hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP ScanJet Pro 4500 fn1 - Konfigurér funktionen Scan til e-mail

I de følgende trin beskrives det, hvordan du konfigurerer funktionen Scan til e-mail.

Trin 1: Kontrollér netværksforbindelsen, og indsaml SMTP-oplysninger

Hvis du vil konfigurere funktionen Scan til e-mail, skal scanneren have en aktiv netværksforbindelse til det samme netværk som den computer, der kører konfigurationsprocessen.
Du skal bruge følgende oplysninger, før du starter konfigurationsprocessen:
 • SMTP server (e.g., smtp.mycompany.com)
  bemærk:
  Hvis du ikke kender SMTP-serverens navn, SMTP-portnummeret eller godkendelsesoplysningerne, skal du kontakte e-mail-/internetserviceudbyderen eller systemadministratoren for flere oplysninger. SMTP-servernavne og portnavne er typisk lette at finde med en søgning på internettet. Du kan f.eks. bruge udtryk som "gmail smtp servernavn" eller "yahoo smtp servernavn" i søgningen.
 • SMTP-portnummer
 • SMTP-servergodkendelseskrav til udgående e-mailmeddelelser, herunder brugernavn og adgangskode, som bruges til godkendelse, hvis det er relevant.
  bemærk:
  Se dokumentationen, der fulgte med e-mailserviceudbyderen, for at få oplysninger om begrænsninger for digital afsendelse for din e-mailkonto. Nogle udbydere kan evt. midlertidigt låse din konto, hvis du overskrider din grænse for at sende.

Trin 2: Åbn HP's integrerede webserver (EWS)

 1. På startskærmen på scannerens kontrolpanel skal du trykke på knappen og derefter vælge Trådløs eller Kabelført (LAN) for at få vist IP-adressen eller værtsnavnet.
 2. Åbn en browser, og indtast IP-adressen eller værtsnavnet i adressefeltet på nøjagtig samme måde, som det vises på scannerens kontrolpanel. Tryk på tasten Enter på computertastaturet. Den integrerede webserver åbnes.
  Figur : Eksempel på en IP-adresse i et browservindue
  bemærk:
  Hvis webbrowseren viser en meddelelse, som angiver, at adgangen til webstedet muligvis ikke er sikker, skal du vælge muligheden for at fortsætte til webstedet. Adgang til dette websted vil ikke beskadige computeren.

Trin 3: Konfigurer funktionen Scan til e-mail

 1. Klik på fanen Scan i HP's integrerede webserver (EWS).
 2. Klik på linket Opsætning af Scan til e-mail i venstre navigationsrude.
 3. I feltet E-mailadresse skal du indtaste afsenderens e-mailadresse for den nye, udgående profil i feltet Fra e-mailadresse.
 4. Udfyld følgende felter i området Indstillinger for SMTP-server:
  1. Indtast adressen på SMTP-serveren i feltet SMTP-server.
  2. Indtast SMTP-portnummeret i feltet SMTP-port.
   bemærk:
   I de fleste tilfælde er det ikke nødvendigt at ændre standardportnummeret.
   bemærk:
   Hvis du bruger en hostet SMTP-tjeneste, som f.eks. Gmail, skal du bekræfte SMTP-adressen, portnummeret og SSL-indstillingerne fra tjenesteudbyderens websted eller andre kilder. For Gmail er SMTP-adressen typisk smtp.gmail.com, portnummeret 465 og SSL skal være aktiveret.
   Se online kilder for at bekræfte, at disse serverindstillinger er aktuelle og gyldige på tidspunktet for konfigurationen.
  3. Hvis du bruger Google™ Gmail som e-mailtjeneste, skal du markere afkrydsningsfeltet Brug altid sikker forbindelse (SSL/TLS).
 5. Hvis SMTP-serveren kræver godkendelse for at sende en e-mail, skal du udfylde følgende felter i området SMTP-godkendelse:
  1. I feltet SMTP-bruger-id skal du angive bruger-id'et til SMTP-serveren.
  2. I feltet SMTP-adgangskode skal du indtaste adgangskoden til SMTP-serveren.
 6. Gennemse oplysningerne, og klik derefter på en af følgende indstillinger:
  • Gem og test: Vælg denne indstilling for at gemme oplysningerne og teste forbindelsen.
  • Kun gem: Vælg denne indstilling for at gemme oplysningerne uden at teste forbindelsen.

Trin 4: Tilføj kontakter til e-mailadressekartotek

I navigationsruden til venstre skal du klikke på Konfigurér e-mailadressekartotek for at tilføje e⁠-⁠mailadresser til det e-mailadressekartotek, der er tilgængeligt fra printeren.
Hvis du vil indtaste en individuel e-mailadresse, skal du gøre følgende:
 1. Indtast e-mailadressen på den nye e-mailkontakt i feltet E-mailadresse.
 2. Klik på Gem.

Trin 5: Konfigurer standardindstillinger for e-mail

Klik på Scanningsindstillinger i navigationsruden til venstre for at konfigurere standardindstillingerne for e⁠-⁠mail.
 1. Under overskriften Scanningsindstillinger skal du markere feltet Aktivér scanning til e⁠-⁠mailindstillinger.
 2. I området Standardindstillinger for scanning til e-mail skal du udfylde følgende felter:
  1. Indtast en standardemnelinje for e-mailmeddelelser i feltet E-mailemne.
  2. Indtast en standardmeddelelse for e-mailmeddelelser i feltet Brødtekst.
  3. Angiv et præfiks for filnavnet (f.eks. Min scanning) i feltet Filnavnpræfiks.
  4. Vælg standardfilformat for scannede filer på rullelisten Filtype.
  5. Vælg standardopløsningen for scannede filer på rullelisten Opløsning.
   bemærk:
   Billeder med høj opløsning indeholder flere punkter pr. tomme (dpi), så de viser flere detaljer. Billeder med lav opløsning indeholder færre punkter pr. tomme og viser færre detaljer, men filstørrelsen er mindre.
  6. Fra rullelisten Farve skal du vælge Sort-hvid eller Farve.
  7. Fra rullelisten Korrigér for skævhed skal du vælge Til eller Fra for at aktivere eller deaktivere korrektion for billedets skævhed.
  8. Fra rullelisten Slet tom side skal du vælge Til eller Fra for at vælge, om tomme sider skal fjernes fra det scannede resultat.
  9. Fra rullelisten Registrering af fremføringsfejl skal du vælge Til eller Fra for at aktivere eller deaktiverer registrering af fremføring af flere sider til dokumentføderen samtidig.
  10. Fra rullelisten Kombinér dokumenter skal du vælge Til eller Fra for at vælge, om flere dokumenter skal kombineres til én scannet fil.
 3. Klik på Anvend nederst på skærmen.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...