hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP ScanJet Pro, ScanJet Enterprise Flow - Problemer med billedkvalitet

I følgende emner beskrives, hvordan du løser almindelige problemer med billedkvalitet.

Der er lodrette hvide eller farvede striber på den udskrevne side

Destinationsprinteren er muligvis løbet tør for toner eller blæk. Du kan se, om problemet skyldes printeren, ved at scanne en anden original til samme printer.
Hvis den anden scanning har samme problem, kan du prøve at scanne til en anden printer.
Der kan samle sig støv på scannerstrimlerne inde i dokumentføderen, hvilket kan resultere i dårligere kvalitet af scannede billeder. Rengør scannerstrimlerne med en blød, fnugfri klud, der er fugtet med et mildt rengøringsmiddel til glas.

De scannede billeder er ikke lige

  • Kontrollér, at papirstyrene er centreret i scanneren og indstillet til en bredde, som passer til det dokument, der scannes. Sørg for, at papirstyrene rører ved originalens kanter.
  • Windows: Du kan bruge funktionen Auto-tilretning til at rette indhold, som er skævt i forhold til sidedimensionerne i kildedokumentet. Funktionen Auto-registrering af størrelse kan bruges til at fjerne skævheder i billeder, som er fremkommet under scanningen.

Der er striber eller ridser på de scannede billeder

I afsnittet Vedligeholdelse i brugervejledningen kan du læse om, hvordan scanneren rengøres.
  • Kontroller, at originalerne er rene og ikke krøllede.
  • Rengør scannerstrimlerne.

Det scannede billede er uklart

  • Kontroller om der er forhindringer i scannerens papirgang, og om papirstyrene er placeret korrekt. Prøv at scanne igen.
  • Kontrollér, at dokumentet ikke er sløret.

Scanningen er helt sort eller helt hvid

  • Dokumentet er muligvis ikke placeret korrekt i inputbakken. Kontrollér, at det dokument, der scannes, er placeret med forsiden nedad i papirbakken.
  • Windows: Hvis du scanner i sort-hvid, skal du sørge for, at grænsen for sort-hvid ikke har en ekstrem indstilling. Hvis grænsen for sort-hvid har en ekstrem indstilling, bliver det scannede resultat enten helt hvidt eller helt sort.
  • OS X: Hvis du scanner til et tekstbillede vha. programmet Image Capture, skal du indstille Billedkorrektion til Manuel og anvende skyderen Grænse til at justere grænsen.

Den nederste del af det scannede billede er skåret af

Scanningssoftwaren kan som standard scanne medier, som er op til 356 mm lange.
Kontrollér, at den sidestørrelse, der er valgt i scanningssoftwaren (eller at den scanningsgenvej, der er valgt), passer til længden af det dokument, der scannes.

Billedet kan ikke forstørres

Softwaren indstiller muligvis belysningen til hele scanningsområdet i stedet for til en lille original. Vælg og træk håndtagene rundt om det markerede område, indtil du ser det billedområde, du vil scanne.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...