hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...

Velkommen til HP's kundesupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...
 • Oplysning
  Information vedrørende seneste sikkerhedshuller

   

  HP er opmærksom på de seneste sikkerhedhuller refereret til som “speculative execution side-channel attacks” som har effekt på mange moderne processorer (Intel, AMD og ARM) og styresystemer. HP vil løbende give informationsopdateringer på denne support side, som snart vil være tilgængelig. 

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP DeskJet 3630- og 4720-printere - Printeren udskriver en tom side eller udskriver ikke sort eller farvet blæk

Dette dokument gælder for HP DeskJet 3630, 3631, 3632, 3633, 3634, 3635, 3636, 3637, 3638, DeskJet Ink Advantage 3635, 3636, 3638 og DeskJet Ink Advantage Ultra 4729 All-in-One-printere.
Printeren fungerer, men udskriften mangler sort eller farvet blæk, eller den udskrevne side er tom eller har meget lidt blæk.
HP anbefaler, at du anvender original HP-blæk- eller tonerprodukter. HP garanterer ikke for kvaliteten eller pålideligheden af patroner, som ikke er fra HP, eller genopfyldte patroner. Hvis du ikke bruger originale HP-patroner, kan følgende trin i dette dokument muligvis ikke løse problemet. For at kontrollere ægtheden af dine patroner skal du gå til hp.com/go/anticounterfeit.
Besøg HP SureSupply for at kontrollere blækpatronkompatibiliteten eller købe nye blækpatroner og andre forbrugsvarer.
 1. Gå til HP SureSupply.
 2. Hvis det er nødvendigt, skal du vælge dit land/område.
  Figur : Land/område-vælger
  Valg af land/område
 3. Følg anvisningerne på skærmen for at bestille nye forbrugsvarer eller kontrollere patronkompatibiliteten med din printer.
Du kan også købe originale HP-patroner og -forbrugsvarer hos andre forhandlere.
Trin 2: Kontroller det anslåede blækniveau
Lavt blækniveau kan påvirke udskriftskvaliteten.
  bemærk:
Advarsler og indikatorer vedrørende blækniveau er kun estimater. Når en indikator viser et lavt blækniveau, bør du sørge for at have en ny blækpatron liggende klar, så du undgår eventuelle udskrivningsforsinkelser. Du behøver ikke udskifte blækpatronerne, før kvaliteten ikke længere er tilfredsstillende.
Trin 3: Udskift tomme blækpatroner eller blækpatroner med lavt blækindhold
Udskift eventuelle blækpatroner med meget lavt blækniveau eller som er tomme, og prøv derefter at udskrive igen. Spring dette trin over, hvis alle blækpatroner viser sunde blækniveauer.
 1. Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde for printeren, hvis den ikke allerede er tændt.
 2. Læg et stykke almindeligt hvidt papir i papirbakken.
 3. Åbn det ydre panel.
  Figur : Åbn det ydre panel
  Billede: Åbn det ydre panel
 4. Åbn dækslet til blækpatronerne.
  Slæden flytter ind midt i printeren.
  Vent, indtil slæden ikke bevæger sig og er stille, før du fortsætter.
  Figur : Åbn dækslet til blækpatronerne
  Billede: Åbn dækslet til blækpatronerne
 5. Tryk let ned på blækpatronen for at udløse den, og træk derefter blækpatronen ud for at fjerne den fra sin sokkel.
  Figur : Fjern blækpatronen
  Billede: Fjern blækpatronen
 6. Tag den nye blækpatron ud af emballagen, og fjern derefter plastiktapen.
    advarsel:
  Du må ikke fjerne kobberstrimlen med de elektriske kontakter.
  Rør ikke de kobberfarvede kontaktflader eller blækdyserne. Udskift ikke den beskyttelsestapen på kontakterne. Berøring kan forårsage tilstopning, blækfejl samt dårlig elektrisk forbindelse.
  Figur : Fjern plastiktapen
  Billede: Fjern plastiktapen, og rør ikke ved de elektriske kontakter eller blækdyserne
 7. Hold om blækpatronens sider med dyserne mod printeren, og indsæt derefter blækpatronen i sin sokkel. Sørg for, at blækpatronen er isat i den korrekte sokkel.
  • Indsæt den trefarvede blækpatron () i soklen til venstre.
  • Indsæt den sorte blækpatron () i soklen til højre.
 8. Skub blækpatronen fremad ind i soklen, indtil den klikker på plads.
  Figur : Klik blækpatronen på plads
  Billede: Klik blækpatronen på plads
 9. Gentag de foregående trin, hvis du skal udskifte de andre blækpatroner.
 10. Luk dækslet til blækpatronerne.
  Figur : Luk dækslet til blækpatronerne
  Billede: Luk dækslet til blækpatronerne
 11. Luk det ydre panel.
  Figur : Luk det ydre panel
  Billede: Luk det ydre panel
 12. Følg vejledningen på computerskærmen.
 13. Vent cirka 30 sekunder på, at justeringssiden udskrives automatisk.
    bemærk:
  Printeren udskriver kun en justeringsside automatisk, når en ny blækpatron er blevet installeret.
Fortsæt til næste trin for at justere blækpatronerne.
Trin 4: Juster blækpatronerne
Juster blækpatronerne for at opnå den bedste udskriftskvalitet.
 1. Løft scannerlåget.
 2. Anbring justeringssiden med udskriftssiden nedad i det forreste højre hjørne af scannerglaspladen. Brug de graverede markeringer ved siden af scannerglaspladen til at anbringe justeringssiden korrekt.
  Figur : Læg justeringssiden på scannerglaspladen
  Billede: Læg justeringssiden på scannerglaspladen
 3. Luk scannerlåget.
 4. Tryk på knappen Start sort kopiering eller Start farvekopiering på printerens kontrolpanel.
  Printeren justerer blækpatronerne.
    bemærk:
  Hvis ikke justeringssiden udskrives automatisk, kan du manuelt udskrive en justeringsside ved hjælp af HP Printer Assistant-softwaren (Windows) eller Printer Utility (macOS eller OS X).
Hvis der stadig er problemer med udskriftskvaliteten efter udskiftning af eventuelle tomme blækpatroner, skal du fortsætte til næste trin.
Trin 5: Rens blækpatronerne
Rengør blækpatronerne ved hjælp af HP-softwaren, og evaluer derefter resultaterne.
  bemærk:
For at undgå problemer, der kræver rensning, skal du altid slukke printeren vha. tænd/sluk-knappen.
Hvis rengøring af blækpatronerne ikke løser problemet, skal du fortsætte til næste trin.
Trin 6: Find den blækpatron, der giver problemer
Identificere, hvilken blækpatron der forårsager problemet med udskriftskvaliteten.
 1. Gennemgå udskriftskvalitetsdiagnosticeringssiden, som du udskrev i det foregående trin.
 2. Kontroller tekst- og farveblokkene på siden.
 • Hvis du finder fejl i den sorte tekst på siden, er det den sorte blækpatron, der giver problemer.
 • Hvis du finder fejl i de farvede blokke på siden, er den trefarvede blækpatron, der giver problemer.
Trin 7: Udskift den blækpatron, der giver problemer
Udskift den berørte blækpatron med en ny original HP-blækpatron.
Hvis patronen eller skrivehovedet er defekt, er det muligvis dækket af garantien. For at kontrollere garantien på dine blæk- eller tonerprodukter, skal du gå til hp.com/go/learnaboutsupplies og gennemse oplysningerne om begrænset garanti på dine forbrugsvarer.
 1. Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde for printeren, hvis den ikke allerede er tændt.
 2. Læg et stykke almindeligt hvidt papir i papirbakken.
 3. Åbn det ydre panel.
  Figur : Åbn det ydre panel
  Billede: Åbn det ydre panel
 4. Åbn dækslet til blækpatronerne.
  Slæden flytter ind midt i printeren.
  Vent, indtil slæden ikke bevæger sig og er stille, før du fortsætter.
  Figur : Åbn dækslet til blækpatronerne
  Billede: Åbn dækslet til blækpatronerne
 5. Tryk let ned på blækpatronen for at udløse den, og træk derefter blækpatronen ud for at fjerne den fra sin sokkel.
  Figur : Fjern blækpatronen
  Billede: Fjern blækpatronen
 6. Tag den nye blækpatron ud af emballagen, og fjern derefter plastiktapen.
    advarsel:
  Du må ikke fjerne kobberstrimlen med de elektriske kontakter.
  Rør ikke de kobberfarvede kontaktflader eller blækdyserne. Udskift ikke den beskyttelsestapen på kontakterne. Berøring kan forårsage tilstopning, blækfejl samt dårlig elektrisk forbindelse.
  Figur : Fjern plastiktapen
  Billede: Fjern plastiktapen, og rør ikke ved de elektriske kontakter eller blækdyserne
 7. Hold om blækpatronens sider med dyserne mod printeren, og indsæt derefter blækpatronen i sin sokkel. Sørg for, at blækpatronen er isat i den korrekte sokkel.
  • Indsæt den trefarvede blækpatron () i soklen til venstre.
  • Indsæt den sorte blækpatron () i soklen til højre.
 8. Skub blækpatronen fremad ind i soklen, indtil den klikker på plads.
  Figur : Klik blækpatronen på plads
  Billede: Klik blækpatronen på plads
 9. Gentag de foregående trin, hvis du skal udskifte de andre blækpatroner.
 10. Luk dækslet til blækpatronerne.
  Figur : Luk dækslet til blækpatronerne
  Billede: Luk dækslet til blækpatronerne
 11. Luk det ydre panel.
  Figur : Luk det ydre panel
  Billede: Luk det ydre panel
 12. Følg vejledningen på computerskærmen.
 13. Vent cirka 30 sekunder på, at justeringssiden udskrives automatisk.
    bemærk:
  Printeren udskriver kun en justeringsside automatisk, når en ny blækpatron er blevet installeret.
Fortsæt til næste trin for at justere blækpatronerne.
Trin 8: Juster blækpatronerne
Juster blækpatronerne for at opnå den bedste udskriftskvalitet.
 1. Løft scannerlåget.
 2. Anbring justeringssiden med udskriftssiden nedad i det forreste højre hjørne af scannerglaspladen. Brug de graverede markeringer ved siden af scannerglaspladen til at anbringe justeringssiden korrekt.
  Figur : Læg justeringssiden på scannerglaspladen
  Billede: Læg justeringssiden på scannerglaspladen
 3. Luk scannerlåget.
 4. Tryk på knappen Start sort kopiering eller Start farvekopiering på printerens kontrolpanel.
  Printeren justerer blækpatronerne.
    bemærk:
  Hvis ikke justeringssiden udskrives automatisk, kan du manuelt udskrive en justeringsside ved hjælp af HP Printer Assistant-softwaren (Windows) eller Printer Utility (macOS eller OS X).
Hvis der stadig er problemer med udskriftskvaliteten efter udskiftning af den fejlbehæftede blækpatron, skal du fortsætte til næste trin.
Trin 9: Udfør service på printeren
Hvis ingen af løsningsforslagene løste problemet, skal du udføre service på printeren.
Udfør service på eller udskift dit HP-produkt, hvis du har gennemgået alle ovenstående trin.
Hvis du vil se, om produktet stadig er omfattet af garanti, skal du gå til garantitjek-webstedet http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontakt HP Support for at planlægge en reparation eller udskiftning. Kontakt HP Support, hvis du befinder dig i Asien og Stillehavsområdet, for at finde et lokalt servicecenter i dit område.
Der pålægges muligvis reparationsgebyrer for produkter, der ikke er dækket af garantien.
  bemærk:
Gem et udskriftseksempel, der viser problemet. Hvis blækpatronerne, skrivehovedet eller printeren udskiftes under garantien, vil supportagenten bede om udskriftseksemplet. Hvis printeren returneres til HP, skal udskriftseksemplet returneres sammen med printeren. Anbring udskriftseksemplet i udbakken, når du pakker printeren til afsendelse.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-online-communities-portlet

Funktioner
Indlæser...

Spørg gruppen!


Supportforum

Supportforum

Deltag i samtalen! Find løsninger, stil spørgsmål, og del råd med andre ejere af HP-produkter. Besøg nu


hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...