hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP ScanJet Pro 2000 s1, 3000 s3 - Problemer med scannerfunktioner

I følgende emner beskrives, hvordan du foretager fejlfinding af problemer med betjening af scanneren.

Forbindelsesproblemer

Kontroller USB-forbindelsen

Kontroller den fysiske forbindelse til scanneren.
 • Brug det kabel, der fulgte med scanneren. Andre USB-kabler er muligvis ikke kompatible med scanneren.
 • Kontrollér, at USB-kablet er tilsluttet korrekt mellem scanneren og computeren. Det tregrenede ikon på USB-kablet vender nedad, når kablet er sluttet korrekt til scanneren.
Hvis problemet fortsætter efter kontrol af ovennævnte, kan du prøve følgende:
 1. Afhængigt af hvordan scanneren er tilsluttet computeren, kan du gøre et af følgende:
  • Hvis USB-kablet er sluttet til en USB-hub eller dockingstation til en bærbar computer, skal du trække USB-kablet ud af USB-hub'en eller dockingstationen og derefter sætte det direkte i en USB-port på bagsiden af computeren.
  • Hvis USB-kablet er sat direkte i computeren, skal du sætte det i en anden USB-port på bagsiden af computeren.
  • Fjern alle andre USB-enheder fra computeren, bortset fra tastaturet og musen.
 2. Tryk på knappen Power (Tænd/sluk) for at slukke scanneren, vent 30 sekunder, og tænd så for scanneren igen.
 3. Genstart computeren.
 4. Prøv at bruge scanneren, når computeren er genstartet.
  • Hvis scanneren virker, kan du til tilslutte andre USB-enheder en ad gangen. Afprøv scanneren, hver gang der er blevet tilsluttet yderligere enheder. Fjern alle USB-enheder, der forhindrer scanneren i at virke.
  • Hvis scanneren ikke fungerer, skal du afinstallere og derefter geninstallere HP ScanJet-driverne og -⁠softwaren.

Knapperne fungerer ikke korrekt

Hvis knapperne ikke fungerer korrekt, skal du gøre følgende.
 1. Et kabel sidder muligvis løst. Kontroller, at USB-kablet og ledningen til strømforsyningen sidder ordentligt fast.
 2. Sluk scanneren, vent 30 sekunder, og tænd den så igen.
 3. Genstart computeren.
 4. Hvis problemet fortsætter, kan der være et problem med kontrolpanelet. Kontakt HP Support på www.hp.com/go/sj2000s1 or www.hp.com/go/sj3000s3.

Problemer med scannerens funktion

Scanneren scanner ikke med det samme

Sørg for, at låget til dokumentføderen er lukket, og at scanneren er tændt.

Scanneren scanner elementer meget langsomt

Ved scanning med henblik på at redigere tekst får den optiske tegngenkendelse (OCR) scanneren til at arbejde langsommere, hvilket er helt normalt. Vent på, at originalen bliver scannet.
bemærk:
Windows: Den optiske tegngenkendelse (OCR) bliver bedst, når scannerkompressionen er minimal eller slået fra.
Hvis du scanner med en højere opløsning end nødvendigt, går scanningen langsommere, og filerne bliver større, men det giver ikke flere fordele. Hvis du scanner med en høj opløsning, kan det betale sig at sænke den, sådan at scanningshastigheden bliver hurtigere.

Kun den ene side af et dobbeltsidet dokument bliver scannet

Sørg for, at den valgte scanningsgenvej er for tosidet scanning.

Der mangler scannede sider

Når sider, der hænger sammen, bliver scannet som en enkelt side. Kontrollér, at de scannede sider ikke hænger sammen.

De scannede sider er ikke i den rigtige rækkefølge

 • Kontrollér, at siderækkefølgen for de originale dokumenter er korrekt, inden du anbringer dem med forsiden nedad i inputbakken.
 • Sørg for, at materialet ikke har hæfteklammer, papirclips eller andet vedhæftet, f.eks. selvklæbende noter, der kan medføre, at siderne ikke indføres korrekt.
 • Kontroller, at siderne ikke hænger sammen.

De scannede filer er for store

 • I de fleste scanningsprogrammer, kan du vælge en mindre filstørrelse, når du vælger filtype. Der er flere oplysninger i hjælpen til det scanningsprogram, der bruges.
 • Kontrollér indstillingen for scanningsopløsning (der er flere oplysninger i hjælpen til det scanningsprogram, der bruges):
  • 200 dpi er nok, hvis dokumenterne gemmes som billeder.
  • 300 dpi er nok til de fleste skrifttyper, når der bruges optisk tegngenkendelse til at scanne til redigerbar tekst.
  • Til asiatiske og små skrifttyper anbefales det at vælge en højere opløsning.
  bemærk:
  Ved nogle særlige baggrundsscanninger med sorte prikker kan billedet gøres mindre ved at gemme det som en .tif-fil.
  Hvis du scanner med en højere opløsning end nødvendigt, bliver filerne større, men det giver ikke flere fordele.
 • Farvescanninger giver større filer end sort-hvid-scanninger.
 • Hvis du scanner mange sider på én gang, kan du eventuelt nøjes med at scanne nogle få sider ad gangen. Det giver flere, men mindre filer.

Problemer med tekstgenkendelse (OCR) (Windows)

Scanneren bruger optisk tegngenkendelse (OCR) til at konvertere tekst på en side til tekst, som kan redigeres på en computer.
 • Hvis teksten kan scannes, men ikke redigeres, kan du foretage følgende valg inden scanning:
  • Vælg en scanningsgenvej, som understøtter OCR. Følgende scanningsgenveje understøtter OCR:
   • Gem som PDF
   • E-mail som PDF
   • Gem som redigerbar tekst (OCR)
   • Send til skyen
   • Almindelig scanning
  • Vælg en af følgende typer OCR-baserede outputfiler på rullelisten Filtype:
   • Tekst (*.txt)
   • RTF (*.rtf)
   • Søgbar PDF (*.pdf)
bemærk:
Hvis en OCR-baseret outputfiltype ikke er markeret, scannes dokumentet som grafik, og teksten kan ikke redigeres.
 • Kontroller originalerne
  • Softwaren genkender muligvis ikke tekst, der står tæt sammen. Hvis teksten, som softwaren konverterer, har manglende eller kombinerede tegn, kan "rn" f.eks. vises som "m".
  • Softwarens præcision afhænger af billedkvaliteten, tekstens størrelse samt originalens struktur og selve scanningens kvalitet. Sørg for, at originalen har god billedkvalitet.
  • Farvede baggrunde kan få billeder i forgrunden til at smelte for meget sammen.
 • Hvis scannerstrimlerne er beskidte, er den scannede fil ikke helt tydelig. Kontrollér, at scannerstrimlerne er rene.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...