hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...

Velkommen til HP's kundesupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 - Bakke 2

Bakkekapacitet og papirretning
Undgå at overfylde bakkerne, da dette kan medføre papirstop. Sørg for, at det øverste af stakken er under indikatoren for fuld bakke. Ved brug af kort/smalt og kraftigt/blankt papir skal der kun fyldes papir i til mindre end halvdelen af indikatoren for fuld bakke.
Kapacitet i bakke 2
Papirtype
Specifikationer
Antal
Papir
Område:
60 g/m2 bankpost til 220 g/m2 bankpost
Maksimal stakhøjde: 25 mm
Svarende til 250 ark 75 g/m2 bankpost
Transparenter
Minimum: Tykkelse på 0,102 mm
Maksimal stakhøjde: 25 mm
Blankt papir
Område:
105 g/m2 bankpost til 220 g/m2 bankpost
Maksimal stakhøjde: 25 mm
1Bakke 2 kan udskrive på bankpostpapir, der er tungere end 220 g/m2 under visse omstændigheder, men HP garanterer ikke for resultatet.
Papirretning for bakke 2
Papirtype
Billedretning
Duplekstilstand
Sådan ilægges papir
Fortrykt eller brevpapir
Stående
1-sidet udskrivning
Forside opad
Øverste kant i bakkens bagende
Automatisk 2-sidet udskrivning
Forside nedad
Øverste kant i bakkens bagende
Liggende
1-sidet udskrivning
Forside opad
Nederste kant vendes mod bakkens højre side
Automatisk 2-sidet udskrivning
Forside nedad
Nederste kant vendes mod bakkens højre side
Hullet
Stående
1-sidet udskrivning:
Automatisk 2-sidet udskrivning
Huller vendes mod bakkens højre side
Fyld bakke 2
 1. Åbn bakken.
    bemærk:
  Åbn ikke bakken, mens den er i brug.
 2. Juster papirlængde- og papirbreddestyrene ved at trykke justeringslåsene sammen og trække i styrene, så de passer til formatet på det papir, du bruger.
 3. Læg papir i bakken. Kontroller papiret for at sikre, at styrene rører stakken let uden at bøje den.
    bemærk:
  Undgå at overfylde bakken, da dette kan medføre papirstop. Sørg for, at det øverste af stakken er under indikatoren for fuld bakke.
    bemærk:
  Hvis bakken ikke er justeret korrekt, vises der muligvis en fejlmeddelelse under udskrivning, eller der kan opstå papirstop.
 4. Luk bakken.
 5. Kontrolpanelet viser bakkens papirtype og -format. Hvis konfigurationen ikke er korrekt, skal du ændre formatet eller typen ved at følge instruktionerne på kontrolpanelet.
 6. Ved papir i specialformat skal du angive X- og Y-dimensionerne for papiret, når du bliver bedt om oplysningerne på printerens kontrolpanel.
Automatisk papirregistrering (autoregistreringstilstand)
Den automatiske papirtypeføler fungerer, når en bakke er konfigureret til indstillingen Enhver type eller Almindeligt.
Når printeren har opsamlet papiret fra bakken, kan den registrere overheadtransparenter, papirvægt og blankhedsniveau.
Hvis du vil have mere kontrol, skal du vælge en bestemt papirtype til jobbet eller konfigurere bakken til en bestemt papirtype.
Indstillinger for automatisk registrering
Du kan konfigurere indstillingerne for autoregistrering ved at følge trinnene nedenfor.
  bemærk:
Trinnene varierer afhængigt af kontrolpanelet.
FutureSmart 3
FutureSmart 4
FutureSmart 3
 1. På startskærmbilledet på printerens kontrolpanel skal du rulle til og trykke på knappen Administration.
 2. Åbn følgende menuer:
  • Generelle indstillinger
  • Udskriftskvalitet
  • Indstillinger for automatisk registrering
 3. Vælg en af autoregistreringstilstandene.
  Udvidet registrering
    bemærk:
  Dette er standardindstillingen for alle bakker.
  For de første ark papir printeren samler op fra bakken, registrerer den let papir, almindeligt papir, kraftigt papir, blankt papir, groft papir og transparenter. Printeren antager, at resten af siderne er af samme type.
  Kun transparent
  Printeren skelner mellem transparenter og ikke-transparenter. Denne indstilling giver den hurtigste udskrivning, men den kan samtidig give en dårligere udskriftskvalitet for nogle papirtyper.
FutureSmart 4
 1. Åbn menuen Indstillinger på startskærmbilledet på printerens kontrolpanel.
 2. Åbn følgende menuer:
  • Kopier/udskriv
  • Udskriftskvalitet
  • Indstillinger for automatisk registrering
 3. Vælg en af autoregistreringstilstandene.
  Registrer hver side
  For hvert ark papir printeren samler op fra bakken, registrerer den let papir, almindeligt papir, kraftigt papir, blankt papir, groft papir og transparenter.
  Registrer første side
  For det første ark papir printeren samler op fra bakken, registrerer den let papir, almindeligt papir, kraftigt papir, blankt papir, groft papir og transparenter. Printeren antager, at resten af siderne er af samme type.
  Registrer kun transparent
  Printeren skelner mellem transparenter og ikke-transparenter.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-online-communities-portlet

Funktioner
Indlæser...

Spørg gruppen!


Supportforum

Supportforum

Deltag i samtalen! Find løsninger, stil spørgsmål, og del råd med andre ejere af HP-produkter. Besøg nu


hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...