hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP OfficeJet 7510-printere - Fejlmeddelelsen "Papiret sidder fast i printeren" vises

Dette dokument gælder for HP OfficeJet 7510 Wide Format All-in-One-printere.
Printeren indfører ikke papir under en udskrivning, scanning eller et ved kopiering, og følgende fejlmeddelelse vises på printerens kontrolpanel:
"Papiret sidder fast i printeren. Fjern papirstoppet og tryk derefter OK"
Papirstop kan være sande eller falske. Printeren kan melde om papirstop, selvom der ikke er noget papirstop. Dette dokument gælder for både for sande og falske papirstop.

Trin 1: Fjern papir fra papirbakken

Fjern eventuelt løst papir fra papirbakken, men fjern ikke eventuelt fastsiddende papir under dette trin.
 1. Åbn udskriftsbakken.
  Figur : Hæv udskriftsbakken
  Billede: Hæv udskriftsbakken
 2. Fjern løse papirark fra papirbakken.
 3. Sænk udskriftsbakken.

Trin 2: Fjern fastsiddende papir via printerens bagside

Fjern eventuelt fastsiddende papir via printerens bagside.
 1. Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde for printeren, hvis den ikke allerede er tændt.
  Vent, indtil printeren ikke er i brug og stille, før du fortsætter.
 2. Mens printeren er tændt, tag strømstikket ud fra bagsiden af printeren, og tag strømstikket ud fra strømkilden eller den strømførende stikkontakt.
    vigitig advarsel:
  Du skal frakoble netledningen, før du stikker hånden ind i printeren for at undgå risiko for skader eller elektrisk stød.
 3. Tag USB- eller Ethernet-kablet ud bag på printeren, hvis du har en kablet forbindelse til printeren.
 4. Vend printeren, så du kigger på bagsiden af den.
 5. Tryk på knapperne på begge sider af bagdækslet, og træk derefter ud for at fjerne bagdækslet.
   Figur : Fjern bagdækslet
   Billede: Fjern bagdækslet
  1. Tryk på knapperne på siderne af bagdækslet
  2. Fjern bagdækslet
 6. Fjern forsigtigt papir eller papirstykker fra valserne inde i printeren. Brug begge hænder, når du trækker i hele papirark, så du ikke river dem i stykker.
  bemærk:
  Din printer kan se en smule anderledes ud end det her viste, men proceduren er den samme.
  Figur : Fjern det fastsiddende papir
  Billede: Fjern det fastsiddende papir.
    advarsel:
  Hvis papiret rives i stykker, når du fjerner det fra valserne, kan der opstå flere papirstop. Kontrollér, om der er papirstykker i valserne og hjulene inde i printeren.
  Figur : Fjern iturevne papirstumper
  Billede: Fjern iturevne papirstumper.
 7. Sæt bagdækslet fast igen bag på printeren. Tryk håndtagene på hver side af bagdækslet ind, og skub det derefter fremad, til det låses på plads.

Trin 3: Fjern fastsiddende papir fra ADF'en

Kontrollér den automatiske dokumentføder (ADF) for fastsiddende eller iturevet papir. Du skal bruge en lommelygte til at udføre disse trin.
Figur : Brug en lommelygte
Billede: Brug en lommelygte
 1. Tryk på tænd/sluk-knappen for at slukke for printeren, hvis den ikke allerede er slukket.
 2. Løft ADF-dækslet.
  Figur : Løft ADF-dækslet
  Billede: Løft ADF-dækslet
 3. Løft tappen, der sidder i venstre side af ADF'en, for at hæve ADF-mekanismen.
  Figur : Løft ADF-mekanismen
  Billede: Løft ADF-mekanismen.
 4. Træk forsigtigt papir, der sidder fast, ud af ADF'en. Træk papiret ud med begge hænder for at undgå, at du river det i stykker.
    advarsel:
  Kontrollér, om der sidder resterende iturevne stykker papir i valserne og hjulene inde i ADF'en, hvis papiret rives i stykker, når du prøver at fjerne det. Brug en lommelygte til at se, om der sidder iturevne stykker papir i valserne. Hvis du ikke fjerner alle stykker papir fra printeren, kan der let opstå papirstop igen.
 5. Luk ADF'en.

Trin 4: Fjern fastsiddende papir fra papirbakken

Fjern eventuelt fastsiddende papir fra papirbakken.
 1. For at slukke for printeren, skal du trykke på tænd/sluk-knappen, hvis den ikke allerede er slukket.
 2. Fjern al papiret fra udskriftsbakken.
 3. Hæv udskriftsbakken.
  Figur : Hæv udskriftsbakken
  Billede: Hæv udskriftsbakken
 4. Træk papirbakken ud til den yderste position.
  Figur : Træk i papirbakken
  Billede: Træk i udskriftsbakken
 5. Tag fat om fastsiddende papir fra papirbakkeområdet med begge hænder, og træk derefter papiret langsomt, men sikkert, hen mod dig selv for at fjerne det.
    advarsel:
  Fjern papir fra bakken så forsigtigt som muligt. Hvis du ikke fjerner papirstykker fra printeren, vil der sandsynligvis opstå flere papirstop, og dette kan beskadige udskrivningsmekanismen.
 6. Bank en stak almindeligt papir let på en jævn overflade, så papirkanterne flugter, og læg derefter papiret i papirbakken.
 7. At alt papir i stakken har samme format og type. Læg aldrig forskellige papirtyper i bakken. Printeren kan kun behandle én papirtype ad gangen.
  bemærk:
  Brug ikke papir med clips eller hæfteklammer. Brug ikke papir, der er bøjet, revet, støvet, fugtigt, rynket, krøllet, eller som ikke ligger fladt.
 8. Sørg for, at papirets højde ikke overskrider de prikkede gule linjer (papirfyldningsguider) på siderne af bakken.
  Figur : Papirfyldningsguider
  Billede: Papirfyldningsguider
 9. Juster papirbreddestyrene, så de hviler mod papirets kanter, og sænk derefter udbakken.
  Undgå at skubbe styrene så langt ind, at de klemmer papiret
   Figur : Juster papirbreddestyrene, og sænk derefter udbakken
   Billede: Papirbakke
  1. Juster papirbreddestyrene
  2. Sænk udskriftsbakken
 10. Tilslut netledningen bag på printeren igen, og tilslut derefter netledningen til en stikkontakt.
 11. Tilslut USB- eller ethernet-kablet igen, medmindre din printer er sluttet til et trådløst netværk.
 12. Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde for printeren.
  Printeren gennemgår muligvis en opvarmningsperiode. Indikatorerne på printeren blinker muligvis, og slæden kan bevæge sig. Vent med at fortsætte, til opvarmningsperioden er forbi.
Hvis din printer er i stand til udskrift, kopiering og scanning igen, og fejlmeddelelsen ikke længere vises på kontrolpanelet, skal du ikke fortsætte fejlfindingen.

Trin 5: Sørg for, at slæden kan bevæge sig frit

Sørg for, at der ikke er nogen blokeringer inde i printeren, som kan forhindre slæden i at bevæge sig frit i hele printerens bredde. Du skal bruge en lommelygte til at udføre disse trin.
Figur : Brug en lommelygte
Billede: Brug en lommelygte
 1. Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde for printeren, hvis den ikke allerede er tændt.
  Vent, indtil printeren ikke er i brug og stille, før du fortsætter.
 2. Placer dine fingre i åbningerne på den højre og venstre side af printeren med begge hænder, og løft derefter forsigtigt for at åbne dækslet til slæden. Slæden bevæger sig ind i blækpatronadgangsområdet.
  Vent i nogle sekunder, indtil slæden ikke er i brug og stille, før du fortsætter.
  Figur : Åbn dækslet til slæden
  Billede: Åbn dækslet til slæden
 3. Mens printeren er tændt, tag strømstikket ud fra bagsiden af printeren, og tag strømstikket ud fra strømkilden eller den strømførende stikkontakt.
    vigitig advarsel:
  Tag netledningen ud, før du flytter slæden med hånden og nulstiller papirindføringsmekanismen for at undgå risiko for elektrisk stød.
 4. Tag USB- eller Ethernet-kablet ud bag på printeren, hvis du har en kablet forbindelse til printeren.
 5. Brug en lommelygte for at se efter iturevne papirstykker, der kan blive siddende inde i produktet. Hvis du ikke fjerner alle stykker papir fra printeren, kan der let opstå flere papirstop.
  Figur : Papir sidder fast i slædens bane
  Billede: Papir sidder fast i slædens bane
 6. Træk forsigtigt fastsiddende papir eller papirstykker ud af printeren.
 7. Stik hånden ind i adgangsområdet til slæden, og flyt derefter slæden manuelt.
  • Hvis slæden sidder i højre side af printeren, skal du bevæge slæden mod venstre side af printeren.
  • Hvis slæden sidder i venstre side af printeren, skal du bevæge slæden mod højre side af printeren.
  • Hvis slæden sidder i midten af produktet, skal du bevæge slæden mod højre side af printeren.
 8. Fjern eventuelle løse eller iturevne stykker papir.
 9. Sørg for, at slæden kan bevæge sig frit i hele printerens bredde ved forsigtigt at skubbe slæden til venstre og derefter til højre.
 10. Luk dækslet til slæden.
 11. Tilslut netledningen bag på printeren igen, og tilslut derefter netledningen til en stikkontakt.
 12. Tilslut USB- eller ethernet-kablet igen, medmindre din printer er sluttet til et trådløst netværk.
 13. Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde for printeren.
  Printeren gennemgår muligvis en opvarmningsperiode. Indikatorerne på printeren blinker muligvis, og slæden kan bevæge sig. Vent med at fortsætte, til opvarmningsperioden er forbi.
Hvis din printer er i stand til udskrift, kopiering og scanning igen, og fejlmeddelelsen ikke længere vises på kontrolpanelet, skal du ikke fortsætte fejlfindingen.

Trin 6: Rens valserne i adgangsområdet til slæden

Der kan samle sig støv, papirfibre og papirstykker på papirfremføringsvalserne, hvor de kan være årsag til papirstop og papirfremføringsproblemer. Rens papiropsamlingsvalserne inde fra adgangsområdet til slæden.
 1. Hav følgende materialer klar:
  • En ren, fnugfri klud eller en anden type klud, der ikke går i stykker eller efterlader fibre
  • Destilleret eller filtreret vand eller vand på flaske (postevand kan beskadige printeren)
  • Rene, fnugfri vatpinde
 2. Tryk på tænd/sluk-knappen for at slukke for printeren.
 3. Tag netledningen ud fra bagsiden af printeren, og tag derefter strømstikket ud fra strømkilden eller den strømførende stikkontakt.
    vigitig advarsel:
  Du skal frakoble netledningen, før du stikker hånden ind i printeren, for at undgå risiko for skader eller elektrisk stød.
 4. Tag USB- eller Ethernet-kablet ud bag på printeren, hvis du har en kablet forbindelse til printeren.
 5. Placer dine fingre i åbningerne på den højre og venstre side af printeren med begge hænder, og løft derefter forsigtigt for at åbne dækslet til slæden.
  Figur : Åbn dækslet til slæden
  Billede: Åbn patrondækslet
 6. Fugt en klud let med vand, og pres overskydende vand ud af kluden.
 7. Tryk kluden ind imod valserne inde i printeren, og drej derefter valserne opad med fingrene. Fjern eventuelt støv eller snavs med et moderat tryk.
  Figur : Rens valserne i adgangsområdet til patronen
  Billede: Rens valserne i adgangsområdet til patronen
 8. Lad valserne tørre helt (cirka 10 minutter).
 9. Luk dækslet til slæden.

Trin 7: Rens valserne i ADF'en

Rens papirfremføringsvalserne i ADF'en.
 1. Åbn ADF'ens topdæksel. Dette giver nem adgang til valserne og separationspuden.
  Figur : Løft ADF-dækslet
  Billede: Løft ADF-dækslet for at få adgang til valserne og separationspuden.
 2. Fugt en fnugfri klud let med vand fra flaske eller destilleret vand, og pres eventuel overskydende væske ud af kluden.
 3. Pres kluden mod valserne, og rul dem opad med dine fingre. Fjern eventuelt støv eller snavs med et moderat tryk.
   Figur : Rensning af rullerne og separationspuden
   Billede: Rensning af rullerne og separationspuden.
  1. Valser
  2. Separationspude
 4. Løft tappen, der sidder i venstre side af ADF'en, for at hæve ADF-mekanismen.
  Figur : Løft ADF-mekanismen
  Billede: Løft ADF-mekanismen.
 5. Rens valserne i ADF-mekanismen.
  Figur : Valserne i ADF-mekanismen
  Billede: Valserne i ADF-mekanismen
 6. Lad valserne tørre helt (cirka 10 minutter).
 7. Luk ADF'en.

Trin 8: Rens valserne i adgangsområdet på bagsiden

Rengør valserne inde i printerens bagside.
 1. Vend printeren, så du kigger på bagsiden af den.
 2. Fjern bagdækslet. Tryk på knapperne på begge sider af bagdækslet, og træk derefter dækslet ud.
   Figur : Fjern bagdækslet
   Billede: Fjern bagdækslet
  1. Tryk på knapperne på siderne af bagdækslet
  2. Fjern bagdækslet
 3. Fugt en fnugfri klud let med vand fra flaske eller destilleret vand, og pres eventuel overskydende væske ud af kluden.
 4. Pres kluden mod valserne, og rul dem opad med dine fingre. Fjern eventuelt støv eller snavs med et moderat tryk.
  Figur : Rengør valserne i printerens bagside
  Billede: Rengør valserne i printerens bagside
 5. Lad valserne tørre helt (cirka 10 minutter).
 6. Sæt bagdækslet fast igen bag på printeren. Tryk håndtagene på hver side af bagdækslet ind, og skub det derefter fremad, til det låses på plads.
Hvis din printer er i stand til udskrift, kopiering og scanning igen, og fejlmeddelelsen ikke længere vises på kontrolpanelet, skal du ikke fortsætte fejlfindingen.

Trin 9: Nulstil printeren

Nogle gange meldes der stadig om papirstop, selvom der ikke sidder noget papir fast (falsk papirstop). Nulstil printeren, hvilket kan slette falske papirstopfejl, og prøv derefter at udskrive igen.
 1. Tænd for printeren, hvis ikke den allerede er tændt.
 2. Vent, indtil printeren ikke er i brug og stille, før du fortsætter.
 3. Tag netledningen ud bag på printeren, mens printeren er tændt.
 4. Træk netledningen ud af stikkontakten.
 5. Vent mindst 60 sekunder.
 6. Sæt netledningen tilbage i stikkontakten.
  bemærk:
  HP anbefaler, at du tilslutter printerens netledning direkte til stikkontakten på væggen.
 7. Sæt netledningen i igen bag på printeren.
 8. Tænd for printeren, hvis ikke den tænder automatisk.
  Printeren gennemgår muligvis en opvarmningsperiode. Indikatorerne på printeren blinker muligvis, og slæden kan bevæge sig.
 9. Vent, indtil produktet er varmet op og printeren er standset og lydløs, før du fortsætter.
Hvis din printer er i stand til udskrift, kopiering og scanning igen, og fejlmeddelelsen ikke længere vises på kontrolpanelet, skal du ikke fortsætte fejlfindingen.

Trin 10: Udfør service på printeren

Hvis ingen af løsningsforslagene løste problemet, skal du udføre service på printeren.
Udfør service på eller udskift dit HP-produkt, hvis du har gennemgået alle ovenstående trin.
Hvis du vil se, om produktet stadig er omfattet af garanti, skal du gå til garantitjek-webstedet http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontakt HP Support for at planlægge en reparation eller udskiftning. Kontakt HP Support, hvis du befinder dig i Asien og Stillehavsområdet, for at finde et lokalt servicecenter i dit område.
Der pålægges muligvis reparationsgebyrer for produkter, der ikke er dækket af garantien.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...