hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...

Velkommen til HP's kundesupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP Officejet Pro 6230 ePrinter-serien - en fejlmeddelelse om "papirstop eller problem med bakker" vises på computeren

Dette dokument gælder for HP Officejet Pro 6230 ePrinter-serien.
Printeren indfører ikke papir under et udskriftsjob, og følgende fejlmeddelelse vises på computeren:
"Papirstop eller problem med bakkerne
 • Fjern eventuelle forhindringer i printeren eller ting, der blokerer bakkerne.
 • Tryk på knappen OK nedenfor eller knapperne OK eller Genoptag på printeren, når du er klar.
 • Tryk på knappen Annuller (X) på printeren for at annullere udskriftsjobbet eller klik på Annuller udskrift."
  bemærk:
Papirstop kan være sande eller falske. Printeren kan melde om papirstop, selvom der ikke er noget fastklemt papir. De følgende løsninger gælder både for sande og falske papirstop.
Løsning 1: Sluk printeren, og tænd den igen
Hvis du slukker printeren og tænder den igen, nulstilles printeren delvist. Følg disse trin for at genstarte printeren, og prøv derefter at udskrive en printerstatusrapport.
Trin 1: Sluk printeren, og tænd den igen
Følg disse trin for at slukke for printeren, og tænd den derefter igen.
 1. Tryk på tænd/sluk-knappen for at slukke for printeren. Tag netledningen ud bag på printeren, hvis den ikke slukker.
 2. Vent 60 sekunder.
 3. Sæt strømledningen i igen bag på printeren.
 4. Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde for printeren.
    bemærk:
  Printeren gennemgår måske en opvarmningsperiode, der kan vare flere minutter. Vent, til opvarmningen er afsluttet, før du fortsætter.
Trin 2: Udskriv en printerstatusrapport
Prøv at udskrive en printerstatusrapport for at kontrollere, at hardwaren fungerer korrekt.
 1. Læg almindeligt hvidt papir i papirbakken, og træk derefter forlængeren på udskriftsbakken ud.
 2. Tryk og hold knappen Annuller () inde i fem sekunder, og slip den igen. Testsiden udskrives.
  Figur : Eksempel på en printerstatusrapport
  Billede: Eksempel på en printerstatusrapport
Løsning 2: Fjern alt fastklemt papir fra printeren
Følg disse trin i den viste rækkefølge for at fjerne eventuelt fastklemt papir fra printeren, og prøv derefter at udskrive en printerstatusrapport.
Trin 1: Fjern eventuelt løst papir fra udskriftsbakken
Hvis det fastklemte papir er tilgængeligt fra udskriftsbakken, skal du følge disse trin for at fjerne papiret.
 1. Fjern forsigtigt løst papir fra udskriftsbakken.
 2. Kontrollér, om der er fastklemt papir i udskriftsbakkens valser.
 3. Brug en lommelygte til at se valserne i printeren.
 4. Fjern fastklemt papir eller papirstykker fra udskriftsbakkens valser. Brug begge hænder, når du trækker i hele papirark, så du ikke river dem i stykker.
 5. Fjern papirstykker udskriftsbakkens valser.
Trin 2: Fjern det fastklemte papir fra papirbakken
Hvis eventuelt fastklemt papir er tilgængeligt fra papirbakken, skal du følge disse trin for at fjerne papiret.
 1. Løft udskriftsbakken op.
  Figur : Løft udskriftsbakken op
  Billede: Løft udskriftsbakken op.
 2. Tag fat om det fastklemte papir med begge hænder, og træk derefter papiret langsomt, men sikkert hen mod dig selv for at fjerne det.
    advarsel:
  Fjern papir fra bakken så forsigtigt som muligt. Hvis du ikke fjerner alle papirstykker fra printeren, vil der sandsynligvis opstå flere papirstop, og dette kan beskadige udskrivningsmekanismen.
 3. Tag fat under håndtaget på papirbakken, og træk derefter bakken ud.
  Figur : Træk papirbakken ud
  Billede: Træk papirbakken ud.
 4. Tryk på låsene på venstre og højre side af papirbakken, og træk derefter bakken hen mod dig selv for at fjerne den.
  Figur : Fjern papirbakken
  Billede: Fjern papirbakken.
 5. Kontrollér hullet, hvor papirbakken var. Tag fat med begge hænder om eventuelt fastklemt papir i hullet, og træk derefter papiret langsomt, men sikkert hen mod dig selv for at fjerne det.
    advarsel:
  Fjern papir fra hullet så forsigtigt som muligt. Hvis du ikke fjerner alle papirstykker fra printeren, vil der sandsynligvis opstå flere papirstop, og dette kan beskadige udskrivningsmekanismen.
  Figur : Kontrollér, om der er fastklemt papir i hullet
  Billede: Kontrollér, om der er fastklemt papir i hullet.
    bemærk:
  Brug en lommelygte til at se grundigt efter iturevne papirstykker, der kan være tilbage inde i printeren. Hvis du ikke fjerner alle stykker papir fra printeren, kan der let opstå flere papirstop.
  Figur : Brug en lommelygte
  Billede: Brug en lommelygte
 6. Sørg for, at der ikke er noget under printeren, og at overfladen under printeren er ren, flad og plan.
    bemærk:
  En flad overflade uden forhindringer gør, at papirbakken ikke bøjes, når den skubbes ind.
 7. Skub papirbakken ind i hullet.
 8. Skub bakken ind mod printeren, indtil den låses på plads, og sænk derefter udskriftsbakken.
  Figur : Indsæt papirbakken, og sænk derefter udskriftsbakken
  Billede: Indsæt papirbakken, og sænk derefter udskriftsbakken.
Trin 3: Fjern fastklemt papir inde i printeren
Følg disse trin for at fjerne fastklemt papir fra papirgangen og fra adgangsområdet til blækpatronen i printeren.
 1. Åbn dækslet til blækpatronerne. Slæden bevæger sig muligvis ind til midten af printeren. Vent, indtil slæden ikke er i brug og stille, før du fortsætter.
  Figur : Åbn dækslet til blækpatronerne
  Billede: Åbn dækslet til blækpatronerne.
 2. Tag netledningen ud bag på printeren, mens printeren er tændt.
    vigitig advarsel:
  Du skal frakoble netledningen, før du stikker hånden ind i printeren, for at undgå risiko for skader eller elektrisk stød.
 3. Tag USB- eller Ethernet-kablet ud af stikket bag på printeren, hvis en af disse er sluttet til printeren.
 4. Find papirgangsdækslet, tag fat i håndtaget, og løft derefter op for at fjerne det.
  Figur : Fjern papirgangsdækslet
  Billede: Fjern papirgangsdækslet.
 5. Fjern forsigtigt eventuelt fastklemt papir og papirstykker fra papirgangen. Træk papiret ud med begge hænder for at undgå, at du river det i stykker.
  Figur : Fjern fastklemt papir fra papirgangen
  Billede: Fjern fastklemt papir fra papirgangen.
    bemærk:
  Brug en lommelygte til at se grundigt efter iturevne papirstykker, der kan være tilbage inde i printeren. Hvis du ikke fjerner alle stykker papir fra printeren, kan der let opstå flere papirstop.
  Figur : Brug en lommelygte
  Billede: Brug en lommelygte
 6. Sæt papirgangsdækslet på plads. Tryk forsigtigt dækslet nedad, indtil det klikker på plads.
  Figur : Sæt papirgangsdækslet på plads
  Billede: Sæt papirgangsdækslet på plads.
 7. Flyt slæden manuelt helt ud i højre side af adgangsområdet til blækpatronen, og kontrollér derefter, om der er fastklemt papir eller genstande i venstre side af printerslæden.
 8. Tag fat om eventuelt fastklemt papir, og træk det hen mod dig selv.
  Figur : Fjern det fastklemte papir fra venstre side af printerslæden
  Billede: Fjern det fastklemte papir fra venstre side af printerslæden.
    bemærk:
  Brug en lommelygte til at se grundigt efter iturevne papirstykker, der kan være tilbage inde i printeren. Hvis du ikke fjerner alle stykker papir fra printeren, kan der let opstå flere papirstop.
  Figur : Brug en lommelygte
  Billede: Brug en lommelygte
 9. Flyt slæden helt ud i venstre side af adgangsområdet til blækpatronen, og kontrollér derefter, om der er fastklemt papir eller genstande i højre side af printerslæden.
 10. Tag fat om eventuelt fastklemt papir, og træk det hen mod dig selv.
  Figur : Fjern det fastklemte papir fra højre side af printerslæden
  Billede: Fjern det fastklemte papir fra højre side af printerslæden.
    bemærk:
  Brug en lommelygte til at se grundigt efter iturevne papirstykker, der kan være tilbage inde i printeren. Hvis du ikke fjerner alle stykker papir fra printeren, kan der let opstå flere papirstop.
  Figur : Brug en lommelygte
  Billede: Brug en lommelygte
 11. Sørg for, at slæden kan bevæge sig frit i hele printerens bredde ved forsigtigt at skubbe slæden til højre og derefter til venstre.
 12. Luk dækslet til blækpatronerne.
  Figur : Luk dækslet til blækpatronerne
  Billede: Luk dækslet til blækpatronerne.
 13. Tilslut netledningen bag på printeren, og tilslut USB- eller Ethernet-kablet igen, hvis du tidligere har haft et tilsluttet.
 14. Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde for printeren.
 15. Tryk på knappen Genoptag (), hvis den blinker.
Trin 4: Udskriv en printerstatusrapport
Prøv at udskrive en printerstatusrapport for at kontrollere, at hardwaren fungerer korrekt.
Løsning 3: Rengør papirfremføringsvalserne
Der kan samle sig støv, papirfibre og papirstykker på papirfremføringsvalserne, hvor de kan være årsag til papirstop og papirfremføringsproblemer. Brug følgende trin til at rengøre valserne inden i printeren, og prøv derefter at udskrive en printerstatusrapport.
Før du begynder at rense valserne, skal du have følgende materialer klar:
 • En ren, fnugfri vatpind
 • En ren, fnugfri klud eller en anden type klud, der ikke går i stykker eller efterlader fibre
 • Destilleret eller filtreret vand eller vand på flaske (postevand kan beskadige printeren)
Trin 1: Rengør valserne inden i printeren
Følg disse trin for at rengøre valserne i adgangsområdet til blækpatronen og fjerne støv, papirfibre og andet snavs, der kan samle sig på valserne og forårsage papirstop og problemer med papirfremføring.
 1. Åbn patrondækslet. Slæden bevæger sig muligvis ind til midten af printeren. Vent, indtil slæden ikke er i brug og er lydløs, før du fortsætter.
  Figur : Åbn patrondækslet
  Billede: Åbn patrondækslet.
 2. Tryk på tænd/sluk-knappen for at slukke for printeren.
 3. Tag netledningen ud fra bagsiden af printeren, og tag derefter strømstikket ud fra strømkilden eller den strømførende stikkontakt.
    vigitig advarsel:
  Du skal tage netledningen ud af kontakten, før du stikker hånden ind i produktet for at undgå risiko for skader eller elektrisk stød.
 4. Tag USB- eller Ethernet-kablet ud bag på printeren, hvis du har en kabelforbindelse til printeren.
 5. Find papirgangsdækslet, tag fat i håndtaget, og løft derefter op for at fjerne det.
  Figur : Fjern papirgangsdækslet
  Billede: Fjern papirgangsdækslet.
 6. Fugt en klud let med vand, og pres overskydende vand ud af kluden.
 7. Tryk kluden ind imod valserne inde i printeren, og drej derefter valserne opad med fingrene. Fjern eventuelt støv eller snavs med et moderat tryk.
  Figur : Rengør valserne i adgangsområdet til papirgangen
  Billede: Rengør valserne i adgangsområdet til papirgangen
 8. Lad valserne tørre helt (cirka 10 minutter).
 9. Udskift papirgangsdækslet. Tryk forsigtigt dækslet nedad, indtil det klikker på plads.
  Figur : Udskift papirgangsdækslet
  Billede: Udskift papirgangsdækslet.
 10. Luk patrondækslet.
  Figur : Luk patrondækslet
  Billede: Luk patrondækslet.
Trin 2: Udskriv en printerstatusrapport
Prøv at udskrive en printerstatusrapport for at kontrollere, at hardwaren fungerer korrekt.
Løsning 4: Nulstil printeren
Nogle gange meldes der stadig om papirstop, selvom der ikke sidder noget papir fast (falsk papirstop). Følg disse trin for at nulstille printeren, hvilket kan slette en falsk papirstopfejl, og prøv derefter at udskrive en printerstatusrapport.
Trin 1: Nulstil printeren
Følg disse trin for at nulstille printeren.
 1. Tænd for printeren, hvis ikke den allerede er tændt.
 2. Vent, indtil printeren ikke er i brug og stille, før du fortsætter.
 3. Tag netledningen ud bag på printeren, mens printeren er tændt.
 4. Træk netledningen ud af stikkontakten.
 5. Vent mindst 60 sekunder.
 6. Sæt netledningen tilbage i stikkontakten.
    bemærk:
  HP anbefaler, at du tilslutter printerens netledning direkte til stikkontakten på væggen.
 7. Sæt netledningen i igen bag på printeren.
 8. Tænd for printeren, hvis ikke den tænder automatisk.
  Printeren gennemgår muligvis en opvarmningsperiode. Indikatorerne på printeren blinker muligvis, og slæden kan bevæge sig.
 9. Vent, indtil produktet er varmet op og printeren er standset og lydløs, før du fortsætter.
Trin 2: Udskriv en printerstatusrapport
Prøv at udskrive en printerstatusrapport for at kontrollere, at hardwaren fungerer korrekt.
Løsning 5: Udfør service på printeren
Udfør service på eller udskift dit HP-produkt, hvis du har gennemgået alle ovenstående trin.
Hvis du vil se, om produktet stadig er omfattet af garanti, skal du gå til garantitjek-webstedet http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontakt HP Support for at planlægge en reparation eller udskiftning. Kontakt HP Support, hvis du befinder dig i Asien og Stillehavsområdet, for at finde et lokalt servicecenter i dit område.
Der pålægges muligvis reparationsgebyrer for produkter, der ikke er dækket af garantien.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-online-communities-portlet

Funktioner
Indlæser...

Spørg gruppen!


Supportforum

Supportforum

Deltag i samtalen! Find løsninger, stil spørgsmål, og del råd med andre ejere af HP-produkter. Besøg nu


hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...