installationen af softwaren er fuldført. Hvis du vil finde IP-adressen, skal du gøre et af følgende:
    bemærk:
  Trinnene til at finde printeren IP-adresse varierer afhængigt af typen af kontrolpanel. Se tabellen i trin 5 for at bestemme dit kontrolpanels type.
  • FutureSmart 3: Tryk på knappen Netværk på printerens kontrolpanel.
  • FutureSmart 4: Tryk på ikonet Oplysninger på printerens kontrolpanel, og tryk derefter på knappen Netværk .
 5. Hvis printeren er tilsluttet med et USB-kabel, kræver softwareinstallationsprocessen, at printeren tændes og er i Klar-tilstand. Konfigurér følgende indstilling, så printeren aktiveres fra dvaletilstand under softwareinstallationsprocessen:
    bemærk:
  Trinnene varierer afhængigt af typen af kontrolpanel.
  FutureSmart 3
  FutureSmart 4
  FutureSmart 3
  1. På startskærmbilledet på printerens kontrolpanel skal du rulle til og trykke på knappen Administration.
  2. Vælg menuen Generelle indstillinger.
  3. Tryk på menupunktet Energiindstillinger.
  4. Tryk på menupunktet Aktivér/tænd automatisk ved disse hændelser.
  5. Tryk på menupunktet Alle hændelser.
  FutureSmart 4
  Som standard vil printere med FutureSmart 4 vågne fra dvaletilstand under softwareinstallationsprocessen.
Kontrollér, at printeren fungerer
Kontrollér, at printeren fungerer, ved at følge trinnene nedenfor.
  bemærk:
Trinnene varierer afhængigt af kontrolpanelet.
FutureSmart 3
FutureSmart 4
FutureSmart 3
 1. Gør følgende for at kontrollere, at din printer kan udskrive:
  1. På startskærmbilledet på printerens kontrolpanel skal du rulle til og trykke på knappen Administration.
  2. Åbn følgende menuer:
   • Rapporter
   • Konfig.-/statussider
  3. Tryk på menupunktet Konfigurationsside for at markere det.
  4. Tryk på knappen Udskriv for at udskrive konfigurations- og Jetdirect-siderne.
     bemærk:
   Hvis du har planer om at bruge printeren på et netværk, skal du gemme disse sider. Jetdirect-siden indeholder printerens IP-adresse.
  5. Hvis du har tilsluttet printeren til et netværk, kan du finde IP-adressen på Jetdirect-siden.
   • IPv4: Hvis IP-adressen er 0.0.0.0 eller 192.0.0.192 eller 169.254.x.x, skal du konfigurere IP-adressen manuelt. Ellers er netværkskonfigurationen udført uden fejl.
   • IPv6: Hvis IP-adressen starter med "fe80:", bør printeren kunne udskrive. Ellers skal du konfigurere IP-adressen manuelt.
   Figur : Jetdirect-side
 2. Hvis du vil teste dokumentføderen og kopieringsfunktionen, skal du gøre følgende:
  1. Placer den udskrevne konfigurationsside med forsiden opad i dokumentføderen.
  2. Tryk på knappen Start på startskærmbilledet på printerens kontrolpanel. Produktet kopierer og udskriver derefter en side.
 3. Hvis du vil teste scannerglaspladen og kopieringsfunktionen, skal du gøre følgende:
  1. Placer den udskrevne konfigurationsrapport med forsiden nedad på scannerglaspladen.
  2. Tryk på knappen Start på startskærmbilledet på printerens kontrolpanel. Produktet scanner og udskriver derefter en side.
FutureSmart 4
 1. Gør følgende for at kontrollere, at printeren kan udskrive:
  1. På startskærmbilledet på printerens kontrolpanel skal du rulle til og vælge Rapporter.
  2. Vælg Konfiguration/statussider.
  3. Vælg Konfigurationsside.
  4. Vælg Udskriv for at udskrive konfigurations- og Jetdirect-sider.
  5. Hvis printeren har forbindelse til et netværk, kan du finde IP-adressen på Jetdirect-siden.
   • IPv4: Hvis IP-adressen er 0.0.0.0 eller 192.0.0.192 eller 169.254.x.x, skal du konfigurere IP-adressen manuelt. Ellers er netværkskonfigurationen udført uden fejl.
   • IPv6: Hvis IP-adressen starter med "fe80:", bør printeren kunne udskrive. Ellers skal du konfigurere IP-adressen manuelt.
   Figur : Jetdirect-side
 2. Hvis du vil teste dokumentføderen og kopieringsfunktionen, skal du gøre følgende:
  1. Placer den udskrevne konfigurationsside med forsiden opad i dokumentføderen.
  2. Tryk på ikonet Start på startskærmbilledet på printerens kontrolpanel. Produktet kopierer og udskriver derefter en side.
 3. Hvis du vil teste scannerglaspladen og kopieringsfunktionen, skal du gøre følgende:
  1. Placer den udskrevne konfigurationsrapport med forsiden nedad på scannerglaspladen.
  2. Tryk på ikonet Start på startskærmbilledet på printerens kontrolpanel. Produktet scanner og udskriver derefter en side.
Opdatér firmwaren (valgfrit, men anbefales)
HP opdaterer jævnligt funktioner, som er tilgængelige i printerens firmware. Opdatér printerens firmware for at få glæde af de nyeste funktioner.
  bemærk:
Kontakt netværksadministratoren, før du opdaterer printerens firmware.
Klik her for at få flere oplysninger om opdatering af printerens firmware vha. et USB-flashdrev eller den integrerede webserver (EWS).
Links til instruktioner for softwareinstallation
Når du har fuldført de foregående konfigurationstrin, kan du installere printersoftwaren vha. printer-cd'en eller ved at hente softwaren via HP's websted.
  advarsel:
Du må ikke tilslutte et USB-kabel nu. Hvis du har planer om at bruge et USB-kabel til at tilslutte printeren til computeren, skal det tilsluttes under softwareinstallationen.
Hvis du vil have vist instruktioner for softwareinstallationen, skal du klikke på linket til computerens operativsystems forbindelsestype.
Windows
Mac OS X

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-online-communities-portlet

Funktioner
Indlæser...

Spørg gruppen!


Supportforum

Supportforum

Deltag i samtalen! Find løsninger, stil spørgsmål, og del råd med andre ejere af HP-produkter. Besøg nu


hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...