hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP ScanJet Pro, ScanJet Enterprise Flow - Problemer med papirindføring

I følgende emner beskrives, hvordan du løser almindelige problemer med papirfremføring.

Papirstop, forvredne billeder, fremføringsfejl eller fremføring af flere ark

 • Hvis du scanner fugtige eller våde sider, kan der opstå papirstop. Sørg for, at de sider, du kommer i scanneren, er helt tørre (at toneren er tørret, og at der ikke er våde substanser, f.eks. lim eller retteblæk, på dem).
 • Kontroller, at alle rullerne er på plads, og at dækslerne til rullerne og låget til dokumentføderen er lukket.
 • Kontroller resultatet af scanningen i programmet for at sikre, at det ikke er skævt, hvis det ser ud som om siderne trækkes skævt ind i papirgangen.
 • Siderne ligger muligvis ikke rigtigt. Glat papiret ud, og juster papirstyret for at centrere stakken.
 • Papirstyrene skal røre ved papirstakkens sider for at fungere rigtigt. Kontroller, at papirstakken ligger lige, og at styrene ligger ind mod stakken.
 • Input- eller outputbakken indeholder måske flere end det maksimalt tilladte antal sider. Læg færre sider i inputbakken, og tag sider ud af outputbakken.
 • Rengør scannerens papirgang, så risikoen for fremføringsfejl reduceres. Hvis dokumenterne stadig føres forkert ind i scanneren, skal du rengøre rullerne. Hvis dokumenterne stadig føres forkert ind i scanneren, skal du udskifte rullerne.

Papiret føres ikke frem i scanneren

Læg siderne i inputbakken igen, og sørg for, at de rører ved valserne.
Låget til dokumentføderen er muligvis ikke lukket ordentligt. Åbn låget, og luk det igen ved at trykke godt ned på begge sider af det, så du er sikker på, at det er lukket ordentligt.
Der kan være et problem med scannerhardwaren. Gør følgende for at afprøve scanneren:
 1. Kontrollér, at stikket fra strømforsyningen er tilsluttet korrekt i scanneren og i en stikkontakt eller et overspændingsbeskyttet strømudtag, og at der er tændt på kontakten. Kontrollér, at strømindikatoren på kontrolpanelet lyser, for at bekræfte at strømforsyningen virker.
 2. Hvis strømforsyningen er tilsluttet et overspændingsbeskyttet strømudtag, skal du kontrollere, at dette er tilsluttet en stikkontakt, og at der er tændt.
 3. Tryk på knappen Power (Tænd/sluk) for at slukke scanneren, tag strømkablet ud af scanneren, og sluk så for den computer, som scanneren er sluttet til. Vent 30 sekunder, sæt strømkablet i scanneren igen, tryk derefter på knappen Power (Tænd/sluk) for at tænde scanneren, og tænd så for computeren.
 4. Prøv at scanne igen.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...