hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP LaserJet Enterprise MFP M527, M577, HP LaserJet Managed MFP E52545, E57540 - Fjernelse og udskiftning: Kontrolpanel

Indledning

Dette dokument beskriver, hvordan du afmonterer og udskifter kontrolpanelet på.

Inden du udfører service

Sluk printeren
 • Fjern strømkablet.
    vigitig advarsel:
  Du kan forebygge skader på printeren ved at slukke den, vente 30 sekunder og først derefter trække netledningen ud, inden du forsøger at udføre service på printeren.
Brug tabellen nedenfor til at finde det korrekte reservedelsnummer til din printer. Du kan bestille reservedelen på www.hp.com/buy/parts.
Reservedelsnummer for kontrolpanel
B5L47-67018
Kontrolpanel med vendbar skruetrækker og instruktioner

Nødvendigt værktøj

 • Nr. 2 4-takket stjerneskruetrækker med en magnetisk spids.

Når service er fuldført

Tænd printeren
 • Tilslut strømkablet.
 • Brug tænd-/sluk-knappen til at tænde for printeren.

Test efter service

Printeren indeholder en diagnosticeringstesttilstand til kontrolpanelet. Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet om tjek af kontrolpanelet i printerens fejlfindingsvejledning.

Trin 1: Fjern dækslet til kontrolpanelet

 1. Åbn dokumentføderen (billedforklaring 1).
  bemærk:
  Hvis kontrolpanelet ikke er vippet helt fremad, skal du vippe det fremad nu, indtil det stopper (billedforklaring 2).
  Figur : Åbn dokumentføderen
 2. Begyndende i højre side af dækslet til kontrolpanelet skal du forsigtigt løsne de fire tapper langs dækslets øverste kant.
  bemærk:
  Det tynde, sorte plastikdæksel vil løsne sig fra kontrolpanelets hvide plastikbund.
  Figur : Frigør fem tapper
 3. Fortsæt med at løfte øverste kant af dækslet væk fra printeren, og fjern derefter dækslet.
  Figur : Fjern dækslet

Trin 2: Fjern kontrolpanelet

 1. Kun M577c/z, M527c/z: Åbn låsen (billedforklaring 1) for at frigøre det flade kabel til tastaturet.
    advarsel:
  Låsen skal åbnes for at frigøre kablet.
  Figur : Frakobl fladkablet til tastaturet (M577c/z, M527c/z)
 2. Frakobl et HDMI-kabel (billedforklaring 1) og et stik (billedforklaring 2).
  Figur : Frakobl stikkene
 3. Fjern USB-kablet (billedforklaring 1) fra holderen.
  Kun M577z: Frigør fire tapper (billedforklaring 2), og fjern derefter NFC-elektronikkortet (near-field communication).
  Figur : Frakobl stikkene
 4. Fjern tre skruer (billedforklaring 1).
  bemærk:
  Skruetrækkeren (følger med sættet) har et vendbart skaft. Du skal blot trække skaftet ud af håndtaget og derefter sætte dem sammen igen, så den ønskede ende vender ud.
  Figur : Fjern tre skruer
 5. Løft fronten af kontrolpanelet af printeren (billedforklaring 1), og skub den derefter mod fronten af printeren (billedforklaring 2) for at fjerne den.
  Figur : Fjern kontrolpanelet

Trin 3: Pak den nye enhed ud

Pak den nye enhed ud af emballagen.
Fuldstændige oplysninger om HP's genbrugsprogrammer findes på Returnering og genbrug af produkter.
bemærk:
HP anbefaler ansvarsbevidst bortskaffelse af den defekte enhed.
bemærk:
Husk at fjerne den beskyttende film på berøringsskærmen på det nye kontrolpanel.
Genanvendelse og udpakning
Figur : Genanvendelse og udpakning

Trin 4: Monter kontrolpanelet

 1. Vip det nye kontrolpanel væk fra bundpladen.
  Figur : Åbn kontrolpanelet
 2. Kun M577c/z, M527c/z: Sørg for at føre det flade kabel til tastaturet (billedforklaring 1) gennem åbningen (billedforklaring 2) i kontrolpanelets bund, når du installerer kontrolpanelet.
  Figur : Før det flade kabel til tastaturet gennem åbningen
 3. Lokaliser de fire kroge på printeren og de tilsvarende åbninger i kontrolpanelets bund (billedforklaring 1). Krogene passer ind i åbningerne (billedforklaring 2), når enheden installeres.
  bemærk:
  Sørg for, at clipsen med jordforbindelse (billedforklaring 3) er øverst på enhedens bund, når den installeres.
  Figur : Find krogene og jordstikbenet
 4. Placer den bagerste kant af kontrolpanelet i printeren (billedforklaring 1), og sænk derefter den forreste kant ned (billedforklaring 2) for at installere det.
  bemærk:
  Hvis det er svært at installere kontrolpanelet, skal du kontrollere, at kroge, åbninger og jordstikbenet er fastgjort korrekt. Se Find krogene og jordstikbenet.
  Figur : Installer kontrolpanelet
 5. Installer tre skruer (billedforklaring 1), og sørg for, at jordstikbenet er installeret korrekt (billedforklaring 2).
  bemærk:
  Skruetrækkeren (følger med sættet) har et vendbart skaft. Du skal blot trække skaftet ud af håndtaget og derefter sætte dem sammen igen, så den ønskede ende vender ud.
  Figur : Monter tre skruer
 6. Tilslut ét HDMI-kabel (billedforklaring 1) og ét stik (billedforklaring 2).
  Figur : Tilslut stikkene
 7. Installer USB-kablet (billedforklaring 1) i holderen.
  Kun M577z: Installer NFC-elektronikkortet (near-field communication) under de fire tapper (billedforklaring 2).
  Figur : Installer USB og NFC
 8. Kun M577c/z, M527c/z: Anbring det flade kabel til tastaturet i stikket, og luk derefter låsen (billedforklaring 1).
  bemærk:
  Ryk let i kablet for at kontrollere, at det sidder ordentligt fast i stikket.
  Figur : Tilslut fladkablet til tastaturet (M577c/z, M527c/z)

Trin 5: Monter dækslet til kontrolpanelet

 1. Sæt dækslet til kontrolpanelet på printeren.
  Figur : Sæt dækslet til kontrolpanelet på printeren
 2. Begyndende i venstre side af dækslet til kontrolpanelet skal du forsigtigt skubbe ned langs dækslets øverste kant for at fastgøre fem tapper.
  Figur : Isæt to tapper
 3. Luk dokumentføderen.
  bemærk:
  Juster kontrolpanelet til den ønskede vinkel.
  Figur : Luk dokumentføderen

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...