hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...

Velkommen til HP's kundesupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...
 • Oplysning
  Information vedrørende seneste sikkerhedshuller

   

  HP er opmærksom på de seneste sikkerhedhuller refereret til som “speculative execution side-channel attacks” som har effekt på mange moderne processorer (Intel, AMD og ARM) og styresystemer. HP vil løbende give informationsopdateringer på denne support side, som snart vil være tilgængelig. 

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP OfficeJet 7510-printere - Fejlen "Printerslæden kan ikke bevæge sig" vises

Dette dokument gælder for HP OfficeJet 7510 Wide Format All-in-One-printere.
Fejlmeddelelsen "Printerslæden kan ikke bevæge sig" vises på printerens kontrolpanel, og slæden, der holder blækpatronerne, stopper i printeren. Der kan tidligere være sket et papirstop.
Trin 1: Fjern papir fra papirbakken
Fjern eventuelt løst papir fra papirbakken, men fjern ikke eventuelt fastsiddende papir under dette trin.
 1. Åbn udskriftsbakken.
  Figur : Hæv udskriftsbakken
  Billede: Hæv udskriftsbakken
 2. Fjern løse papirark fra papirbakken.
 3. Sænk udskriftsbakken.
Trin 2: Fjern fastsiddende papir via printerens bagside
Fjern eventuelt fastsiddende papir via printerens bagside.
  advarsel:
Hvis du prøver at fjerne fastsiddende papir fra forsiden af printeren, kan udskriftsmekanismen beskadiges. Få adgang til og ryd papirstop fra bagsiden af printeren, før du prøver at fjerne fastsiddende papir fra forsiden.
 1. Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde for printeren, hvis den ikke allerede er tændt.
  Vent, indtil printeren ikke er i brug og stille, før du fortsætter.
 2. Mens printeren er tændt, tag strømstikket ud fra bagsiden af printeren, og tag strømstikket ud fra strømkilden eller den strømførende stikkontakt.
    vigitig advarsel:
  Du skal frakoble netledningen, før du stikker hånden ind i printeren for at undgå risiko for skader eller elektrisk stød.
 3. Tag USB- eller Ethernet-kablet ud bag på printeren, hvis du har en kablet forbindelse til printeren.
 4. Vend printeren, så du kigger på bagsiden af den.
 5. Tryk på knapperne på begge sider af bagdækslet, og træk derefter ud for at fjerne bagdækslet.
   Figur : Fjern bagdækslet
   Billede: Fjern bagdækslet
  1. Tryk på knapperne på siderne af bagdækslet
  2. Fjern bagdækslet
 6. Fjern forsigtigt papir eller papirstykker fra valserne inde i printeren. Brug begge hænder, når du trækker i hele papirark, så du ikke river dem i stykker.
    bemærk:
  Din printer kan se en smule anderledes ud end det her viste, men proceduren er den samme.
  Figur : Fjern det fastsiddende papir
  Billede: Fjern det fastsiddende papir.
    advarsel:
  Hvis papiret rives i stykker, når du fjerner det fra valserne, kan der opstå flere papirstop. Kontrollér, om der er papirstykker i valserne og hjulene inde i printeren.
  Figur : Fjern iturevne papirstumper
  Billede: Fjern iturevne papirstumper.
 7. Sæt bagdækslet fast igen bag på printeren. Tryk håndtagene på hver side af bagdækslet ind, og skub det derefter fremad, til det låses på plads.
Trin 3: Fjern fastsiddende papir fra papirbakken
Fjern eventuelt fastsiddende papir fra papirbakken.
 1. For at slukke for printeren, skal du trykke på tænd/sluk-knappen, hvis den ikke allerede er slukket.
 2. Fjern al papiret fra udskriftsbakken.
 3. Hæv udskriftsbakken.
  Figur : Hæv udskriftsbakken
  Billede: Hæv udskriftsbakken
 4. Træk papirbakken ud til den yderste position.
  Figur : Træk i papirbakken
  Billede: Træk i udskriftsbakken
 5. Tag fat om fastsiddende papir fra papirbakkeområdet med begge hænder, og træk derefter papiret langsomt, men sikkert, hen mod dig selv for at fjerne det.
    advarsel:
  Fjern papir fra bakken så forsigtigt som muligt. Hvis du ikke fjerner papirstykker fra printeren, vil der sandsynligvis opstå flere papirstop, og dette kan beskadige udskrivningsmekanismen.
 6. Bank en stak almindeligt papir let på en jævn overflade, så papirkanterne flugter, og læg derefter papiret i papirbakken.
 7. At alt papir i stakken har samme format og type. Læg aldrig forskellige papirtyper i bakken. Printeren kan kun behandle én papirtype ad gangen.
    bemærk:
  Brug ikke papir med clips eller hæfteklammer. Brug ikke papir, der er bøjet, revet, støvet, fugtigt, rynket, krøllet, eller som ikke ligger fladt.
 8. Sørg for, at papirets højde ikke overskrider de prikkede gule linjer (papirfyldningsguider) på siderne af bakken.
  Figur : Papirfyldningsguider
  Billede: Papirfyldningsguider
 9. Juster papirbreddestyrene, så de hviler mod papirets kanter, og sænk derefter udbakken.
  Undgå at skubbe styrene så langt ind, at de klemmer papiret
   Figur : Juster papirbreddestyrene, og sænk derefter udbakken
   Billede: Papirbakke
  1. Juster papirbreddestyrene
  2. Sænk udskriftsbakken
 10. Tilslut netledningen bag på printeren igen, og tilslut derefter netledningen til en stikkontakt.
 11. Tilslut USB- eller ethernet-kablet igen, medmindre din printer er sluttet til et trådløst netværk.
 12. Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde for printeren.
  Printeren gennemgår muligvis en opvarmningsperiode. Indikatorerne på printeren blinker muligvis, og slæden kan bevæge sig. Vent med at fortsætte, til opvarmningsperioden er forbi.
Hvis din printer kan udskrive, og fejlmeddelelsen ikke længere vises på kontrolpanelet, behøver du ikke at fortsætte fejlfindingen.
Trin 4: Sørg for, at slæden kan bevæge sig frit
Sørg for, at der ikke er nogen blokeringer inde i printeren, som kan forhindre slæden i at bevæge sig frit i hele printerens bredde. Du skal bruge en lommelygte til at udføre disse trin.
Figur : Brug en lommelygte
Billede: Brug en lommelygte
 1. Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde for printeren, hvis den ikke allerede er tændt.
  Vent, indtil printeren ikke er i brug og stille, før du fortsætter.
 2. Placer dine fingre i åbningerne på den højre og venstre side af printeren med begge hænder, og løft derefter forsigtigt for at åbne dækslet til slæden. Slæden bevæger sig ind i blækpatronadgangsområdet.
  Vent i nogle sekunder, indtil slæden ikke er i brug og stille, før du fortsætter.
  Figur : Åbn dækslet til slæden
  Billede: Åbn dækslet til slæden
 3. Mens printeren er tændt, tag strømstikket ud fra bagsiden af printeren, og tag strømstikket ud fra strømkilden eller den strømførende stikkontakt.
    vigitig advarsel:
  Tag netledningen ud, før du flytter slæden med hånden og nulstiller papirindføringsmekanismen for at undgå risiko for elektrisk stød.
 4. Tag USB- eller Ethernet-kablet ud bag på printeren, hvis du har en kablet forbindelse til printeren.
 5. Brug en lommelygte for at se efter iturevne papirstykker, der kan blive siddende inde i produktet. Hvis du ikke fjerner alle stykker papir fra printeren, kan der let opstå flere papirstop.
  Figur : Papir sidder fast i slædens bane
  Billede: Papir sidder fast i slædens bane
 6. Træk forsigtigt fastsiddende papir eller papirstykker ud af printeren.
 7. Stik hånden ind i adgangsområdet til slæden, og flyt derefter slæden manuelt.
  • Hvis slæden sidder i højre side af printeren, skal du bevæge slæden mod venstre side af printeren.
  • Hvis slæden sidder i venstre side af printeren, skal du bevæge slæden mod højre side af printeren.
  • Hvis slæden sidder i midten af produktet, skal du bevæge slæden mod højre side af printeren.
 8. Fjern eventuelle løse eller iturevne stykker papir.
 9. Sørg for, at slæden kan bevæge sig frit i hele printerens bredde ved forsigtigt at skubbe slæden til venstre og derefter til højre.
 10. Luk dækslet til slæden.
 11. Tilslut netledningen bag på printeren igen, og tilslut derefter netledningen til en stikkontakt.
 12. Tilslut USB- eller ethernet-kablet igen, medmindre din printer er sluttet til et trådløst netværk.
 13. Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde for printeren.
  Printeren gennemgår muligvis en opvarmningsperiode. Indikatorerne på printeren blinker muligvis, og slæden kan bevæge sig. Vent med at fortsætte, til opvarmningsperioden er forbi.
Hvis din printer kan udskrive, og fejlmeddelelsen ikke længere vises på kontrolpanelet, behøver du ikke at fortsætte fejlfindingen.
Trin 5: Sæt blækpatronerne i igen
Forkert placering eller installation af blækpatronerne kan få printeren til at vise en slædestopfejl. Tag blækpatronerne ud, og sæt dem i igen.
 1. Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde for printeren, hvis den ikke allerede er tændt.
 2. Åbn dækslet til blækpatronerne.
  Slæden flytter ind midt i printeren. Vent, indtil slæden ikke bevæger sig og er stille, før du fortsætter.
  Figur : Åbn dækslet til blækpatronerne
  Billede: Åbn dækslet til blækpatronerne
 3. Tryk på tappen foran på blækpatronen for at frigøre den, træk den mod dig selv, og tag patronen ud af holderen.
  Figur : Tag blækpatronen ud af sin holder
  Billede: Tag blækpatronen ud af sin holder.
 4. Hold blækpatronen, så patronens kontaktflader vender mod printeren.
 5. Sæt den nye blækpatron i holderen, og skub den derefter fremad, indtil den klikker på plads.
    bemærk:
  Sørg for, at bogstavet på blækpatronen passer til bogstavet og den farvede prik på blækpatronholderen.
  Figur : Sæt blækpatronen i den farvekodede holder
  Billede: Sæt blækpatronen ind i dens farvekodede holder.
 6. Gentag disse trin for at fjerne og geninstallere den anden blækpatron.
 7. Luk dækslet til blækpatronerne.
  Figur : Luk dækslet til blækpatronerne
  Billede: Luk dækslet til blækpatronerne.
Hvis din printer kan udskrive, og fejlmeddelelsen ikke længere vises på kontrolpanelet, behøver du ikke at fortsætte fejlfindingen.
Trin 6: Tilslut printeren direkte til en stikkontakt
Utilstrækkelig strøm til printeren kan medføre en slædestopfejl.
 1. Frakobl netledningen fra printerens bagside.
 2. Tag netledningen ud af strømskinne eller overspændingssikring.
 3. Slut strømledningen direkte til en stikkontakt.
 4. Sæt stikket i igen bagpå printeren.
 5. Tænd for printeren.
Hvis din printer kan udskrive, og fejlmeddelelsen ikke længere vises på kontrolpanelet, behøver du ikke at fortsætte fejlfindingen.
Trin 7: Nulstil printeren
Nogle gange meldes der stadig om slædestopfejl, selvom der ikke sidder noget papir fast (falsk papirstop). Nulstil printeren, da det kan fjerne en falsk slædestopfejl.
 1. Tænd for printeren, hvis ikke den allerede er tændt.
 2. Vent, indtil printeren ikke er i brug og stille, før du fortsætter.
 3. Tag netledningen ud bag på printeren, mens printeren er tændt.
 4. Træk netledningen ud af stikkontakten.
 5. Vent mindst 60 sekunder.
 6. Sæt netledningen tilbage i stikkontakten.
    bemærk:
  HP anbefaler, at du tilslutter printerens netledning direkte til stikkontakten på væggen.
 7. Sæt netledningen i igen bag på printeren.
 8. Tænd for printeren, hvis ikke den tænder automatisk.
  Printeren gennemgår muligvis en opvarmningsperiode. Indikatorerne på printeren blinker muligvis, og slæden kan bevæge sig.
 9. Vent, indtil produktet er varmet op og printeren er standset og lydløs, før du fortsætter.
Hvis din printer kan udskrive, og fejlmeddelelsen ikke længere vises på kontrolpanelet, behøver du ikke at fortsætte fejlfindingen.
Trin 8: Udfør service på printeren
Hvis ingen af løsningsforslagene løste problemet, skal du udføre service på printeren.
Udfør service på eller udskift dit HP-produkt, hvis du har gennemgået alle ovenstående trin.
Hvis du vil se, om produktet stadig er omfattet af garanti, skal du gå til garantitjek-webstedet http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontakt HP Support for at planlægge en reparation eller udskiftning. Kontakt HP Support, hvis du befinder dig i Asien og Stillehavsområdet, for at finde et lokalt servicecenter i dit område.
Der pålægges muligvis reparationsgebyrer for produkter, der ikke er dækket af garantien.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-online-communities-portlet

Funktioner
Indlæser...

Spørg gruppen!


Supportforum

Supportforum

Deltag i samtalen! Find løsninger, stil spørgsmål, og del råd med andre ejere af HP-produkter. Besøg nu


hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...