hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...

Velkommen til HP's kundesupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP PageWide Enterprise Color 556 - Fjernelse og udskiftning: integreret multimediekort (eMMC) (556dn)

Indledning
Dette dokument beskriver fremgangsmåden for afmontering og udskiftning af det integrerede multimediekort (eMMC).
Inden du udfører service
Sluk printeren
 • Fjern strømkablet.
    vigitig advarsel:
  Du kan forebygge skader på printeren ved at slukke den, vente 30 sekunder og først derefter trække netledningen ud, inden du forsøger at udføre service på printeren.
  advarsel:
ESD-følsom komponent.
  bemærk:
Du må ikke udskifte processorkortet, DC-controlleren og eMMC-elektronikkortet eller harddisken samtidig i løbet af den samme printerservicering. Hvis du gør det, kan det gøre printeren ustabil eller uarbejdsdygtig.
  bemærk:
Data gemt på eMMC er ikke sikrede og kan ikke krypteres.
Brug tabellen nedenfor til at finde det korrekte reservedelsnummer til din printer. Du kan bestille reservedelen på www.hp.com/buy/parts.
Reservedelsnummer for integreret multimediekortsæt (eMMC)
G1W47-67902
integreret multimediekort (eMMC) (556dn) inkl. vejledning
Nødvendigt værktøj
Der kræves ikke noget særligt værktøj for at installere denne komponent.
Når service er fuldført
Sørg for, at processordækslet sidder helt fast, og at fingerskruerne er skruet fast, når du har sat det på plads igen.
Tænd printeren
 • Tilslut strømkablet.
 • Brug tænd-/sluk-knappen til at tænde for printeren.
Test efter service
Udskriv en konfigurationsside for at sikre, at printeren fungerer korrekt.
Trin 1: Fjern processordækslet
 1. Tag de to fingerskruer ud (billedforklaring 1), og skub derefter dækslet af printeren for at tage det af (billedforklaring 2).
    bemærk:
  Fingerskruerne sidder ikke fast og kan nemt blive væk.
  Figur : Fjern processordækslet
Trin 2: Fjern det integrerede multimediekort (eMMC)
  advarsel:
ESD-følsom komponent.
  bemærk:
Kun M506- (alle) og M527dn-printere.
 1. Find eMMC-komponenten på processorkortet, og træk den lige af processorkortet for at fjerne den.
  Figur : Fjern eMMC
Trin 3: Pak den nye enhed ud
 1. Bortskaf den defekte del.
    bemærk:
  HP anbefaler miljøvenlig bortskaffelse af de defekte dele.
 2. Pak den nye reservedel ud af emballagen.
    advarsel:
  Hvis reservedelen er en valse eller en pude, skal du undgå at berøre den svampede del af den. Hvis der kommer hudfedt på valsen eller puden, kan der opstå problemer med arkfødning og/eller udskriftskvaliteten. HP anbefaler, at du bruger engangshandsker, når du håndterer rullerne eller puderne, eller vasker dine hænder, før du rører valserne eller puderne.
    bemærk:
  Kontrollér, at alle forsendelsesmaterialer (for eksempel forsendelsestape) er fjernet fra den nye reservedel inden installation.
Trin 4: Installer eMMC
  advarsel:
ESD-følsom komponent.
  bemærk:
Kun M506- (alle) og M527dn-printere.
 1. Bemærk placeringen af stikket (billedforklaring 1) på eMMC'en og stikket (billedforklaring 2) på processorkortet.
  Figur : Find eMMC-stikkene
 2. Justér stikket på det nye eMMC-kort (billedforklaring 1) med stikket på processorkortet (billedforklaring 2), og skub derefter eMMC-kortet fast på processorkortet for at installere det.
    bemærk:
  Skub på eMMC-kortet på det sted, som pilen angiver. Ignorér mærkaten “Skub her” på selve eMMC-kortet. Sørg for, at eMMC-kortet sidder helt fast i stikket.
    bemærk:
  eMMC-kortet kan kun installeres i en retning på processoren.
  Figur : Installer eMMC
Trin 5: Installer processordækslet
 1. Skub dækslet over på printeren (billedforklaring 1) for at installere det, og sæt derefter to fingerskruer i (billeforklaring 2).
  Figur : Installer processordækslet
Trin 6: Geninstaller printerfirmwaren
  bemærk:
Brug følgende fremgangsmåde til at geninstallere firmwaren, hvis denne installation er en udskiftning af eMMC.
 1. Vælg Opgradér nu.
 2. Find din Enterprise-printermodel.
 3. Vælg linket for at åbne siden til download af firmware.
 4. Vælg OS-uafhængig fra listen over operativsystemer.
 5. Find filen til flere operativsystemer under afsnittet Firmware.
 6. Vælg Download.
  bemærk:
Gå til www.hp.com/go/futuresmart for instruktioner vedrørende installation. Vælg Opgradér nu, og vælg derefter Sådan udfører du en firmwareopdatering.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-online-communities-portlet

Funktioner
Indlæser...

Spørg gruppen!


Supportforum

Supportforum

Deltag i samtalen! Find løsninger, stil spørgsmål, og del råd med andre ejere af HP-produkter. Besøg nu


hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...