hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...

Velkommen til HP's kundesupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 - Opstilling af printeren (hardware)

  bemærk:
Dette dokument er til modellen HP LaserJet Enterprise flow M525c.
Dette dokument indeholder en beskrivelse af, hvordan du kan opstille de fysiske dele af printeren. Fuldfør disse trin, inden du installerer printersoftwaren på din computer.
Hvis du allerede har sat printerhardwaren op og har brug for hjælp til softwareinstallation, skal du se afsnittet Links til instruktioner for softwareinstallation sidst i dette dokument.
Dette dokument indeholder følgende trin til opstilling af printeren:
Pak printeren ud
 1. Vælg et sted til placering af printeren, hvor der er overensstemmelse med følgende specifikationer:
  • Et jævnt arbejdsområde, godt ventileret område og beskyttet mod direkte sollys
  • Temperaturinterval: 15° - 32,5° C
  • Luftfugtighedsinterval: 10 %-80 %
    advarsel:
  Printeren vejer 136 kg. HP anbefaler, at der bruges fire personer til at flytte printeren.
 2. Tag HP-printeren ud af kassen, og fjern derefter emballagen. Kontrollér, at indholdet stemmer overens med denne illustration.
    bemærk:
  HP anbefaler at genbruge emballagen, hvis det er muligt.
  Figur : Indholdet i kassen
 3. Fjern al tape og indpakningsmateriale uden om printeren. Åbn alle låger og papirbakker, og fjern al tape, orange plastikbakkeindlæg og anden emballage inden i printeren.
  Figur : Fjern forsendelsestapen og den beskyttende flamingo
Sæt tonerpatronen i
 1. Åbn frontdækslet. Kontroller, at dækslet er helt åbent.
  Figur : Åbn frontdækslet
 2. Tryk på knappen på håndtaget, og drej derefter tonerpatronens håndtag nedad.
  Figur : Tryk på knappen på håndtaget, og drej tonerpatronens håndtag nedad.
 3. Tag tonerpatronen ud af posen.
  Figur : Tag tonerpatronen ud af posen
 4. Juster tonerpatronen i forhold til åbningen, og skub den derefter ind i printeren. Tonerpatronen sænkes en smule, når den er på plads.
  Figur : Isæt tonerpatronen
 5. Tryk på knappen på håndtaget, og drej derefter tonerpatronens håndtag opad.
  Figur : Tryk på knappen på håndtaget, og drej derefter tonerpatronens håndtag opad.
 6. Luk frontdækslet.
  Figur : Luk frontdækslet
Installation af tilbehøret til færdigbehandling
Monter efterbehandlingstilbehøret på printerens venstre side. Følg anvisningerne i kassen til efterbehandlingstilbehøret.
Tilslut netværkskablet (ekstraudstyr)
Hvis du opretter forbindelse til et netværk, skal du tilslutte netværkskablet nu. Hvis ikke, kan du springe dette trin over og gå til afsnittet Tilslut netledningen, og tænd for printeren i dette dokument.
  advarsel:
Du må ikke tilslutte et USB-kabel nu. Hvis du har planer om at bruge et USB-kabel til at tilslutte printeren til computeren, skal det tilsluttes under softwareinstallationen.
Figur : Tilslut netværkskablet
Tilslut telefonledningen til fax (ekstraudstyr)
Hvis du vil bruge faxfunktionen, skal du tilslutte den medfølgende telefonledning mellem faxporten på printeren og et telefonstik.
  bemærk:
Det kan være nødvendigt med en adapter til RJ11-telefonledningen for at kunne slutte den til telefonstikket.
Figur : Slut telefonledningen til faxen
Tilslut netledningen, og tænd for printeren
 1. Tilslut netledningen mellem printeren og en stikkontakt med jordforbindelse. Hvis du vil forhindre beskadigelse af printeren, skal du kun bruge den netledning, der fulgte med produktet.
  Figur : Tilslut strømkablet.
    advarsel:
  Sørg for, at strømforsyningen svarer til printerens spændingsangivelse. Spændingsangivelsen findes på printeretiketten. Printeren bruger enten 100-127 V eller 220-240 V og 50/60 Hz.
 2. Tænd printeren.
  Figur : Tryk på tænd/sluk-knappen
 3. Vent 60 sekunder, før du fortsætter. Hvis printeren har forbindelse til et netværk, genkender netværket nu printeren og tildeler den en IP-adresse eller et værtsnavn.
 4. Indstil sprog, tastaturlayout, dato/klokkeslætsformat og tidszone på kontrolpanelet. Når startskærmbilledet vises, skal du trykke på Startopsætning og aktivere grundlæggende printerfunktioner.
  Til avanceret opsætning af printere, der er tilsluttet et netværk, skal du angive printerens IP-adresse i adresselinjen i en webbrowser, når installationen af softwaren er fuldført. Hvis du vil finde IP-adressen, skal du gøre et af følgende:
    bemærk:
  Trinnene til at finde printeren IP-adresse varierer afhængigt af typen af kontrolpanel. Se tabellen i trin 5 for at bestemme dit kontrolpanels type.
  • FutureSmart 3: Tryk på knappen Netværk på printerens kontrolpanel.
  • FutureSmart 4: Tryk på ikonet Oplysninger på printerens kontrolpanel, og tryk derefter på knappen Netværk .
 5. Hvis printeren er tilsluttet med et USB-kabel, kræver softwareinstallationsprocessen, at printeren tændes og er i Klar-tilstand. Konfigurér følgende indstilling, så printeren aktiveres fra dvaletilstand under softwareinstallationsprocessen:
    bemærk:
  Trinnene varierer afhængigt af typen af kontrolpanel.
  FutureSmart 3
  FutureSmart 4
  FutureSmart 3
  1. På startskærmbilledet på printerens kontrolpanel skal du rulle til og trykke på knappen Administration.
  2. Vælg menuen Generelle indstillinger.
  3. Tryk på menupunktet Energiindstillinger.
  4. Tryk på menupunktet Aktivér/tænd automatisk ved disse hændelser.
  5. Tryk på menupunktet Alle hændelser.
  FutureSmart 4
  Som standard vil printere med FutureSmart 4 vågne fra dvaletilstand under softwareinstallationsprocessen.
Ilæg papir i bakke 2 og bakke 3
 1. Åbn bakken.
  Figur : Åbn bakke 2 og bakke 3
 2. Juster papirlængde- og papirbreddestyrene ved at trykke justeringslåsene sammen og trække i styrene, så de passer til formatet på det papir, du bruger.
  Figur : Justér papirstyrene
 3. Læg papir i bakken. Kontroller papiret for at sikre, at styrene rører stakken let uden at bøje den.
  Figur : Læg papir i bakken
    bemærk:
  Kontroller, at der ikke er for meget papir i bakken. Hvis det er tilfældet, skal du fjerne hele papirstakken fra bakken, rette stakken og lægge noget af papiret tilbage i bakken.
  Kontroller, at papirstyrene i bakken er justeret korrekt til papirformatet. Juster styrene, så de rører papirstakken uden at bukke den.
  Hvis der er for meget papir i bakken, eller hvis styrene ikke er justeret korrekt, vil papiret fremføres forkert eller sidde fast.
 4. Luk bakken.
  Figur : Luk bakken
Ilæg papir i bakke 4 og bakke 5
Bakke 4 og bakke 5 understøtter kun A4 og Letter-format.
 1. Åbn højre og venstre side af bakken.
  Figur : Åbn bakkerne
 2. Juster papirformathåndtaget på begge sider til den korrekte placering for det papir, du bruger.
  Figur : Juster papirformathåndtaget
 3. Ilæg hele papirpakker på hver side af bakken. Højre side kan indeholde 1.500 ark papir. Venstre side kan indeholde 2.000 ark papir.
    bemærk:
  Du opnår de bedste resultater ved at ilægge hele papirpakker. Opdel ikke papirpakken i mindre dele.
  Figur : Ilæg papiret
    bemærk:
  Kontroller, at der ikke er for meget papir i bakken. Hvis det er tilfældet, skal du fjerne hele papirstakken fra bakken, rette stakken og lægge noget af papiret tilbage i bakken.
  Kontroller, at papirstyrene i bakken er justeret korrekt til papirformatet. Juster styrene, så de rører papirstakken uden at bukke den.
  Hvis der er for meget papir i bakken, eller hvis styrene ikke er justeret korrekt, vil papiret fremføres forkert eller sidde fast.
 4. Luk højre og venstre side af bakken.
  Figur : Luk bakkerne
 5. Træk tastaturet ud.
  Figur : Træk tastaturet ud
Kontrollér, at printeren fungerer
Kontrollér, at printeren fungerer, ved at følge trinnene nedenfor.
  bemærk:
Trinnene varierer afhængigt af kontrolpanelet.
FutureSmart 3
FutureSmart 4
FutureSmart 3
 1. Gør følgende for at kontrollere, at din printer kan udskrive:
  1. På startskærmbilledet på printerens kontrolpanel skal du rulle til og trykke på knappen Administration.
  2. Åbn følgende menuer:
   • Rapporter
   • Konfigurations-/statussider
  3. Tryk på menupunktet Konfigurationsside for at markere det.
  4. Tryk på knappen Udskriv for at udskrive konfigurations- og Jetdirect-siderne.
     bemærk:
   Hvis du har planer om at bruge printeren på et netværk, skal du gemme disse sider. Jetdirect-siden indeholder printerens IP-adresse.
  5. Hvis du har tilsluttet printeren til et netværk, kan du finde IP-adressen på Jetdirect-siden.
   • IPv4: Hvis IP-adressen er 0.0.0.0 eller 192.0.0.192 eller 169.254.x.x, skal du konfigurere IP-adressen manuelt. Ellers er netværkskonfigurationen udført uden fejl.
   • IPv6: Hvis IP-adressen starter med "fe80:", bør printeren kunne udskrive. Ellers skal du konfigurere IP-adressen manuelt.
   Figur : Jetdirect-side
 2. Hvis du vil teste dokumentføderen og kopieringsfunktionen, skal du gøre følgende:
  1. Placer den udskrevne konfigurationsside med forsiden opad i dokumentføderen.
  2. Tryk på knappen Start på startskærmbilledet på printerens kontrolpanel. Produktet kopierer og udskriver derefter en side.
 3. Hvis du vil teste scannerglaspladen og kopieringsfunktionen, skal du gøre følgende:
  1. Placer den udskrevne konfigurationsrapport med forsiden nedad på scannerglaspladen.
  2. Tryk på knappen Start på startskærmbilledet på printerens kontrolpanel. Produktet scanner og udskriver derefter en side.
FutureSmart 4
 1. Gør følgende for at kontrollere, at printeren kan udskrive:
  1. På startskærmbilledet på printerens kontrolpanel skal du rulle til og vælge Rapporter.
  2. Vælg Konfiguration/statussider.
  3. Vælg Konfigurationsside.
  4. Vælg Udskriv for at udskrive konfigurations- og Jetdirect-sider.
  5. Hvis printeren har forbindelse til et netværk, kan du finde IP-adressen på Jetdirect-siden.
   • IPv4: Hvis IP-adressen er 0.0.0.0 eller 192.0.0.192 eller 169.254.x.x, skal du konfigurere IP-adressen manuelt. Ellers er netværkskonfigurationen udført uden fejl.
   • IPv6: Hvis IP-adressen starter med "fe80:", bør printeren kunne udskrive. Ellers skal du konfigurere IP-adressen manuelt.
   Figur : Jetdirect-side
 2. Hvis du vil teste dokumentføderen og kopieringsfunktionen, skal du gøre følgende:
  1. Placer den udskrevne konfigurationsside med forsiden opad i dokumentføderen.
  2. Tryk på ikonet Start på startskærmbilledet på printerens kontrolpanel. Produktet kopierer og udskriver derefter en side.
 3. Hvis du vil teste scannerglaspladen og kopieringsfunktionen, skal du gøre følgende:
  1. Placer den udskrevne konfigurationsrapport med forsiden nedad på scannerglaspladen.
  2. Tryk på ikonet Start på startskærmbilledet på printerens kontrolpanel. Produktet kopierer og udskriver derefter en side.
Opdatér firmwaren (valgfrit, men anbefales)
HP opdaterer jævnligt funktioner, som er tilgængelige i printerens firmware. Opdatér printerens firmware for at få glæde af de nyeste funktioner.
  bemærk:
Kontakt din netværksadministrator, før du opdaterer printerens firmware.
Klik her for at få flere oplysninger om opdatering af printerens firmware vha. et USB-flashdrev eller den integrerede webserver (EWS).
Links til instruktioner for softwareinstallation
Når du har fuldført de foregående konfigurationstrin, kan du installere printersoftwaren vha. printer-cd'en eller ved at hente softwaren via HP's websted.
  advarsel:
Du må ikke tilslutte et USB-kabel nu. Hvis du har planer om at bruge et USB-kabel til at tilslutte printeren til computeren, skal det tilsluttes under softwareinstallationen.
Hvis du vil have vist instruktioner for softwareinstallationen, skal du klikke på linket til computerens operativsystems forbindelsestype.
Windows
Mac OS X

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-online-communities-portlet

Funktioner
Indlæser...

Spørg gruppen!


Supportforum

Supportforum

Deltag i samtalen! Find løsninger, stil spørgsmål, og del råd med andre ejere af HP-produkter. Besøg nu


hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...