hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...

Velkommen til HP's kundesupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP Enterprise MFP - Opsæt og konfigurér Faxarkiv

Indledning
Brug siden Faxarkiv og -videresendelse til at konfigurere indstillinger for arkivering og videresendelse af faxer på printerens kontrolpanel.
Brug indstillingerne for Faxarkiv, hvis du vil sende en kopi af alle indgående og udgående faxer til en e-mailadresse, en netværksmappe eller en FTP-server.
Brug indstillingerne for Videresendelse af fax, hvis du vil sende en kopi af alle indgående og udgående faxer til et andet faxnummer.
Før du starter
Faxfunktionen skal være konfigureret på printeren for at arkivere og videresende fax.
Tilslut faxkablet til faxporten på printeren og til telefonporten på væggen.
Administratorer skal bruge følgende oplysninger, før de starter konfigurationsprocessen:
 • Administratoradgang til printeren
 • DNS-suffiks (f.eks. firmanavn.com)
 • SMTP-server (f.eks. smtp.mycompany.com)
    bemærk:
  Hvis du ikke kender SMTP-serverens navn, SMTP-portnummeret eller godkendelsesoplysningerne, skal du kontakte e-mail/internetserviceudbyderen eller systemadministratoren for at få flere oplysninger. SMTP-servernavne og portnavne kan typisk findes ved en søgning på internettet. Du kan f.eks. bruge udtryk som "Gmail SMTP servernavn" eller "Yahoo SMTP servernavn" i søgningen.
 • SMTP-servergodkendelseskrav til udgående e-mailmeddelelser, herunder brugernavn og adgangskode, som bruges til godkendelse, hvis det er relevant.
Trin 1: Åbn HP's integrerede webserver (EWS)
 1. FutureSmart 3: Tryk på knappen Netværk på startskærmbilledet på printerens kontrolpanel for at få vist IP-adressen eller værtsnavnet.
  FutureSmart 4: Fra startskærmen på printerens kontrolpanel skal du trykke på ikonet Oplysninger og derefter trykke på ikonet Netværk for at få vist IP-adressen eller værtsnavnet.
 2. Åbn en browser, og indtast printerens IP-adresse eller værtsnavn i adressefeltet på nøjagtig samme måde, som det vises på printerens kontrolpanel. Tryk på tasten Enter på computertastaturet. Den integrerede webserver åbnes.
  Figur : Eksempel på en IP-adresse i et browservindue
    bemærk:
  Hvis webbrowseren viser en meddelelse, som angiver, at adgangen til webstedet muligvis ikke er sikker, skal du vælge muligheden for at fortsætte til webstedet. Adgang til dette websted vil ikke beskadige computeren.
Trin 2: Konfigurér faxarkiv
Sådan vælger og konfigurerer du Faxarkivering:
Brug indstillingerne for Faxarkiv, hvis du vil sende en kopi af alle indgående og udgående faxer til en e-mailadresse, en netværksmappe eller en FTP-server.
 1. Klik på Fax på de øverste navigationsfaner.
 2. Klik på Faxarkiv og -videresendelse i venstre navigationsrude.
 3. Fra rullemenuen Faxarkiv skal du vælge en af følgende indstillinger:
  • Arkivér ikke (udskriv kun)
  • Arkivér, og udskriv
  • Arkivér kun
 4. Konfigurer indstillingerne.
  Sådan konfigurerer du indstillingerne Arkivér og udskriv:
  1. Vælg Faxjobtype, der skal arkiveres.
  2. Vælg, om du vil aktivere afkrydsningsfeltet Udskriv meddelelse om arkivfejl.
  3. Vælg Arkiveringsdestination:
   • E-mail: Vælg en udgående SMTP-server i området Udgående e-mailservere (SMTP), eller klik på Tilføj... for at starte guiden Udgående e-mailservere (SMTP) og tilføje en ny udgående SMTP-server.
    1. Vælg en af disse indstillinger i SMTP-guiden:
     • Angiv adressen på en SMTP-server, og klik derefter på Næste
     • Vælg Søg i netværk efter udgående e-mailserver, og klik derefter på Næste. Vælg serveren, og klik derefter på Næste.
       bemærk:
     Hvis der allerede er oprettet en SMTP-server til en anden produktfunktion, vises indstillingen Brug en server, der allerede bruges af en anden funktion. Vælg denne indstilling, og konfigurér den derefter til at blive brugt til e-mailfunktionen.
    2. Vælg de indstillinger, der skal bruges, i dialogboksen Angiv de basisoplysninger, der er nødvendige for at oprette forbindelse til serveren, og klik derefter på Næste.
       bemærk:
     Nogle servere har problemer med at sende eller modtage e-mails, der er større end 5 megabyte (MB). Disse problemer kan undgås ved at angive et tal i Del e-mail, hvis de fylder mere end (MB).
       bemærk:
     I de fleste tilfælde er det ikke nødvendigt at ændre standardportnummeret.
       bemærk:
     Hvis du bruger Gmail fra Google™ som e-mail-tjeneste, skal du markere afkrydsningsfeltet Enable SMTP SSL Protocol (Aktivér SMTP SSL-protocol). For Gmail er SMTP-adressen typisk smtp.gmail.com, portnummeret 465 og SSL skal være aktiveret.
     Se onlinekilder for at bekræfte, at disse serverindstillinger er aktuelle og gyldige på tidspunktet for konfigurationen.
    3. I dialogboksen Servergodkendelseskrav skal du vælge den indstilling, der beskriver serverens godkendelseskrav:
     • Server kræver ikke godkendelse, og klik derefter på Næste.
     • Server kræver godkendelse
      • I rullemenuen skal du vælge Anvend brugerens adgangsoplysninger til at oprette forbindelse efter logon på kontrolpanelet, og klik derefter på Næste.
      • Fra rullemenuen skal du vælge Brug altid disse adgangsoplysninger, angive Brugernavn og Adgangskode og derefter klikke på Næste.
       bemærk:
     Hvis du bruger adgangsoplysningerne fra en bruger, der er logget på, skal du angive e-mail til at kræve logon af brugeren på produktets kontrolpanel. Nægt gæster på enheden adgang til e-mail ved at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet i kolonnen Gæst på enhed i området Logon og tilladelsespolitikker i dialogboksen Adgangskontrol på fanen Sikkerhed. Ikonet i afkrydsningsfeltet skifter fra en markering til en lås.
    4. I dialogboksen Serverbrug skal du vælge de produktfunktioner, der skal sende e-mail via denne SMTP-server, og derefter klikke på knappen Næste.
       bemærk:
     Hvis serveren kræver godkendelse, skal der angives et brugernavn og en adgangskode for at sende automatiske advarsler og rapporter fra produktet.
    5. I dialogboksen Oversigt og test skal du angive en gyldig e-mailadresse i feltet Send en test-e-mail til:, og klik derefter på Test.
    6. Bekræft, at alle indstillingerne er korrekte, og klik derefter på Udfør for at afslutte opsætningen af udgående e-mailserver.
   • Netværksmappe: Angiv indstillingerne i området Mappeindstillinger.
   • FTP-server: Angiv indstillingerne i området FTP-server.
  Sådan konfigurerer du indstillingerne Arkivér kun:
  1. Vælg Faxjobtype, der skal arkiveres.
  2. Vælg en indstilling af typen Ved arkivfejl.
  3. Vælg, om du vil aktivere afkrydsningsfeltet Udskriv meddelelse om arkivfejl.
  4. Vælg Arkiveringsdestination (se Konfigurer indstillingerne. for yderligere oplysninger):
   • E-mail: Vælg en udgående SMTP-server i området Udgående e-mailservere (SMTP), eller klik på Tilføj... for at starte guiden Udgående e-mailservere (SMTP) og tilføje en ny udgående SMTP-server
   • Netværksmappe: Angiv indstillingerne i området Mappeindstillinger
   • FTP-server: Angiv indstillingerne i området FTP-server
Trin 3: Konfigurér videresendelse af fax
Brug indstillingerne for Videresendelse af fax, hvis du vil sende en kopi af alle indgående og udgående faxer til et andet faxnummer.
 1. Marker afkrydsningsfeltet Aktiver faxvideresendelse.
 2. Vælg Faxjobtype, der skal videresendes.
 3. Indtast et faxnummer i feltet Videresendelsesnummer for fax.
Trin 4: Færdiggør konfigurationen
På siden Faxarkiv og -videresendelse skal du gennemgå de valgte indstillinger og derefter klikke på Anvend for at afslutte opsætningen.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-online-communities-portlet

Funktioner
Indlæser...

Spørg gruppen!


Supportforum

Supportforum

Deltag i samtalen! Find løsninger, stil spørgsmål, og del råd med andre ejere af HP-produkter. Besøg nu


hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...