hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...
 • Feedback

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP OfficeJet-, DeskJet 4600-printere - Sort blæk udskrives ikke og andre problemer med udskriftskvaliteten

Dette dokument gælder for HP DeskJet Ink Advantage 4615, 4625, OfficeJet 4610, 4620 og 4622 e-All-in-One-printere.
Kvaliteten af et udskrevet dokument eller billede er ikke som forventet. Procedurerne i dette dokument hjælper med stribede eller falmede udskrifter, farveblæk eller sort blæk, der ikke udskrives, dokumenter med utydelig eller udvisket tekst, blækstriber eller pletter og mange andre kvalitetsproblemer med udskriften.

Løsning 1: Brug originale HP-patroner

HP anbefaler, at du anvender original HP-blæk- eller tonerprodukter. HP garanterer ikke for kvaliteten eller pålideligheden af patroner, som ikke er fra HP, eller genopfyldte patroner. Hvis du ikke bruger originale HP-patroner, kan følgende trin i dette dokument muligvis ikke løse problemet. For at kontrollere ægthedsbeviset for dine patroner skal du gå til HP's websted til bekæmpelse af forfalskning (på engelsk).
Køb nye patroner og andre forbrugsvarer fra HP Store eller en lokal forhandler.

Løsning 2: Lad den automatiske service blive udført

Din printer har en automatisk servicerutine, der kan løse mange problemer med udskriftskvaliteten. Der er ikke noget, du skal gøre. Udskriftskvaliteten bør blive bedre et par timer efter, at du oplever problemet.
Hvis du ikke kan vente til den automatiske servicerutine bliver færdig, skal du fortsætte med følgende fejlfindingstrin.

Løsning 3: Kontrollér papiret

Anvend følgende retningslinjer for at sikre, at det papir, du bruger, passer til udskriftsjobbet. Hvis papiret ikke passer, skal du lægge en passende papirtype i printeren igen.
bemærk:
Hvis du vil vide, hvilke typer papir din printer understøtter, skal du se specifikationerne for din printer.
 • Læg papiret i papirbakken med udskriftssiden nedad. Mange papirtyper har sider, der kan udskrives på, og sider, der ikke kan udskrives på, som f.eks. fotopapir og kuverter. Som regel er den glatte side "udskriftssiden", og nogle gange indeholder den side, der ikke skal udskrives på, papirproducentens logo.
 • Brug ikke rynket eller krøllet papir. Brug kun rent papir, der ikke er krøllet.
  Brug ikke krøllet papir
 • Brug den korrekte papirtype til dit projekt.
  • Til almindelige tekstdokumenter fungerer almindeligt papir med ColorLok-teknologi også. Papir med ColorLok-teknologi er papir i branchestandard, der fungerer godt sammen med HP-blæk.
   ColorLok-logo
  • Hvis du udskriver dokumenter med tæt udskrift, f.eks. grafik med høj kontrast eller fotos, bliver resultatet bedst, hvis du bruger Avanceret HP-fotopapir.
  • Noget papir absorberer muligvis ikke blækket så godt som andre. Hvis dine udskrifter nemt tværes ud, skal du sørge for, at du bruger det anbefalede papir.
 • Opbevar fotopapir i originalemballagen og i en plastikpose, som kan forsegles. Opbevar pakken på en plan flade et køligt og tørt sted. Læg først 10-20 ark fotopapir i, når du er klar til at udskrive, og læg det resterende papir tilbage i emballagen.
 • Prøv at bruge en anden type papir. Dette vil afgøre, om problemet er relateret til papiret.

Løsning 4: Kontrollér udskriftsindstillingerne

Løsning 5: Kontrollér det anslåede blækniveau, og udskift tomme og næsten tomme blækpatroner

Følg disse trin for at kontrollere de anslåede blækniveauer, og udskift derefter tomme og næsten tomme patroner i henhold til resultaterne.

Trin 1: Kontrollér det anslåede blækniveau

bemærk:
Advarsler og indikatorer vedrørende blækniveau er kun estimater. Når en indikator viser et lavt blækniveau, bør du sørge for at have en ny blækpatron liggende klar, så du undgår eventuelle udskrivningsforsinkelser. Du behøver ikke udskifte blækpatronerne, før kvaliteten ikke længere er tilfredsstillende.
 1. Tryk på ikonet Opsætning på printerens kontrolpanel .
 2. Tryk på knappen ved siden af OK for at vælge Blækinformation.
 3. Tryk på knappen ved siden af OK for at vælge Anslåede niveauer.
  Måleren til De anslåede blækniveauer vises.
 4. I måleren til Anslåede blækniveauer skal du kontrollere blækniveauet for hver blækpatron. Bemærk hvis en af dem er tom eller næsten tom.
  Figur : Måler til anslået blækniveau på kontrolpanelet
  Billede: Måler til anslået blækniveau på kontrolpanelet.
 • Hvis ingen af patronerne er ved at løbe tør for blæk, behøver du ikke at udskifte dem endnu. Gå til næste løsning i dette dokument.
 • Hvis nogle af patronerne har lavt blækniveau, skal du fortsætte til næste trin for at udskifte dem.

Trin 2: Udskift tomme patroner og patroner med lavt blækindhold

Se denne video for at få hjælp til at udskifte patronerne, og følg derefter trinnene for at udskifte tomme eller næsten tomme patroner.

Video om udskiftning af patroner

Følgende video viser, hvordan man udskifter blækpatroner.
bemærk:
Denne video viser HP OfficeJet 4620 e-All-in-One Printer-serien, men trinnene er de samme for din printer.
Hvis du har problemer med at se videoen eller vil se videoen i en anden størrelse, skal du klikke her for at afspille videoen på YouTube.
Udskift tomme blækpatroner eller blækpatroner med lavt blækindhold.
 1. Tænd for printeren.
 2. Find de to åbninger på printerens sider.
  Figur : Åbninger på venstre og højre side af printeren
  Billede: Åbninger på venstre og højre side af produktet
 3. Placer dine fingre i åbningerne på højre og venstre side af produktet, og løft derefter for at åbne dækslet til blækpatronerne.
  Slæden bevæger sig ind i adgangsområdet.
  Figur : Åbn dækslet til blækpatronerne
  Billede: Åbn dækslet til blækpatronerne
 4. Vent, indtil slæden ikke bevæger sig og er stille, før du fortsætter.
 5. Tryk tappen indad foran på den gamle blækpatron for at frigøre den, og træk derefter op i blækpatronen for at få den ud af holderen.
  Figur : Tag blækpatronen ud af sin holder
  Billede: Tag blækpatronen ud af sin holder
 6. Træk den orange træktap lige tilbage for at fjerne den nye blækpatron ud af emballagen.
  Figur : Træk den orange tap lige tilbage
  Billede: Træk den orange tap lige tilbage
    advarsel:
  Sørg for, at du fjerner den orange træktap og plastikken fuldstændigt, før du drejer den orange hætte i næste trin. Ellers kan der sive blæk ud fra blækpatronen. Når du fjerner plastikket, vil papirmærkatet på blækpatronen blive revet let i stykker, hvilket er nødvendigt for korrekt at ventilere blækpatronen.
 7. Drej den orange beskyttelseshætte mod uret, så den brækker af blækpatronen.
  Figur : Drej den orange hætte, så den brækker af patronen
  Billede: Drej den orange hætte, så den brækker af blækpatronen
 8. Hold patronen, så patronens kontaktflader vender mod produktet.
 9. Tilpas den farvede prik på blækpatronen med prikken med samme farve på slæden.
 10. Skub den nye blækpatron ind i dens holder, og tryk derefter forsigtigt blækpatronen ned, indtil den klikker på plads.
  Figur : Isæt blækpatronen
  Billede: Installer blækpatronen
 11. Gentag om nødvendigt disse trin for andre blækpatroner, hvis det er nødvendigt.
 12. Luk dækslet til blækpatronerne.
  Figur : Luk dækslet til blækpatronerne
  Billede: Luk dækslet til blækpatronerne

Løsning 6: Udskriv og evaluer en diagnosticeringsrapport for udskriftskvalitet

Følg disse trin for at udskrive og derefter evaluere diagnosticeringsrapporten for udskriftskvalitet.

Trin 1: Udskriv rapporten

 1. Læg nyt, almindeligt hvidt US letter- eller A4-papir i papirbakken.
 2. På kontrolpanelets startskærm skal du trykke på ikonet Opsætning .
 3. Tryk på knappen ved siden af Pil ned , indtil Rapporter vises i feltet ved siden af OK.
 4. Tryk på knappen ved siden af OK, og vælg Rapporter.
 5. Tryk på knappen ved siden af Pil ned , indtil Udskriftskvalitetsrapport vises ved siden af OK, og tryk derefter på knappen ved siden af OK. Testrapporten udskrives.
  Figur : Eksempel på rapporten
  Billede: Eksempel på testrapporten

Trin 2: Kontrollér rapporten for fejl

Hvis printeren og patronerne fungerer korrekt, er alle farvebjælkerne komplette, fri for streger og ensartede i farven henover hele sidens bredde. Den sorte tekst på siden bør ikke indeholde blækstriber.
Følgende tabel indeholder eksempler på fejl på diagnosticeringsrapporten for udskriftskvalitet. Eksemplerne dækker ikke alle fejl, men de repræsenterer de mest almindelige problemer med udskriftskvaliteten.
Eksempler på fejl på diagnosticeringsrapporten for udskriftskvalitet
Fejl
Eksempel
Stor tekst er ujævn i den ene ende
Billede: Ujævn stor tekst
Uregelmæssigt stribede eller falmede farvebjælker
Billede: Stribede eller falmede farvebjælker
Ujævne farvebjælker
Billede: Ujævne farvebjælker
Farvebjælker er stribede med en anden farve
Billede: Stribede farvebjælker
Farveblokkene har almindelige hvide striber
Billede: Hvide striber i farvebjælkerne
Takkede justeringsmønstre
Billede: Takkede justeringsmønstre
 • Hvis du ikke ser fejl på testsiden, fungerer printmekanismen og blækpatronerne korrekt. Fortsæt ikke med fejlfindingstrinnene i dette dokument. Hvis udskrifterne stadig er utilfredsstillende, kan du prøve følgende generelle retningslinjer for udskriftskvaliteten.
  • Sørg for, at det billede, du udskriver, har tilstrækkelig opløsning. Billeder, der er forstørret for meget, kan virke slørede eller utydelige.
  • Hvis problemet er et bånd nær kanten på udskriften, kan du bruge den software, du installerede sammen med printeren, eller et andet program til at rotere billedet 180°. Problemet optræder måske ikke i den anden ende af udskriften.
  Forvansket, ulogisk tekst og mangelfuld udskrift (grafik)
  Kun Windows: Hvis du oplever forvansket, rodet eller ulogisk tekst, mangelfulde udskrifter eller manglende tekst eller grafik, skal du gå til Kontinuerlige sider med underlige eller forvanskede tegnudskrifter i Windows
 • Fortsæt til næste trin, hvis der er en eller flere af disse fejl på testsiden.

Trin 3: Sørg for, at patronerne er sat i og ventileret korrekt

Hvis åbningen på patronen er tilstoppet eller blokeret, fungerer patronen muligvis ikke korrekt. Følg disse trin for at sikre, at patronerne er sat i og ventileret korrekt.
 1. Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde for printeren, hvis den ikke allerede er tændt. Vent, indtil printeren ikke er i brug og stille, før du fortsætter.
 2. Find de to åbninger på venstre og højre side af printeren.
  Figur : Placering af de to åbninger
  Billede: Placering af de to åbninger
 3. Lad dine fingre glide ind i de to åbninger, og løft derefter op for at åbne dækslet til patronerne. Slæden bevæger sig ind i adgangsområdet.
  Figur : Åbn dækslet til blækpatronerne
  Billede: Åbn dækslet til blækpatronerne.
 4. Tryk tappen foran på patronen ind for at frigøre den, og træk derefter i patronen for at tage den ud af holderen.
  Figur : Tag blækpatronen ud af sin holder
  Billede: Tag blækpatronen ud af sin holder
 5. Kontrollér ventilationsåbningen i toppen af patronen.
  Figur : Lille åbning i toppen af patronen
  Billede: Lille åbning i toppen af patronen
 6. Hvis der stadig sidder en orange tap på farvepatronen, skal du fjerne den.
  Figur : Orange tap
  Billede: Orange tap.
 7. Hvis åbningen er tilstoppet, skal du bruge en lige nål til forsigtigt at fjerne overskydende klæbemiddel fra åbningen.
   Figur : Rengør den tilstoppede åbning med en nål
   Billede: Rengør den tilstoppede åbning med en nål.
  1. Tilstoppet åbning
  2. Med en lige nål skal du forsigtigt fjerne overskydende klæbemiddel fra åbningen
  3. Tilstoppede åbning
 8. Skub patronen ned i holderen, mens kontakterne og dysen vender nedad. Tryk på patronen, indtil den klikker på plads.
  bemærk:
  Sørg for, at hver patron er installeret i den korrekte holder. Ikonet og farven på blækpatronen skal svare til ikonet og farven på soklen.
  Figur : Genindsæt blækpatronen
  Billede: Isæt blækpatronen
 9. Gentag disse trin for at undersøge åbningerne på hver af patronerne.
 10. Sørg for, at patronen sidder helt på plads i sin holder. Kør fingeren hen over toppen af blækpatronerne for at mærke efter, om nogen stikker ud. Hvis dette skulle være tilfældet, skal du trykke godt ned, indtil hver patron klikker på plads.
 11. Luk dækslet til blækpatronerne.
  Figur : Luk dækslet til blækpatronerne
  Billede: Luk dækslet til blækpatronerne
 12. Udskriv, og gennemgå en ny testside.
 • Hvis disse trin løste problemet, behøver du ikke gå videre med fejlfindingen.
 • Se næste trin, hvis problemet ikke er løst.

Trin 4: Brug et automatiseret værktøj til at rense skrivehovedet

Følg disse trin for at køre et automatiseret værktøj til rensning af skrivehovedet.
  advarsel:
Sluk aldrig for printeren, når der ikke er installeret blækpatroner. For at undgå problemer, der kræver rensning af printhovedet, eller som kan beskadige blæksystemet, skal du altid udskifte blækpatronerne så hurtigt som muligt, og du skal altid slukke printeren med tænd/sluk-knappen.
 1. Læg nyt, almindeligt hvidt US-letter- eller A4-papir i papirbakken.
 2. Tryk på ikonet Opsætning på printerens kontrolpanel .
 3. Tryk på knappen ved siden af pilen , indtil der vises Værktøjer ved siden af OK.
 4. Tryk på knappen ved siden af OK for at vælge Værktøjer, og tryk derefter på knappen ved siden af pilen , indtil Rens skrivehoved vises ud for OK.
 5. Tryk på knappen ved siden af OK for at rengøre skrivehovederne.
  Printeren renser skrivehovedet og udskriver derefter en testside.
 6. Evaluer udskriftskvaliteten på testsiden.
  Figur : Eksempel på testside til rensning af skrivehoved
  Billede: Eksempel på testside til rensning af skrivehoved.
  • Hvis udskriftskvaliteten på testsiden er tilfredsstillende, skal du trykke på Nej for at vende tilbage til det aktuelle udskriftsjob.
  • Hvis udskriftskvaliteten på testsiden ikke er tilfredsstillende, skal du trykke på Ja for at udføre en ekstra rensning af skrivehovedet.
   Der er tre rengøringsstadier for skrivehovedet. Udfør alle tre stadier, hvis det er nødvendigt. Hvis skrivehovedet er meget tilstoppet, kan det kræve endnu en rengøringscyklus. Hvis det er tilfældet, skal du vente 30 minutter efter den sidste (tredje) rengøringscyklus, for at starte det første stadie af renseprocessen igen.

Trin 5: Opdater printerens firmware

Hvis rensning af skrivehovedet løste problemet, skal du vælge linket til din printer for at installere den seneste firmwareopdatering. Firmware-opdatering kan forhindre fremtidige problemer ved udskrivning.
bemærk:
Firmwareopdateringer er i øjeblikket kun tilgængeligetil Windows-operativsystemer.
 • Hvis du ikke ser fejl på testsiden, fungerer printmekanismen og patronerne korrekt. Fortsæt ikke med fejlfindingstrinnene i dette dokument.
 • Hvis du ser fejl på testsiden, kan du prøve næste trin i printerens renseproces. Hvis du stadig ser fejl på testsiden, skal du fortsætte til næste trin.

Trin 6: Juster printeren

Følg disse trin for at justere printeren, hvis du har fundet fejl i testrapporten.
 1. Sørg for, at der ligger almindeligt hvidt U.S.-letter- eller A4-papir i bakken.
 2. Tryk på ikonet Opsætning på printerens kontrolpanel.
 3. Tryk på knappen ved siden af pilen ned , indtil Værktøjer vises ved siden af OK.
 4. Tryk på knappen ved siden af OK for at vælge Værktøjer, og tryk derefter på knappen ved siden af pilen ned , indtil Juster skrivehoved vises ved siden af OK.
 5. Tryk på knappen ved siden af OK for at justere skrivehovedet. Printeren justerer skrivehovedet og printer derefter et justeringsark.
 6. Løft scannerlåget.
  Figur : Løft scannerlåget
  Billede: Løft scannerlåget
 7. Læg justeringsarket med udskriftssiden nedad i forreste højre hjørne af glaspladen.
  Figur : Læg justeringssiden på scannerglaspladen.
  Billede: Læg justeringssiden på scannerglaspladen.
 8. Tryk på knappen ved siden af OK. Printeren scanner justeringssiden.

Løsning 7: Udskift den blækpatron, der giver problemer

Benyt trinnene beskrevet tidligere i dette dokument for at udskifte eventuelle blækpatroner med problemet, selvom de stadig har blæk.
Hvis patronen eller skrivehovedet er defekt, er det muligvis dækket af garantien. For at kontrollere garantien på dine blæk- eller tonerprodukter, skal du gå til oversigt over printer- og sidekapacitet og gennemse oplysninger om begrænset garanti på dine forbrugsvarer.
Hvis udskiftning af den defekte blækpatron ikke løste problemet, skal du fortsætte til næste trin.

Løsning 8: Udfør service på printeren

Udfør service på eller udskift dit HP-produkt, hvis du har gennemgået alle ovenstående trin.
Hvis du vil se, om produktet stadig er omfattet af garanti, skal du gå til garantitjek-webstedet http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontakt HP Support for at planlægge en reparation eller udskiftning. Kontakt HP Support, hvis du befinder dig i Asien og Stillehavsområdet, for at finde et lokalt servicecenter i dit område.
Der pålægges muligvis reparationsgebyrer for produkter, der ikke er dækket af garantien.
bemærk:
Gem et udskriftseksempel, der viser problemet. Hvis blækpatronerne, skrivehovedet eller printeren udskiftes under garantien, vil supportagenten bede om udskriftseksemplet. Hvis printeren returneres til HP, skal udskriftseksemplet returneres sammen med printeren. Anbring udskriftseksemplet i udbakken, når du pakker printeren til afsendelse.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...