hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...

Velkommen til HP's kundesupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP Color LaserJet Enterprise MFP M577, HP Color LaserJet Managed MFP E57540 - Fjernelse og udskiftning: Mellemliggende overførselsbælte (ITB)

Indledning
Dette dokument indeholder vejledning til fjernelse og udskiftning af det mellemliggende overførselsbælte (ITB-enhed).
Inden du udfører service
Sluk printeren
 • Fjern strømkablet.
    vigitig advarsel:
  Du kan forebygge skader på printeren ved at slukke den, vente 30 sekunder og først derefter trække netledningen ud, inden du forsøger at udføre service på printeren.
For at bestille en reserveenhed skal du bruge tabellen nedenfor til at finde det korrekte reservedelsnummer for din printer. Du kan bestille reservedelen på www.hp.com/buy/parts
Reservedelsnummer for mellemliggende overførselsbælte
RM2-6560-000CN
Mellemliggende overførselsbælteenhed
Nødvendigt værktøj
Der kræves ikke særligt værktøj til at installere denne enhed.
Når service er fuldført
Sørg for at lukke højre dæksel helt, når du har udskiftet det mellemliggende overførselsbælte.
Tænd printeren
 • Tilslut strømkablet.
 • Brug tænd-/sluk-knappen til at tænde for printeren.
Test efter service
Udskriv en konfigurationsside for at sikre, at printeren fungerer korrekt.
Trin 1: Fjern det mellemliggende overførselsbælte (ITB)
  advarsel:
Du må ikke berøre det grå plastikbælte. Hvis der kommer fedt fra huden og fingeraftryk på bæltet, kan der opstå problemer med udskriftskvaliteten.
 1. Åbn det højre dæksel.
  Figur : Åbn det højre dæksel
 2. Træk i det blå håndtag for at frigøre ITB-drevkoblingen.
  Figur : Frigør ITB-drevkoblingen
 3. Skub indad på den blå arm for at frigøre den sekundære overføringsvalseenhed, og sænk derefter enheden helt.
    bemærk:
  Tryk én gang til på den blå arm på den sekundære overføringsvalseenhed for at frigøre valsen, når den stopper i halvt åben position.
  Figur : Sænk den sekundære overførselsvalseenhed
 4. Frigør venstre ITB-fjeder (billedforklaring 1) fra tappen (billedforklaring 2).
  Figur : Frigør den forreste ITB-fjeder
 5. Placer venstre ITB-fjeder på holderen, så den ikke kommer i vejen.
    bemærk:
  Holderen er farvet blå, så det er nemmere at finde den.
  Figur : Placer fjederen på holderen
 6. Frigør højre ITB-fjeder (billedforklaring 1) fra tappen (billedforklaring 2).
  Figur : Frigør den bagerste ITB-fjeder
 7. Placer højre ITB-fjeder på holderen, så den ikke kommer i vejen.
    bemærk:
  Holderen er farvet blå, så det er nemmere at finde den.
  Figur : Placer fjederen på holderen
 8. Tag fat i de to blå håndtag på ITB-enheden.
    advarsel:
  Vær forsigtig, hvis ITB fjernes for at få adgang til andre enheder i printeren. ITB-enheden er følsom. Vær forsigtig, når du håndterer ITB-enheden, så den ikke bliver beskadiget. Placer altid ITB-enheden på et sikkert og beskyttet sted.
  Figur : Tag fat i håndtagene på ITB-enheden
 9. Træk ITB-enheden ud af printeren for at fjerne den.
    advarsel:
  Du må ikke berøre det grå plastikbælte. Hvis der kommer fedt fra huden og fingeraftryk på bæltet, kan der opstå problemer med udskriftskvaliteten.
  Figur : Fjern det mellemliggende overførselsbælte (ITB)
Trin 2: Pak den nye enhed ud
Pak den nye enhed ud af emballagen.
  advarsel:
Kontrollér, at al emballage og tape er fjernet fra den nye ITB-enhed. ITB-enheden kan blive beskadiget, hvis der sidder rester af emballage, når printeren bliver tændt.
Fuldstændige oplysninger om HP's genbrugsprogrammer findes på Returnering og genbrug af produkter.
  bemærk:
HP anbefaler ansvarsbevidst bortskaffelse af den defekte enhed.
Genanvendelse og udpakning
Figur : Genanvendelse og udpakning
Trin 3: Monter fladkablet (ITB)
  advarsel:
Du må ikke berøre det grå plastikbælte. Hvis der kommer fedt fra huden og fingeraftryk på bæltet, kan der opstå problemer med udskriftskvaliteten.
 1. Hold fast i ITB-enheden ved de orange håndtag.
  Figur : Håndter ITB-enheden ved kanterne
 2. Juster ITB-enheden efter åbningerne i printeren, og skub den derefter forsigtigt ind i printeren.
    bemærk:
  Vær forsigtig. Du må ikke løsne ITB-fastholdelsesfjedrene fra holderne på kabinettet. Fjedrene kan forstyrre installation af ITB.
  Figur : Juster ITB-enheden efter åbningerne i produktet
 3. Fortsæt med at skubbe ITB-enheden forsigtigt ind i printeren, indtil de orange håndtag stopper den.
  Figur : Stop ved orange håndtag
 4. Frigør én tap (billedforklaring 1).
  Figur : Frigøre en tap
 5. Fjern det orange håndtag. Gentag dette trin for det andet orange håndtag.
    bemærk:
  HP anbefaler at genbruge plastikhåndtagene.
  Figur : Fjern det orange håndtag
 6. Fortsæt med at skubbe ITB-enheden forsigtigt ind i printeren, indtil den sidder korrekt.
  Figur : Montere det mellemliggende overførselsbælte (ITB)
 7. Fjern højre ITB-fjeder fra holderen.
  Figur : Fjern fjederen fra holderen
 8. Fastgør højre ITB-fjeder (billedforklaring 1) under tappen (billedforklaring 2).
  Figur : Fastgør den bagerste ITB-fjeder
 9. Fjern venstre ITB-fjeder fra holderen.
  Figur : Fjern fjederen fra holderen
 10. Fastgør venstre ITB-fjeder (billedforklaring 1) under tappen (billedforklaring 2).
  Figur : Fastgør den bagerste ITB-fjeder
 11. Skub det blå håndtag ind for at fastgøre ITB-drevkoblingen.
    bemærk:
  Hvis ITB-drevkoblingen ikke sidder helt fast, kan højre dæksel ikke lukkes korrekt.
  Figur : Fastgør ITB-drevkoblingen
 12. Luk det højre dæksel.
    bemærk:
  Højre dæksel skal nemt kunne lukkes, hvis ITB-enheden er installeret korrekt.
  Figur : Luk det højre dæksel

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-online-communities-portlet

Funktioner
Indlæser...

Spørg gruppen!


Supportforum

Supportforum

Deltag i samtalen! Find løsninger, stil spørgsmål, og del råd med andre ejere af HP-produkter. Besøg nu


hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...